ਅਕਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ

View All(punjabi)
Featured brands(punjabi)
 • article-imgਫਿਲਟਰ
 • |
 • article-imgਛਾਂਟੀ ਕਰੋ  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
5

ਅਕਾਈ Smartbox

 • ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰNA
 • ਕੈਮਰਾNA
 • ਮੈਮਰੀNA
 • ਬੈਟਰੀNA
ਕੀਮਤ
₹6590
SPECS.SCORE
5

ਅਕਾਈ Slimz - Simplicity is a virtue

 • ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰNA
 • ਕੈਮਰਾNA
 • ਮੈਮਰੀNA
 • ਬੈਟਰੀNA
ਕੀਮਤ
₹3695
SPECS.SCORE
5

ਅਕਾਈ Samurai - Dual-sword rookie [Review]

 • ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰNA
 • ਕੈਮਰਾNA
 • ਮੈਮਰੀNA
 • ਬੈਟਰੀNA
ਕੀਮਤ
₹2295
advertisements
SPECS.SCORE
5

ਅਕਾਈ F1 - The budget racer

 • ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰNA
 • ਕੈਮਰਾNA
 • ਮੈਮਰੀNA
 • ਬੈਟਰੀNA
ਕੀਮਤ
₹4995
PopularFilter(punjabi)
SPECS.SCORE
5

ਅਕਾਈ 3311 - Chunky performer

 • ਸਕ੍ਰੀਨ ਆਕਾਰNA
 • ਕੈਮਰਾNA
 • ਮੈਮਰੀNA
 • ਬੈਟਰੀNA
ਕੀਮਤ
₹2995

LATEST Mobile Phones LIST

Product(punjabi)Seller(punjabi)Price(punjabi)
ਅਕਾਈ Smartbox NA6590
ਅਕਾਈ Slimz - Simplicity is a virtue NA3695
ਅਕਾਈ Samurai - Dual-sword rookie [Review] NA2295
ਅਕਾਈ F1 - The budget racer NA4995
ਅਕਾਈ 3311 - Chunky performer NA2995
advertisements
ਡਿਜ਼ਿਟ ਪੁੱਛੋ
Recent Questions(punjabi)
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
Responses(punjabi) 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
ਟਿੱਪਣੀਆਂ
Be the first one to post the comment(punjabi)
Post a New Comment(punjabi)
You must be signed in to post a comment(punjabi)
advertisements