50000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ (2022)

By Anoop Krishnan | Price Updated on 23-May-2022

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ മികച്ച ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .അത്തരത്തിൽ 50000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നും നോക്കാം .

List Of 50000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകൾ (Aug 2022)

Product Name Seller Price
LENOVO IDEAPAD SLIM 3I Croma ₹ 53,490
MI NOTEBOOK 14 Flipkart ₹ 44,999
HP 15 Flipkart ₹ 47,990
HP 15S Flipkart ₹ 47,990
ASUS VIVOBOOK ULTRA K14 Amazon ₹ 42,990
LENOVO IDEAPAD SLIM 3I price in India
 • OS
  Windows 10 OS
 • Display
  15.6" (1920 x 1080) Display
 • Processor
  10th Gen Intel Core i5 (i5-1035G1) | 1.0 GHz Processor
 • Memory
  1 TB + 8GB HDD/8 GBGB DDR4 Memory

ഫോണിന്റെ മറ്റു സവിഷേഷതകളും വിവരങ്ങളും താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

  SPECIFICATION
  Processor : 10th Gen Intel Core i5 (i5-1035G1) 4 core processor with 1.0 GHz clock speed
  Display : 15.6″ (1920 x 1080) screen
  OS : Windows 10
  Memory : 8 GB DDR4 RAM & 1 TB + 8GB HDD
  Body : 362 x 253 x 20 mm dimension & 1.85 kg weight
  MI NOTEBOOK 14 price in India
  • OS
   Windows 10 Home OS
  • Display
   14" (1920x1080) Display
  • Processor
   10th Gen Intel Core i5-10210U | 1.6GHz Processor
  • Memory
   256 GB SSD/8GB DDR4 Memory
  Full specs Other Mi Laptops

  ഫോണിന്റെ മറ്റു സവിഷേഷതകളും വിവരങ്ങളും താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

   SPECIFICATION
   Processor : 10th Gen Intel Core i5-10210U processor with 1.6GHz clock speed
   Display : 14″ (1920x1080) screen
   OS : Windows 10 Home
   Memory : 8 DDR4 RAM & 256 GB SSD
   Graphics Processor : 2 GB GDDR5 Intel® UHD Graphics 620 Graphics card
   Body : 17.95 x 323 x 228 mm dimension & 1.5 kg weight
   HP 15 price in India
   • OS
    Windows 10 OS
   • Display
    15.6" (1920 x 1080) Display
   • Processor
    3rd Gen Ryzen 5 3500U | 3.7 GHz Processor
   • Memory
    512 GB SSD/8 GBGB DDR4 Memory
   Full specs Other HP Laptops

   ഫോണിന്റെ മറ്റു സവിഷേഷതകളും വിവരങ്ങളും താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

    SPECIFICATION
    Processor : 3rd Gen Ryzen 5 3500U 4 core processor with 3.7 GHz clock speed
    Display : 15.6″ (1920 x 1080) screen
    OS : Windows 10
    Memory : 8 GB DDR4 RAM & 512 GB SSD
    Graphics Processor : AMD Radeon Vega 8 Graphics card
    Body : 242 x 358 x 18 mm dimension & 1.7 kg weight
    Advertisements
    HP 15S price in India
    • OS
     Windows 10 OS
    • Display
     15.6" (1920 x 1080) Display
    • Processor
     3rd Gen Ryzen 5 3500U | 3.7 GHz Processor
    • Memory
     512 GB SSD/8 GBGB DDR4 Memory
    Full specs Other HP Laptops

    ഫോണിന്റെ മറ്റു സവിഷേഷതകളും വിവരങ്ങളും താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

     SPECIFICATION
     Processor : 3rd Gen Ryzen 5 3500U 4 core processor with 3.7 GHz clock speed
     Display : 15.6″ (1920 x 1080) screen
     OS : Windows 10
     Memory : 8 GB DDR4 RAM & 512 GB SSD
     Graphics Processor : AMD Radeon Vega 8 Graphics card
     Body : 242 x 358 x 18 mm dimension & 1.7 kg weight
     ASUS VIVOBOOK ULTRA K14 price in India
     • OS
      Windows 10 OS
     • Display
      14" (1920 x 1080) Display
     • Processor
      10th Gen Intel Core i3-10110U | 2.1 GHz Processor
     • Memory
      256 GB FHD/4 GBGB DDR4 Memory
     Full specs Other Vivo Laptops

     ഫോണിന്റെ മറ്റു സവിഷേഷതകളും വിവരങ്ങളും താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

      SPECIFICATION
      Processor : 10th Gen Intel Core i3-10110U 2 core processor with 2.1 GHz clock speed
      Display : 14″ (1920 x 1080) screen
      OS : Windows 10
      Memory : 4 GB DDR4 RAM & 256 GB FHD
      Graphics Processor : Integrated Intel UHD Graphics card
      Body : 215 x 324 x 18 mm dimension & 1.4 kg weight
      Anoop Krishnan
      Anoop Krishnan

      Email Email Anoop Krishnan

      Follow Us Facebook Logo Facebook Logo

      About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More about Anoop Krishnan

      Advertisements