സാംസങ് refrigerators

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ സാംസങ് റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സാംസങ് റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സാംസങ് ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2021 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച സാംസങ് റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

132 results found
Price Range
സാംസങ് 21HUTPN1 585 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 21HUTPN1 585 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
95000
 • Type Type
  Side by Side/French
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  585
 • Star Rating Star Rating
  5
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   95000
സാംസങ് 318 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 318 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
36249
 • Type Type
  Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  318
 • Star Rating Star Rating
  3
 • Compressor Type Compressor Type
  Digital Invertor
See Full Specifications
സാംസങ് 415 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 415 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
42990
 • Type Type
  Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  415
 • Star Rating Star Rating
  4
 • Compressor Type Compressor Type
  Digital Invertor
See Full Specifications
Advertisements
സാംസങ് 845 L Large ശേഷി Side മുഖേനെ Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (RS82A6000SL)

സാംസങ് 845 L Large ശേഷി Side മുഖേനെ Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (RS82A6000SL)

Market Status: Launched
93600
 • Type Type
  Large Capacity Side By Side
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  845
 • Star Rating Star Rating
  NA
 • Compressor Type Compressor Type
  Digital Inverter Technology
See Full Specifications
Price:   93600
സാംസങ് RT42HAUDEGL 415 Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RT42HAUDEGL 415 Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
57500
 • Type Type
  Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  415
 • Star Rating Star Rating
  4
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   57500
സാംസങ് 253 L Frost Free Double Door 3 Star പരിവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നത് രെഫ്രിജറെറ്റർ (RT28T3743S8/HL)

സാംസങ് 253 L Frost Free Double Door 3 Star പരിവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നത് രെഫ്രിജറെറ്റർ (RT28T3743S8/HL)

Market Status: Launched
See more prices

Buy now on flipkart 24990

23490
 • Type Type
  Frost Free Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  253
 • Star Rating Star Rating
  3
 • Compressor Type Compressor Type
  Digital Inverter Compressor
See Full Specifications

24990
Advertisements
സാംസങ് 637 litre Bespoke 4-Door Flex രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 637 litre Bespoke 4-Door Flex രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
240673
 • Type Type
  4-Door Flex
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  637
 • Star Rating Star Rating
  NA
 • Compressor Type Compressor Type
  Digital Inverter Compressor
See Full Specifications
Price:   240673
സാംസങ് RT29HARZASP T 275 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RT29HARZASP T 275 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
28600
 • Type Type
  Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  275
 • Star Rating Star Rating
  3
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   28600
സാംസങ് 545 L Frost-free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് 545 L Frost-free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
71390
 • Type Type
  Side by Side
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  545
 • Star Rating Star Rating
  5
 • Compressor Type Compressor Type
  Digital Invertor
See Full Specifications
Price:   71390
Advertisements
സാംസങ് RT49H567ESL 481 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

സാംസങ് RT49H567ESL 481 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
63500
 • Type Type
  Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  481
 • Star Rating Star Rating
  4
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   63500
logo  Filters Clear All

List Of samsung Refrigerators in India Updated on 16 June 2021

samsung Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
സാംസങ് 21HUTPN1 585 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
സാംസങ് 318 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 36249
സാംസങ് 415 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ amazon ₹ 42990
സാംസങ് 845 L Large ശേഷി Side മുഖേനെ Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (RS82A6000SL) NA NA
സാംസങ് RT42HAUDEGL 415 Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
സാംസങ് 253 L Frost Free Double Door 3 Star പരിവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നത് രെഫ്രിജറെറ്റർ (RT28T3743S8/HL) Tatacliq ₹ 23490
സാംസങ് 637 litre Bespoke 4-Door Flex രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
സാംസങ് RT29HARZASP T 275 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
സാംസങ് 545 L Frost-free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
സാംസങ് RT49H567ESL 481 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA

samsung Refrigerators Faq's

സാംസങ് 21HUTPN1 585 L Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ , സാംസങ് 318 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ സാംസങ് 415 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .
സാംസങ് 192 L 2 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RR19A2Y2B6U/NL) , സാംസങ് 192 L 2 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (RR19A241BGS/NL) കൂടാതെ സാംസങ് 192L 2 Star Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .
സാംസങ് 838 L ഇൻ Frost-free രെഫ്രിജറെറ്റർ , സാംസങ് 826 L Frost Free French Door Bottom Mount രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ സാംസങ് 680 L ഇൻ Frost-free Side-by-Side രെഫ്രിജറെറ്റർ വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .
സാംസങ് 407 L മുൻനിരയിലുള്ള Mount Freezer with Curd Maestro (RT42T5C5EDX) , സാംസങ് 845 L Large ശേഷി Side മുഖേനെ Side രെഫ്രിജറെറ്റർ (RS82A6000SL) കൂടാതെ സാംസങ് 192L Curd Maestro™ One Door (RR21A2K2YBX) ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .
Advertisements

Popular Refrigerators Brands

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/415FvY6GhhL._SL75_.jpg
LG 92 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator(GL-B131RDSV.DDSZPST, Dazzle Steel)
₹ 10990 | amazon
https://m.media-amazon.com/images/I/31R7kitFPqL._SL75_.jpg
Haier 52 L 3 Star ( 2019 ) Direct Cool Single Door Refrigerator(HR-62VS, Silver)
₹ 10000 | amazon
https://m.media-amazon.com/images/I/31NH-4C10WL._SL75_.jpg
Whirlpool 190 L 3 Star ( 2019 ) Direct Cool Single Door Refrigerator(WDE 205 CLS 3S BLUE-E, Blue)
₹ 11290 | amazon
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Gpw6B%2BuAL._SL1500_.jpg
BPL 564 L Frost-Free Side-by-Side Refrigerator
₹ 49990 | amazon
https://rukminim1.flixcart.com/image/400/400/refrigerator-new/a/v/g/samsung-rt30k3983sl-nl-original-imaeh8x2gc22vjf8.jpeg?q=90
Samsung 257 L Frost Free Double Door Refrigerator(Real Stainless, RT30K3983SL/NL)
₹ 30890 | flipkart

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership — the 9.9 kind Building a leading media company out of India. And, grooming new leaders for this promising industry

DMCA.com Protection Status