00:03:33.30മിനുട്ട് |806 വ്യൂസ് |163 day(s) ago

റോക്ക് സ്റ്റാർ (DBS 10) ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ [മലയാളം Malayalam] | Digit.in

മുഖേനെ Team Digit | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു Apr 6, 2019
Like 2kDislike 200Comment 50

999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറുകളിൽ ഒന്നാണ് റോക്ക് സ്റ്റാർ (DBS-10) ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ എന്ന മോഡൽ .ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ കാണാം


advertisements
advertisements
ഡിജിറ്റ് ചോദിച്ച് വാങ്ങുക

സമീപകാല ചോദ്യങ്ങൾ

കമന്റുകൾ
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ
പുതിയ കമന്റ് എഴുതുക
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരിക്കണം
advertisements
advertisements
advertisements