இந்தியாவில் புதிய hitachi Refrigerators யின் விலை லிஸ்ட்

English >

நவீன கால சமையலறையில் மிகவும் அவசியமான சாதனங்களில் ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றாகும். சிங்கிள் டோர் / டபுள் டோர் / சைட் பை சைட் / மினி-குளிர்சாதன பெட்டி போன்ற பல குளிர்சாதன பெட்டி வகைகள் சந்தையில் உள்ளன மற்றும் சமீபத்திய ஹிடாச்சி குளிர்சாதன பெட்டிகள் பிரீமியம் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களின் வரிசையுடன் வருகின்றன. நீங்கள் ஒரு புதிய ஹிடாச்சி குளிர்சாதன பெட்டி வேரியாண்டை தேடுகிறீர்களானால், இந்த புதிதாக ப்ரீமியம் குளிர்சாதன பெட்டி விலை பட்டியல் இந்தியாவில் அனைத்து சமீபத்திய ஹிடாச்சி ஃப்ரிட்ஜ் விலைகளையும் வழங்குகிறது. உங்கள் குடும்ப அளவு மற்றும் பட்ஜெட்டின் படி உங்கள் சமையலறைக்கான சந்தையில் 2022 இல் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஹிடாச்சி குளிர்சாதன பெட்டியின் விரிவான பட்டியலை நாங்கள் தொகுத்துள்ளோம்.

Price Range
25 Results Found
ஹிடாச்சி 289 L Frost Free Double Door Refrigerator

ஹிடாச்சி 289 L Frost Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹35000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 289
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Invertor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹35000
ஹிடாச்சி R-W720FPND1X 638 L Side by Side Refrigerator

ஹிடாச்சி R-W720FPND1X 638 L Side by Side Refrigerator

Market Status: Launched ₹104999
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 638
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹104999
ஹிடாச்சி 638 L Frost Free Side by Side Refrigerator

ஹிடாச்சி 638 L Frost Free Side by Side Refrigerator

Market Status: Launched ₹103650
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 638
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹103650
ஹிடாச்சி 318 L Frost Free Double Door Refrigerator

ஹிடாச்சி 318 L Frost Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹36229
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 318
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹36229
ஹிடாச்சி 451 L 2 Star Frost-Free Double Door Refrigerator

ஹிடாச்சி 451 L 2 Star Frost-Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹39999
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 451
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹39999
ஹிடாச்சி R-SG37BPND 390 L Triple Door Refrigerator

ஹிடாச்சி R-SG37BPND 390 L Triple Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹60000
 • Type
  Type Triple Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 390
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹60000
Advertisements
ஹிடாச்சி 565 L 3 Star Frost-Free Double Door Refrigerator

ஹிடாச்சி 565 L 3 Star Frost-Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹51999
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 565
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹51999
ஹிடாச்சி 253 L Frost Free Double Door Refrigerator

ஹிடாச்சி 253 L Frost Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹34000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 253
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Invertor
See Full Specifications
விலை: ₹34000
ஹிடாச்சி R-V660PND3KX 601 L Double Door Refrigerator
Advertisements
ஹிடாச்சி 382 L Frost Free Double Door Refrigerator

ஹிடாச்சி 382 L Frost Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹34999
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 382
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹34999
ஹிடாச்சி R-WB550PND2 510 L Side by Side Refrigerator

ஹிடாச்சி R-WB550PND2 510 L Side by Side Refrigerator

Market Status: Launched ₹75000
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 510
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹75000
ஹிடாச்சி 336 L Frost Free Triple Door Refrigerator

ஹிடாச்சி 336 L Frost Free Triple Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹37999
 • Type
  Type Triple Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 336
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
விலை: ₹37999
Advertisements
ஹிடாச்சி 586 L In Frost-Free Double Door Refrigerator

ஹிடாச்சி 586 L In Frost-Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹61999
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 586
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹61999
ஹிடாச்சி R-VG440PND3 415 L Double Door Refrigerator
ஹிடாச்சி 510 L Frost Free Side by Side Refrigerator

ஹிடாச்சி 510 L Frost Free Side by Side Refrigerator

Market Status: Launched ₹44999
 • Type
  Type Side by Side
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 510
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹44999
Advertisements
ஹிடாச்சி R-WB480PND2 456 L Side by Side Refrigerator

ஹிடாச்சி R-WB480PND2 456 L Side by Side Refrigerator

Market Status: Launched ₹61300
 • Type
  Type Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 456
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹61300
ஹிடாச்சி R-V610PND3KX 565 L Double Door Refrigerator

ஹிடாச்சி R-V610PND3KX 565 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹70000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 565
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹70000
ஹிடாச்சி R-VG610PND3 565 L Double Door Refrigerator
Advertisements
ஹிடாச்சி R-V470PND3K 451 L Double Door Refrigerator

ஹிடாச்சி R-V470PND3K 451 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹52000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 451
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹52000
ஹிடாச்சி 390 L Frost Free Triple Door Refrigerator

ஹிடாச்சி 390 L Frost Free Triple Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹41999
 • Type
  Type Triple Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 390
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
விலை: ₹41999

List Of Hitachi Refrigerators in India Updated on 25 September 2022

hitachi Refrigerators செல்லர் விலை
ஹிடாச்சி 289 L Frost Free Double Door Refrigerator amazon ₹ 35000
ஹிடாச்சி R-W720FPND1X 638 L Side by Side Refrigerator flipkart ₹ 104999
ஹிடாச்சி 638 L Frost Free Side by Side Refrigerator Tatacliq ₹ 103650
ஹிடாச்சி 318 L Frost Free Double Door Refrigerator Tatacliq ₹ 36229
ஹிடாச்சி 451 L 2 Star Frost-Free Double Door Refrigerator Tatacliq ₹ 39999
ஹிடாச்சி R-SG37BPND 390 L Triple Door Refrigerator NA NA
ஹிடாச்சி 565 L 3 Star Frost-Free Double Door Refrigerator Tatacliq ₹ 51999
ஹிடாச்சி 253 L Frost Free Double Door Refrigerator NA NA
ஹிடாச்சி R-V660PND3KX 601 L Double Door Refrigerator Tatacliq ₹ 83850
ஹிடாச்சி 382 L Frost Free Double Door Refrigerator Tatacliq ₹ 34999

Hitachi Refrigerators Faq's

பிரபலமானவை என்ன hitachi ரெப்றேஜிரேட்டோர்() இந்தியாவில் வாங்க

ஹிடாச்சி 289 L Frost Free Double Door Refrigerator , ஹிடாச்சி R-W720FPND1X 638 L Side by Side Refrigerator மற்றும் ஹிடாச்சி 638 L Frost Free Side by Side Refrigerator பிரபலமானவை ஹிடாச்சி 638 L Frost Free Side by Side Refrigerator இந்தியாவில் வாங்க.?

இந்தியாவில் வாங்க hitachi மிக குரைந்த ரெப்றேஜிரேட்டோர்() எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்குவதற்கு ஹிடாச்சி 382 L Frost Free Double Door Refrigerator , ஹிடாச்சி 289 L Frost Free Double Door Refrigerator மற்றும் ஹிடாச்சி R-VG440PND3 415 L Double Door Refrigerator ரெப்றேஜிரேட்டோர்() மிக குறைந்ததாக இருக்கிறது .

இந்தியாவில் வாங்க hitachi மிக அதிகமான ரெப்றேஜிரேட்டோர்() எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்க ஹிடாச்சி R-W720FPND1X 638 L Side by Side Refrigerator , ஹிடாச்சி 638 L Frost Free Side by Side Refrigerator மற்றும் ஹிடாச்சி R-V660PND3KX 601 L Double Door Refrigerator ரெப்றேஜிரேட்டோர்() மிக அதிகமானதாகும்

இந்தியாவில் வாங்க hitachi யின் லேட்டஸ்ட்ரெப்றேஜிரேட்டோர்()எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்க லேட்டஸ்ட் ரெப்றேஜிரேட்டோர்() ஹிடாச்சி 659L Frost Free Side-by-Side Refrigerator (R-S700PND2 - GBK, Black Glass Finish, Inverter Compressor) , ஹிடாச்சி R-WB480PND2 456 L French Door Bottom Mount Refrigerator மற்றும் ஹிடாச்சி R-V660PND3KX 601 L Double Door Refrigerator இருக்கிறது

Advertisements