00:04:31.98മിനുട്ട് |1955 വ്യൂസ് |198 day(s) ago

[മലയാളം Malayalam] | ക്യാമറ പ്രേമികളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ,ഒരു കംപാരിസൺ

മുഖേനെ Team Digit | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു Apr 6, 2019
Like 2kDislike 200Comment 50

ക്യാമറ പ്രേമികളെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ,ഒരു കംപാരിസൺ സാംസങ്ങിന്റെ ഗാലക്സി s9 പ്ലസ്


advertisements
advertisements
ഡിജിറ്റ് ചോദിച്ച് വാങ്ങുക

സമീപകാല ചോദ്യങ്ങൾ

കമന്റുകൾ
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ
പുതിയ കമന്റ് എഴുതുക
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരിക്കണം
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements