இந்தியாவில் புதிய godrej Refrigerators யின் விலை லிஸ்ட்

English >

நவீன கால சமையலறையில் மிகவும் அவசியமான சாதனங்களில் ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றாகும். சிங்கிள் டோர் / டபுள் டோர் / சைட் பை சைட் / மினி-குளிர்சாதன பெட்டி போன்ற பல குளிர்சாதன பெட்டி வகைகள் சந்தையில் உள்ளன மற்றும் சமீபத்திய கோத்ரெஜ் குளிர்சாதன பெட்டிகள் பிரீமியம் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களின் வரிசையுடன் வருகின்றன. நீங்கள் ஒரு புதிய கோத்ரெஜ் குளிர்சாதன பெட்டி வேரியாண்டை தேடுகிறீர்களானால், இந்த புதிதாக ப்ரீமியம் குளிர்சாதன பெட்டி விலை பட்டியல் இந்தியாவில் அனைத்து சமீபத்திய கோத்ரெஜ் ஃப்ரிட்ஜ் விலைகளையும் வழங்குகிறது. உங்கள் குடும்ப அளவு மற்றும் பட்ஜெட்டின் படி உங்கள் சமையலறைக்கான சந்தையில் 2022 இல் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கோத்ரெஜ் குளிர்சாதன பெட்டியின் விரிவான பட்டியலை நாங்கள் தொகுத்துள்ளோம்.

Price Range
77 Results Found
கோத்ரெஜ் 192 L 5 Star Single Door Refrigerator (RD EDGENEO 207E 53 THI AQ BL)

கோத்ரெஜ் 192 L 5 Star Single Door Refrigerator (RD EDGENEO 207E 53 THI AQ BL)

Market Status: Launched ₹18615
 • Type
  Type Single Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 192
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type Advanced Inverter Technology
See Full Specifications Buy now on amazon ₹18615
கோத்ரெஜ் 265 L 3 Star Double Door Refrigerator (RF EON 265C 35 RCI ST RH)

கோத்ரெஜ் 265 L 3 Star Double Door Refrigerator (RF EON 265C 35 RCI ST RH)

Market Status: Launched ₹27990
 • Type
  Type Double Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 265
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Digital Inverter Technology
See Full Specifications Buy now on amazon ₹27990
கோத்ரெஜ் 190 L 5 Star Single Door Refrigerator (RD 1905 PTDI 53 GL BL)

கோத்ரெஜ் 190 L 5 Star Single Door Refrigerator (RD 1905 PTDI 53 GL BL)

Market Status: Launched ₹1
 • Type
  Type Single Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type Advanced Inverter Technology
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1
கோத்ரெஜ் 190 L Direct Cool Single Door Refrigerator

கோத்ரெஜ் 190 L Direct Cool Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹15290
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹15290
கோத்ரெஜ் GDE 26 BX4 251 L Single Door Refrigerator

கோத்ரெஜ் GDE 26 BX4 251 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹19750
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 251
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹19750
கோத்ரெஜ் 196 L Direct Cool Single Door Refrigerator

கோத்ரெஜ் 196 L Direct Cool Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹12499
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 196
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
விலை: ₹12499
Advertisements
கோத்ரெஜ் 343 L 2 Star Double Door Refrigerator (RTEON 358B 25 RCI)

கோத்ரெஜ் 343 L 2 Star Double Door Refrigerator (RTEON 358B 25 RCI)

Market Status: Launched ₹36990
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 343
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Rotary Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹36990
கோத்ரெஜ் 564 L Side by Side Refrigerator (RS EONVELVET 579 RFD PL ST)
கோத்ரெஜ் RD EdgePro 210PD 5.1 210 L Single Door Refrigerator

கோத்ரெஜ் RD EdgePro 210PD 5.1 210 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹18400
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 210
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹18400
Advertisements
கோத்ரெஜ் 99 L 2 Star Single Door Refrigerator (RD CHAMP 114B)

கோத்ரெஜ் 99 L 2 Star Single Door Refrigerator (RD CHAMP 114B)

Market Status: Launched ₹13000
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 99
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type ‎Digital Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13000
கோத்ரெஜ் RT EON 260 P 3.3 260 L Double Door Refrigerator

கோத்ரெஜ் RT EON 260 P 3.3 260 L Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹25850
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 260
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹25850
கோத்ரெஜ் 290 L 3 Star Double Door Refrigerator (306C 35 HCIF JD WN)

கோத்ரெஜ் 290 L 3 Star Double Door Refrigerator (306C 35 HCIF JD WN)

Market Status: Launched ₹32999
 • Type
  Type Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 290
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Inverter Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹32999
Advertisements
கோத்ரெஜ் 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (R D EPro 205 TAI 5.2 BRZ BLU, Breeze Blue, Inverter Compressor)

கோத்ரெஜ் 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (R D EPro 205 TAI 5.2 BRZ BLU, Breeze Blue, Inverter Compressor)

Market Status: Launched ₹15290 See more prices

Buy now on amazon ₹20250

 • Type
  Type NA
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) NA
 • Star Rating
  Star Rating NA
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹15290
கோத்ரெஜ் 221 Ltrs Rd Edge Sx 221 Ct 5.2 Single Door Refrigerator ,Indigo Orchid

கோத்ரெஜ் 221 Ltrs Rd Edge Sx 221 Ct 5.2 Single Door Refrigerator ,Indigo Orchid

Market Status: Launched ₹19500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 221
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
விலை: ₹19500
கோத்ரெஜ் 343 L Frost Free Double Door Refrigerator

கோத்ரெஜ் 343 L Frost Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹29490
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 343
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹29490
Advertisements
கோத்ரெஜ் RD EdgePro 190PD 5.1 190 L Single Door Refrigerator

கோத்ரெஜ் RD EdgePro 190PD 5.1 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹16300
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹16300
GODREJ RTEON 343 SG 2.4 FROST FREE DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

GODREJ RTEON 343 SG 2.4 FROST FREE DOUBLE DOOR REFRIGERATOR

Market Status: Launched ₹38999
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 343
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
விலை: ₹38999
கோத்ரெஜ் 99 L 1 Star Single Door Refrigerator (RD CHAMP 114A 13 WRF ST GR)

கோத்ரெஜ் 99 L 1 Star Single Door Refrigerator (RD CHAMP 114A 13 WRF ST GR)

Market Status: Launched ₹14310
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 99
 • Star Rating
  Star Rating 1
 • Compressor Type
  Compressor Type Reciprocatory Compressor
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹14310
Advertisements
கோத்ரெஜ் 185 L 2 Star Single Door Refrigerator (RD EDGE 200B)
கோத்ரெஜ் 236 L 2 Star Frost-Free Double Door Refrigerator (RF EON 236B 25 HI SI ST)

கோத்ரெஜ் 236 L 2 Star Frost-Free Double Door Refrigerator (RF EON 236B 25 HI SI ST)

Market Status: Launched ₹20989 See more prices

Buy now on amazon ₹25000

 • Type
  Type Frost-Free Double Door Refrigerator
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 260 L
 • Star Rating
  Star Rating 4 Star
 • Compressor Type
  Compressor Type Advanced inverter technology
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹20989

List Of Godrej Refrigerators in India Updated on 05 October 2022

godrej Refrigerators செல்லர் விலை
கோத்ரெஜ் 192 L 5 Star Single Door Refrigerator (RD EDGENEO 207E 53 THI AQ BL) amazon ₹ 18615
கோத்ரெஜ் 265 L 3 Star Double Door Refrigerator (RF EON 265C 35 RCI ST RH) amazon ₹ 27990
கோத்ரெஜ் 190 L 5 Star Single Door Refrigerator (RD 1905 PTDI 53 GL BL) amazon ₹ 1
கோத்ரெஜ் 190 L Direct Cool Single Door Refrigerator amazon ₹ 15290
கோத்ரெஜ் GDE 26 BX4 251 L Single Door Refrigerator NA NA
கோத்ரெஜ் 196 L Direct Cool Single Door Refrigerator NA NA
கோத்ரெஜ் 343 L 2 Star Double Door Refrigerator (RTEON 358B 25 RCI) flipkart ₹ 36990
கோத்ரெஜ் 564 L Side by Side Refrigerator (RS EONVELVET 579 RFD PL ST) flipkart ₹ 63990
கோத்ரெஜ் RD EdgePro 210PD 5.1 210 L Single Door Refrigerator NA NA
கோத்ரெஜ் 99 L 2 Star Single Door Refrigerator (RD CHAMP 114B) amazon ₹ 13000

Godrej Refrigerators Faq's

பிரபலமானவை என்ன godrej ரெப்றேஜிரேட்டோர்() இந்தியாவில் வாங்க

கோத்ரெஜ் 190 L Direct Cool Single Door Refrigerator , கோத்ரெஜ் GDE 26 BX4 251 L Single Door Refrigerator மற்றும் கோத்ரெஜ் 196 L Direct Cool Single Door Refrigerator பிரபலமானவை கோத்ரெஜ் 196 L Direct Cool Single Door Refrigerator இந்தியாவில் வாங்க.?

இந்தியாவில் வாங்க godrej மிக குரைந்த ரெப்றேஜிரேட்டோர்() எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்குவதற்கு கோத்ரெஜ் 190 L 5 Star Single Door Refrigerator (RD 1905 PTDI 53 GL BL) , கோத்ரெஜ் 99L Direct Cool Single Door Refrigerator மற்றும் கோத்ரெஜ் 30 Liters Qube Personal Cooling Solution ரெப்றேஜிரேட்டோர்() மிக குறைந்ததாக இருக்கிறது .

இந்தியாவில் வாங்க godrej மிக அதிகமான ரெப்றேஜிரேட்டோர்() எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்க கோத்ரெஜ் RS EON 603 SM Frost-free Side-by-Side Refrigerator , கோத்ரெஜ் 564 L Free Side-By-Side Refrigerator (RS EONVELVET) மற்றும் கோத்ரெஜ் 564 L Side by Side Refrigerator (RS EONVELVET 579 RFD PL ST) ரெப்றேஜிரேட்டோர்() மிக அதிகமானதாகும்

இந்தியாவில் வாங்க godrej யின் லேட்டஸ்ட்ரெப்றேஜிரேட்டோர்()எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்க லேட்டஸ்ட் ரெப்றேஜிரேட்டோர்() கோத்ரெஜ் 265 L 3 Star Double Door Refrigerator (RF EON 265C 35 RCI ST RH) , கோத்ரெஜ் 192 L 5 Star Single Door Refrigerator (RD EDGENEO 207E 53 THI AQ BL) மற்றும் கோத்ரெஜ் 190 L 5 Star Single Door Refrigerator (RD 1905 PTDI 53 GL BL) இருக்கிறது

Advertisements