പുതിയ സാംസങ് മോണിറ്റർസ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

Price Range
51 Results Found
സാംസങ് T35F 60.96 cm (24 Inches) Full HD IPS സ്ക്രീൻ Monitor

സാംസങ് T35F 60.96 cm (24 Inches) Full HD IPS സ്ക്രീൻ Monitor

Market Status: Launched ₹11450
 • Screen size
  Screen size 24 Inches
 • Display Type
  Display Type IPS
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on croma ₹11450
സാംസങ് 27-inch(68.58cm) M5 FHD Smart Monitor

സാംസങ് 27-inch(68.58cm) M5 FHD Smart Monitor

Market Status: Launched ₹33500
 • Screen size
  Screen size ‎27 Inches
 • Display Type
  Display Type ‎LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹33500
സാംസങ് 32-inch(80cm) M7 4K UHD Smart Monitor

സാംസങ് 32-inch(80cm) M7 4K UHD Smart Monitor

Market Status: Launched ₹57000
 • Screen size
  Screen size ‎32 Inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹57000
സാംസങ് Ls27Am500Nwxxl 27 ഇഞ്ച് (68.58 cm) Led 1920 X 1080 പിക്സലുകൾ M5 Smart Monitor

സാംസങ് Ls27Am500Nwxxl 27 ഇഞ്ച് (68.58 cm) Led 1920 X 1080 പിക്സലുകൾ M5 Smart Monitor

Market Status: Launched ₹32500
 • Screen size
  Screen size ‎27 Inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹32500
സാംസങ് LS24R350FHWXXL 24 ഇഞ്ച് FHD Monitor

സാംസങ് LS24R350FHWXXL 24 ഇഞ്ച് FHD Monitor

Market Status: Launched ₹13574
 • Screen size
  Screen size 24
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13574
Advertisements
സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് ബിസിനസ്സ് Monitor (LS24R358FZWXXL)

സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് ബിസിനസ്സ് Monitor (LS24R358FZWXXL)

Market Status: Launched ₹39500
 • Screen size
  Screen size ‎32 Inches
 • Display Type
  Display Type UHD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on amazon ₹39500
സാംസങ് 34 ഇഞ്ച് LED Curved Monitor (LC34G55TWWWXXL )

സാംസങ് 34 ഇഞ്ച് LED Curved Monitor (LC34G55TWWWXXL )

Market Status: Launched ₹45399
 • Screen size
  Screen size 34 inch
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 165 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹45399
സാംസങ് 48.9-inch Ultra Wide Curved Monitor (LC49HG90DMUXEN)

സാംസങ് 48.9-inch Ultra Wide Curved Monitor (LC49HG90DMUXEN)

Market Status: Launched ₹158900
 • Screen size
  Screen size ‎49 Inches
 • Display Type
  Display Type Full HD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI
See Full Specifications Buy now on amazon ₹158900
Advertisements
സാംസങ് 21.5 ഇഞ്ച് LED കമ്പ്യൂട്ടർ Monitor (LF22T350FHWXXL)
സാംസങ് 23.5 ഇഞ്ച് LED Monitor (LS24F352FHWXXL)

സാംസങ് 23.5 ഇഞ്ച് LED Monitor (LS24F352FHWXXL)

Market Status: Launched ₹16900
 • Screen size
  Screen size ‎23.5 Inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹16900
സാംസങ് 27 ഇഞ്ച് Curved ഗെയിമിംഗ് Monitor (LC27RG50FQWXXL)
Advertisements
സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് Smart Monitor (LS24AM506NWXXL)

സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് Smart Monitor (LS24AM506NWXXL)

Market Status: Launched ₹18300
 • Screen size
  Screen size ‎24 Inches
 • Display Type
  Display Type ‎LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on amazon ₹18300
സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് Full HD LED Monitor (LF24T352FHWXXL)

സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് Full HD LED Monitor (LF24T352FHWXXL)

Market Status: Launched ₹13550
 • Screen size
  Screen size 24 inch
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹13550
സാംസങ് LC27T550FDWXXL 27-inch FHD Monitor

സാംസങ് LC27T550FDWXXL 27-inch FHD Monitor

Market Status: Launched ₹20369
 • Screen size
  Screen size 27
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 Hz
 • Connector Type
  Connector Type ‎VGA, HDMI
See Full Specifications Buy now on amazon ₹20369
Advertisements
സാംസങ് SR-358 24 ഇഞ്ച് Full HD LED Monitor (LS24R358FZW)

സാംസങ് SR-358 24 ഇഞ്ച് Full HD LED Monitor (LS24R358FZW)

Market Status: Launched ₹13650
 • Screen size
  Screen size 24 inch
 • Display Type
  Display Type IPS Display
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹13650
സാംസങ് 23.5 ഇഞ്ച് Curved LED Monitor (LC24F392FHWXXL)

സാംസങ് 23.5 ഇഞ്ച് Curved LED Monitor (LC24F392FHWXXL)

Market Status: Launched ₹12499
 • Screen size
  Screen size 23.5 inch
 • Display Type
  Display Type ‎LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, VGA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹12499
സാംസങ് DC-E Series 32-Inch LED-Lit Monitor (DC32E)

സാംസങ് DC-E Series 32-Inch LED-Lit Monitor (DC32E)

Market Status: Launched ₹31000
 • Screen size
  Screen size 32 inch
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type HDMI
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹31000
Advertisements
സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് Flat LED Monitor (LS24R356FHWXXL)

സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് Flat LED Monitor (LS24R356FHWXXL)

Market Status: Launched ₹14749
 • Screen size
  Screen size ‎23.8 Inches
 • Display Type
  Display Type Full HD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14749
സാംസങ് 23.54 ഇഞ്ച് HD LED Monitor (LS24R39MHAWXXL)

സാംസങ് 23.54 ഇഞ്ച് HD LED Monitor (LS24R39MHAWXXL)

Market Status: Launched ₹10699
 • Screen size
  Screen size 23.54
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on amazon ₹10699

List Of Samsung Monitors in India Updated on 26 September 2022

samsung Monitors സെല്ലർ നിരക്ക്
സാംസങ് T35F 60.96 cm (24 Inches) Full HD IPS സ്ക്രീൻ Monitor croma ₹ 11450
സാംസങ് 27-inch(68.58cm) M5 FHD Smart Monitor NA NA
സാംസങ് 32-inch(80cm) M7 4K UHD Smart Monitor NA NA
സാംസങ് Ls27Am500Nwxxl 27 ഇഞ്ച് (68.58 cm) Led 1920 X 1080 പിക്സലുകൾ M5 Smart Monitor NA NA
സാംസങ് 27 Inches IPS, Bezel Less, 75 Hz Flat, Flicker-Free LED 1920 x 1080 പിക്സലുകൾ Monitor amazon ₹ 14890
സാംസങ് LS24R350FHWXXL 24 ഇഞ്ച് FHD Monitor amazon ₹ 13574
സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് ബിസിനസ്സ് Monitor (LS24R358FZWXXL) amazon ₹ 39500
സാംസങ് 34 ഇഞ്ച് LED Curved Monitor (LC34G55TWWWXXL ) amazon ₹ 45399
സാംസങ് 48.9-inch Ultra Wide Curved Monitor (LC49HG90DMUXEN) amazon ₹ 158900
സാംസങ് 21.5 ഇഞ്ച് LED കമ്പ്യൂട്ടർ Monitor (LF22T350FHWXXL) amazon ₹ 11830
Advertisements
Popular Monitors Brands