പുതിയ തോഷിബ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

തോഷിബ ഒരു പ്രശസ്ത കമ്പ്യൂട്ടർ വെണ്ടർ ആണ്. കമ്പനി ബജറ്റ് അധിഷ്ഠിതമോ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനോ ഗെയിമർമാർക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെഷീനുകൾക്കോ ഉള്ള വിപുലമായ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ തോഷിബ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇതാ. വിവരമുള്ള വാങ്ങൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ തോഷിബ ലാപ്‌ടോപ്പ് വില പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് നിരവധി ഫിൽട്ടറുകൾ ഉണ്ട്. ഉപകരണങ്ങളുടെ വില അവയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ, സവിശേഷതകൾ, ഡിസൈൻ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലുടനീളമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഡീലുകൾക്കൊപ്പം മികച്ച തോഷിബ ലാപ്‌ടോപ്പുകളും ലഭ്യമാണ്. അതിനാൽ പൂർണ്ണ സവിശേഷതകളും സവിശേഷതകളും സ്കോർ, വില ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച തോഷിബ ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
89 Results Found
തോഷിബ Satellite L850 - i2011

തോഷിബ Satellite L850 - i2011

Market Status: Launched ₹31890
 • OS
  OS DOS
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i3 (3rd Generation) | 2.4 Ghz
 • Memory
  Memory 750 GB SATA/4GB DDR3
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹31890
തോഷിബ Satellite C665 P5211

തോഷിബ Satellite C665 P5211

Market Status: Launched ₹24052
 • OS
  OS Windows 7 (64 bit)
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Pentium (1st generation) | 2 Ghz
 • Memory
  Memory 320 GB SATA/4GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹24052
തോഷിബ Satellite C665-P5010

തോഷിബ Satellite C665-P5010

Market Status: Launched ₹19869
 • OS
  OS DOS
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Pentium (1st generation) | 2.0 Ghz
 • Memory
  Memory 320 GB SATA/2GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹19869
തോഷിബ Satellite C850-I0014

തോഷിബ Satellite C850-I0014

Market Status: Launched ₹28796
 • OS
  OS DOS
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i3 (3rd Generation) | 2.4 Ghz
 • Memory
  Memory 500 GB SATA/2GB DDR3
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹28796
Portege Z30T

Portege Z30T

Market Status: Launched
 • OS
  OS Windows 8.1
 • Display
  Display 13.3" (1920x1080)
 • Processor
  Processor Intel Core i5 4200U | 1.6
 • Memory
  Memory 256 SSD/4GB DDRIII
See Full Specifications
Advertisements
തോഷിബ Satellite L750-X531B

തോഷിബ Satellite L750-X531B

Market Status: Launched ₹42500
 • OS
  OS Windows 7 (64 bit)
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i5 (2nd generation) | 2.5 Ghz
 • Memory
  Memory 750 GB SATA/6GB DDR3
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹42500
തോഷിബ Satellite C850-X0010

തോഷിബ Satellite C850-X0010

Market Status: Launched ₹33199
 • OS
  OS No OS
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i5 (3rd generation) | 2.5 GHz With Turbo Boost upto 3.1 GHz
 • Memory
  Memory 500 GB SATA/2 GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹33199
തോഷിബ Satellite M840-X4211

തോഷിബ Satellite M840-X4211

Market Status: Launched ₹41000
 • OS
  OS Windows 7 (64 bit)
 • Display
  Display 14" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i5 (2nd generation) | 2.5 GHz With Turbo Boost upto 3.1 GHz
 • Memory
  Memory 500 GB SATA/4GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹41000
Advertisements
തോഷിബ Portege U940-X3110

തോഷിബ Portege U940-X3110

Market Status: Launched ₹41500
 • OS
  OS Windows 8 (64 bit)
 • Display
  Display 14" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i5 (3rd generation) | 1.8 GHz With Turbo Boost Upto 2.7 GHz
 • Memory
  Memory 500 GB + 32 GB SSD SATA/4GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹41500
തോഷിബ Satellite M840-I4012

തോഷിബ Satellite M840-I4012

Market Status: Launched ₹29499
 • OS
  OS No OS
 • Display
  Display 14" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i3 (2nd generation) | 2.4 Ghz
 • Memory
  Memory 500 GB SATA/2GB DDR3
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹29499
തോഷിബ Satellite Pro C840-I4420

തോഷിബ Satellite Pro C840-I4420

Market Status: Launched ₹39960
 • OS
  OS Windows 7 (64 bit)
 • Display
  Display 14" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i3 (2nd generation) | 2.4 Ghz
 • Memory
  Memory 500 GB SATA/4GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹39960
Advertisements
തോഷിബ Satellite C850D M5010

തോഷിബ Satellite C850D M5010

Market Status: Launched ₹18334
 • OS
  OS No OS
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor AMD E1 | 1.4 Ghz
 • Memory
  Memory 320 GB SATA/2GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹18334
തോഷിബ Satellite U840-X4310

തോഷിബ Satellite U840-X4310

Market Status: Launched ₹53500
 • OS
  OS Windows 7 (64 bit)
 • Display
  Display 14" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i5 (3rd generation) | 1.7 GHz With Turbo Boost Upto 2.6 GHz
 • Memory
  Memory 500 GB + 32 GB SSD SATA/4GB DDR3
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹53500
തോഷിബ C850D-M0010

തോഷിബ C850D-M0010

Market Status: Launched ₹20418
 • OS
  OS No OS
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor AMD E1-1200 | 1.4 Ghz
 • Memory
  Memory 320 GB SATA/2GB DDR3
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹20418
Advertisements
തോഷിബ Satellite L740-P4210

തോഷിബ Satellite L740-P4210

Market Status: Launched ₹30131
 • OS
  OS Windows 7 (64 bit)
 • Display
  Display 14" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Pentium (2nd generation) | 2.00 Ghz
 • Memory
  Memory 640 GB SATA/3GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹30131
തോഷിബ Satellite C50-A I2011

തോഷിബ Satellite C50-A I2011

Market Status: Launched ₹31200
 • OS
  OS No OS
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i3 (2nd generation) | 2.3 GHz
 • Memory
  Memory 640 GB SATA/4GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹31200
തോഷിബ Satellite L50-A I0111

തോഷിബ Satellite L50-A I0111

Market Status: Launched ₹37720
 • OS
  OS Windows 8.1 (64 bit)
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i3 (3rd Generation) | 2.4 Ghz
 • Memory
  Memory 500 GB SATA/4GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹37720
Advertisements
തോഷിബ Satellite C50-A I2010

തോഷിബ Satellite C50-A I2010

Market Status: Launched ₹32000
 • OS
  OS No OS
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i3 (2nd generation) | 2.3 GHz
 • Memory
  Memory 750 GB SATA/4GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹32000
തോഷിബ Satellite C50-A I0110

തോഷിബ Satellite C50-A I0110

Market Status: Launched ₹32500
 • OS
  OS Windows 8 (64 bit)
 • Display
  Display 15.6" (1366 x 768)
 • Processor
  Processor Intel Core i3 (3rd Generation) | 2.5 Ghz
 • Memory
  Memory 500 GB SATA/2GB DDR3
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹32500

List Of Toshiba Laptops in India Updated on 16 August 2022

toshiba Laptops സെല്ലർ നിരക്ക്
തോഷിബ Satellite L850 - i2011 flipkart ₹ 31890
തോഷിബ Satellite C665 P5211 NA NA
തോഷിബ Satellite C665-P5010 NA NA
തോഷിബ Satellite Pro C40-B I0016 flipkart ₹ 25700
തോഷിബ Satellite C850-I0014 flipkart ₹ 28796
Portege Z30T NA NA
തോഷിബ Satellite L750-X531B flipkart ₹ 42500
തോഷിബ Satellite C850-X0010 NA NA
തോഷിബ Satellite M840-X4211 NA NA
തോഷിബ Portege U940-X3110 NA NA

Toshiba Laptops Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള തോഷിബ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

തോഷിബ Satellite L850 - i2011 , തോഷിബ Satellite C665 P5211 കൂടാതെ തോഷിബ Satellite C665-P5010 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള തോഷിബ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

തോഷിബ Satellite C665-P5012 , തോഷിബ C850D-M0010 കൂടാതെ തോഷിബ Satellite C850-P0012 ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള തോഷിബ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

തോഷിബ Satellite C850-X5211 , തോഷിബ Satellite C665-P5210 കൂടാതെ തോഷിബ Satellite C850-X5211 വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ തോഷിബ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

തോഷിബ Satellite S50-A X2010 , തോഷിബ Satellite P50-A Y3110 കൂടാതെ തോഷിബ Satellite P50-A X3110 ഇതാണ് പുതിയ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ