இந்தியாவில் புதிய ஆப்பிள் அணியக்கூடிய சாதனங்கள் யின் விலை லிஸ்ட்

English >

Price Range
19 Results Found

ஆப்பிள் iPad (2019) Wi-Fi

Market Status: Launched ₹29900
 • Type
  Type Tablet
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications
விலை: ₹29900

ஆப்பிள் Watch Sport 38mm

Market Status: Launched ₹40940
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS WatchOS (watchOS 2 is Available as a Free Download)
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on Amazon ₹40940

ஆப்பிள் Watch Series 7

Market Status: Launched ₹53900
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS Android
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹53900

ஆப்பிள் Watch Series 4 GPS

Market Status: Launched ₹43900
 • Type
  Type OLED
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS iOS 12 or Above
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹43900

ஆப்பிள் Watch 3

Market Status: Launched ₹20900
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS watchOS 4.0
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹20900

ஆப்பிள் Watch Series 4 Cellular

Market Status: Launched ₹49899 See more prices

₹52900

 • Type
  Type Non removable
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹49899
Advertisements

ஆப்பிள் Watch Sport 42mm

Market Status: Launched ₹32900
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS WatchOS
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹32900

ஆப்பிள் Watch Series 6 Aluminum

Market Status: Launched
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications

APPLE WATCH SERIES 5 CELLULAR

Market Status: Launched ₹49900 See more prices

₹52900

 • Type
  Type Lithium Ion
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS iOS
 • Water Resistant
  Water Resistant YES
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹49900
Advertisements

ஆப்பிள் Watch SE

Market Status: Launched ₹29900 See more prices

₹32900

 • Type
  Type lithium-ion battery
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant YES
See Full Specifications Buy now on amazon ₹29900

ஆப்பிள் Watch Series 6 (GPS + Cellular)

Market Status: Launched ₹52900
 • Type
  Type Always-On Retina display
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS iPhone 6s or later with iOS 14 or later
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on amazon ₹52900

ஆப்பிள் iPad (2019) Wi-Fi + Cellular

Market Status: Launched ₹40900
 • Type
  Type Tablet
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications
விலை: ₹40900
Advertisements

ஆப்பிள் Watch Edition 38mm

Market Status: Launched ₹1490
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1490

ஆப்பிள் watch series 5

Market Status: Launched ₹52900
 • Type
  Type Non removable
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹52900

ஆப்பிள் Watch 42mm

Market Status: Launched ₹19999
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS iOS
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹19999
Advertisements

ஆப்பிள் Watch Series 6 Stainless Steel

Market Status: Launched
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications

ஆப்பிள் Watch Series 6

Market Status: Launched ₹49900
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS watchOS 5
 • Water Resistant
  Water Resistant YES
See Full Specifications Buy now on amazon ₹49900

ஆப்பிள் Watch 38mm

Market Status: Launched ₹16900
 • Type
  Type Non-removable Li-Ion
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) 273 mAh
 • Compatible OS
  Compatible OS watchOS 3.0, upgradable to 6.2
 • Water Resistant
  Water Resistant Yes
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹16900
Advertisements

ஆப்பிள் Watch Edition Series 6

Market Status: Upcoming
 • Type
  Type NA
 • Power (Battery,mAh)
  Power (Battery,mAh) NA
 • Compatible OS
  Compatible OS NA
 • Water Resistant
  Water Resistant NA
See Full Specifications

List Of Apple Wearable Devices in India Updated on 03 December 2022

apple Wearable Devices செல்லர் விலை
ஆப்பிள் iPad (2019) Wi-Fi NA NA
ஆப்பிள் Watch Sport 38mm Amazon ₹ 40940
ஆப்பிள் Watch Series 7 amazon ₹ 53900
ஆப்பிள் Watch Series 4 GPS amazon ₹ 43900
ஆப்பிள் Watch 3 amazon ₹ 20900
ஆப்பிள் Watch Series 4 Cellular flipkart ₹ 49899
ஆப்பிள் Watch Sport 42mm amazon ₹ 32900
ஆப்பிள் Watch Series 6 Aluminum NA NA
APPLE WATCH SERIES 5 CELLULAR flipkart ₹ 49900
ஆப்பிள் Watch SE amazon ₹ 29900
Advertisements
Popular Wearable Devices Brands