സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ

വ്യൂ ഓൾ
ഫീച്ചർ ചെയ്ത ബ്രാൻഡുകൾ
 • article-imgഫിൽട്ടർ
 • |
 • article-imgഇപ്രകാരം അടുക്കുക  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
36

സാംസങ് ഗാലക്സി A70S

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പംNA
 • ക്യാമറ64 | NA
 • മെമ്മറി128GB/6GB
 • ബാറ്ററിNA
നിരക്ക്
₹19999
SPECS.SCORE
67

സാംസങ് ഗാലക്സി M30s 128GB

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.4" (1080 x 2400)
 • ക്യാമറ48 + 8 + 5 | 24 MP
 • മെമ്മറി128GB/6 GB
 • ബാറ്ററി6000 mAh
നിരക്ക്
₹16999
SPECS.SCORE
52

സാംസങ് ഗാലക്സി M10s

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.4" (720 X 1560)
 • ക്യാമറ13 + 5 | 8 MP
 • മെമ്മറി32GB/3 GB
 • ബാറ്ററി4000 mAh
നിരക്ക്
₹8999
advertisements
SPECS.SCORE
65

സാംസങ് ഗാലക്സി A50s 128GB

₹24999
 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.4" (1080 X 2340)
 • ക്യാമറ48 + 8 + 5 | 32 MP
 • മെമ്മറി128GB/6 GB
 • ബാറ്ററി4000 mAh
₹ 24999
പോർട്ട്ഫിൽട്ടർ
SPECS.SCORE
72

സാംസങ് ഗാലക്സി Fold 5G

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം7.3" (1536 X 2152)
 • ക്യാമറ12 + 12 + 16 | 10 + 8 MP
 • മെമ്മറി512GB/12GB
 • ബാറ്ററി4235 mAh
നിരക്ക്
₹89999
SPECS.SCORE
65

സാംസങ് ഗാലക്സി A20s

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.5" (720 X 1520)
 • ക്യാമറ13 + 8 + 5 | 8 MP
 • മെമ്മറി64GB/4 GB
 • ബാറ്ററി4000 mAh
നിരക്ക്
₹19999
SPECS.SCORE
29

സാംസങ് ഗാലക്സി A91

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.7 MP | NA
 • ക്യാമറ108 + 16 + 12 | Yes MP
 • മെമ്മറി64GB/ NA
 • ബാറ്ററിNA
നിരക്ക്
₹20000
advertisements
SPECS.SCORE
47

സാംസങ് ഗാലക്സി M30s

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.4" (1080 x 2400)
 • ക്യാമറ48 + 8 + 5 | 24 MP
 • മെമ്മറി64GB/4 GB
 • ബാറ്ററി6000 mAh
നിരക്ക്
₹13999
SPECS.SCORE
59

സാംസങ് ഗാലക്സി A10s 3GB

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.2" (720 X 1520)
 • ക്യാമറ13 + 2 | 8 MP
 • മെമ്മറി32GB/3 GB
 • ബാറ്ററി4000 mAh
നിരക്ക്
₹10499
SPECS.SCORE
65

സാംസങ് ഗാലക്സി A50s

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.4" (1080 X 2340)
 • ക്യാമറ48 + 8 + 5 | 32 MP
 • മെമ്മറി64GB/4 GB
 • ബാറ്ററി4000 mAh
നിരക്ക്
₹22999

LATEST Mobile Phones LIST

ഉത്പന്നം സെല്ലർ വില
സാംസങ് ഗാലക്സി A70S NA19999
സാംസങ് ഗാലക്സി M30s 128GB NA16999
സാംസങ് ഗാലക്സി M10s NA8999
സാംസങ് ഗാലക്സി A50s 128GB flipkart24999
സാംസങ് ഗാലക്സി Fold 5G NA89999
സാംസങ് ഗാലക്സി A20s NA19999
സാംസങ് ഗാലക്സി A91 NA20000
സാംസങ് ഗാലക്സി M30s NA13999
സാംസങ് ഗാലക്സി A10s 3GB NA10499
സാംസങ് ഗാലക്സി A50s NA22999
advertisements
ഡിജിറ്റ് ചോദിച്ച് വാങ്ങുക
സമീപകാല ചോദ്യങ്ങൾ
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
റെസ്പോൻസ്സ് 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
കമന്റുകൾ
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ
പുതിയ കമന്റ് എഴുതുക
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരിക്കണം
advertisements