இந்தியாவில் புதிய electrolux Refrigerators யின் விலை லிஸ்ட்

English >

நவீன கால சமையலறையில் மிகவும் அவசியமான சாதனங்களில் ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றாகும். சிங்கிள் டோர் / டபுள் டோர் / சைட் பை சைட் / மினி-குளிர்சாதன பெட்டி போன்ற பல குளிர்சாதன பெட்டி வகைகள் சந்தையில் உள்ளன மற்றும் சமீபத்திய Electrolux குளிர்சாதன பெட்டிகள் பிரீமியம் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களின் வரிசையுடன் வருகின்றன. நீங்கள் ஒரு புதிய Electrolux குளிர்சாதன பெட்டி வேரியாண்டை தேடுகிறீர்களானால், இந்த புதிதாக ப்ரீமியம் குளிர்சாதன பெட்டி விலை பட்டியல் இந்தியாவில் அனைத்து சமீபத்திய Electrolux ஃப்ரிட்ஜ் விலைகளையும் வழங்குகிறது. உங்கள் குடும்ப அளவு மற்றும் பட்ஜெட்டின் படி உங்கள் சமையலறைக்கான சந்தையில் 2022 இல் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Electrolux குளிர்சாதன பெட்டியின் விரிவான பட்டியலை நாங்கள் தொகுத்துள்ளோம்.

Price Range
21 Results Found

Electrolux 170 L Direct Cool Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹9499
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 170
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
விலை: ₹9499

Electrolux REF ECL093SH-FDW 80 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹9200
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 80
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹9200

Electrolux EB163P 150 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹10400
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹10400

Electrolux 370 L Frost Free Triple Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹47489
 • Type
  Type Triple Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 370
 • Star Rating
  Star Rating N/A
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications
விலை: ₹47489

Electrolux REF EBL205TEFB-FDA 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹14800
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹14800

Electrolux EBP225T 215 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹16400
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 215
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹16400
Advertisements

Electrolux EC090P 80 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹9250
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 80
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹9250

Electrolux REF EBP163SM-FDA 150 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹10500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹10500

Electrolux REF EBP163SC-FDA 150 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹10500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹10500
Advertisements

Electrolux EBP203 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹12500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹12500

Electrolux EBP 205 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹14000
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹14000

Electrolux REF ECP093SH-FDW 80 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹9200
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 80
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹9200
Advertisements

Electrolux REF EBP203KS-FDA 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹12500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹12500

Electrolux REF EJL205TESD-FDA 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹15000
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 5
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹15000

Electrolux REF EBP163SH-FDA 150 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹10500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹10500
Advertisements

Electrolux REF EJL205TESA-FDA 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹15000
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 4
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹15000

Electrolux REF EBP163BS-FDA 150 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹10590
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 150
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹10590

Electrolux REF EBP203BS-FDA 190 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹12500
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 190
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹12500
Advertisements

Electrolux EC060PSH 47 L Single Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹7750
 • Type
  Type Single Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 47
 • Star Rating
  Star Rating 2
 • Compressor Type
  Compressor Type NA
See Full Specifications
விலை: ₹7750

Electrolux 470 L Frost Free Double Door Refrigerator

Market Status: Launched ₹45000
 • Type
  Type Double Door
 • Capacity (Ltrs.)
  Capacity (Ltrs.) 470
 • Star Rating
  Star Rating 3
 • Compressor Type
  Compressor Type Standard
See Full Specifications Buy now on amazon ₹45000

List Of Electrolux Refrigerators in India Updated on 04 December 2022

electrolux Refrigerators செல்லர் விலை
Electrolux 170 L Direct Cool Single Door Refrigerator NA NA
Electrolux REF ECL093SH-FDW 80 L Single Door Refrigerator NA NA
Electrolux EB163P 150 L Single Door Refrigerator NA NA
Electrolux 370 L Frost Free Triple Door Refrigerator NA NA
Electrolux REF EBL205TEFB-FDA 190 L Single Door Refrigerator NA NA
Electrolux EBP225T 215 L Single Door Refrigerator NA NA
Electrolux EC090P 80 L Single Door Refrigerator NA NA
Electrolux REF EBP163SM-FDA 150 L Single Door Refrigerator NA NA
Electrolux REF EBP163SC-FDA 150 L Single Door Refrigerator NA NA
Electrolux EBP203 190 L Single Door Refrigerator NA NA

Electrolux Refrigerators Faq's

பிரபலமானவை என்ன electrolux ரெப்றேஜிரேட்டோர்() இந்தியாவில் வாங்க

Electrolux 170 L Direct Cool Single Door Refrigerator , Electrolux REF ECL093SH-FDW 80 L Single Door Refrigerator மற்றும் Electrolux EB163P 150 L Single Door Refrigerator பிரபலமானவை Electrolux EB163P 150 L Single Door Refrigerator இந்தியாவில் வாங்க.?

இந்தியாவில் வாங்க electrolux யின் லேட்டஸ்ட்ரெப்றேஜிரேட்டோர்()எது இருக்கிறது ?

இந்தியாவில் வாங்க லேட்டஸ்ட் ரெப்றேஜிரேட்டோர்() Electrolux EC090P 80 L Single Door Refrigerator , Electrolux EC060PSH 47 L Single Door Refrigerator மற்றும் Electrolux REF EBP163SH-FDA 150 L Single Door Refrigerator இருக்கிறது

Advertisements