സാംസങ് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ

വ്യൂ ഓൾ
ഫീച്ചർ ചെയ്ത ബ്രാൻഡുകൾ
 • article-imgഫിൽട്ടർ
 • |
 • article-imgഇപ്രകാരം അടുക്കുക  filterCheck
Features You are looking for
SPECS.SCORE
57

സാംസങ് ഗാലക്സി A10s

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.2" (720 X 1520)
 • ക്യാമറ13 + 2 | 8 MP
 • മെമ്മറി32GB/2 GB
 • ബാറ്ററി4000 mAh
SPECS.SCORE
73

സാംസങ് ഗാലക്സി A90 5G

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.7" (1080 X 2400)
 • ക്യാമറ48 + 8 + 5 | 48 + 8 + 5 MP
 • മെമ്മറി128GB/8GB
 • ബാറ്ററി4000 mAh
SPECS.SCORE
78

സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 5G

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.3" (1080 x 2280)
 • ക്യാമറ12 + 12 + 16 | 10 MP
 • മെമ്മറി256GB/12 GB
 • ബാറ്ററി3500 mAh
advertisements
SPECS.SCORE
82

സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 Plus 5G 512GB

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.8" (1440 x 3040)
 • ക്യാമറ12 + 12 + 16 + TOF | 10 MP
 • മെമ്മറി512GB/12GB
 • ബാറ്ററി4300 mAh
നിരക്ക്
₹90000
പോർട്ട്ഫിൽട്ടർ
SPECS.SCORE
84

സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 Plus 5G

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.8" (1440 x 3040)
 • ക്യാമറ12 + 12 + 16 + TOF | 10 MP
 • മെമ്മറി256GB/12GB
 • ബാറ്ററി4300 mAh
നിരക്ക്
₹75000
SPECS.SCORE
80

സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 Plus 512GB

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.8" (1440 X 3040)
 • ക്യാമറ12 + 16 + 12 + TOF | 10 MP
 • മെമ്മറി512GB/12 GB
 • ബാറ്ററി4300 mAh
നിരക്ക്
₹90000
SPECS.SCORE
81

സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 256GB

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.3" (1080 x 2280)
 • ക്യാമറ12 + 12 + 16 | 10 MP
 • മെമ്മറി256GB/8 GB
 • ബാറ്ററി3500 mAh
നിരക്ക്
₹69999
advertisements
SPECS.SCORE
81

സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 Plus

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം6.8" (1440 X 3040)
 • ക്യാമറ12 + 16 + 12 + TOF | 10 MP
 • മെമ്മറി256GB/12 GB
 • ബാറ്ററി4300 mAh
നിരക്ക്
₹78200
SPECS.SCORE
29

സാംസങ് ഗാലക്സി A30s

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പംNA
 • ക്യാമറNA | NA MP
 • മെമ്മറി64GB/3GB
 • ബാറ്ററിNA
SPECS.SCORE
26

സാംസങ് ഗാലക്സി A10e

 • സ്ക്രീൻ വലുപ്പം5.83 MP | NA
 • ക്യാമറ8 | NA
 • മെമ്മറി32GB/ NA
 • ബാറ്ററി3,000 mAh
നിരക്ക്
₹12500

LATEST Mobile Phones LIST

ഉത്പന്നം സെല്ലർ വില
സാംസങ് ഗാലക്സി A10s NANA
സാംസങ് ഗാലക്സി A90 5G NANA
സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 5G NANA
സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 Plus 5G 512GB NA90000
സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 Plus 5G NA75000
സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 Plus 512GB NA90000
സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 256GB NA69999
സാംസങ് ഗാലക്സി Note 10 Plus NA78200
സാംസങ് ഗാലക്സി A30s NANA
സാംസങ് ഗാലക്സി A10e NA12500
advertisements
ഡിജിറ്റ് ചോദിച്ച് വാങ്ങുക
സമീപകാല ചോദ്യങ്ങൾ
latest qualcomm snapdragon processor
t ruth pushpalatha
Sept 18, 2014
റെസ്പോൻസ്സ് 4
Vivek Bhatt
Sept 20, 2014
Jyoti Prakash
Sept 21, 2014
samuel browne
Sept 21, 2014
t ruth pushpalatha
Sept 21, 2014
കമന്റുകൾ
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ
പുതിയ കമന്റ് എഴുതുക
ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരിക്കണം
advertisements