പുതിയ സലോറ ടി‌വിഎസ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് ടിവി ഓരോ വീടിനും അത്യാവശ്യമായ വാങ്ങലാണ്. സലോറ വ്യത്യസ്ത വില ശ്രേണികൾ‌, സ്‌ക്രീൻ‌ വലുപ്പങ്ങൾ‌, തരങ്ങൾ‌, സവിശേഷതകൾ‌ എന്നിവയിൽ‌ വാങ്ങുന്നവർ‌ക്കായി നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ടെലിവിഷന്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ‌ ഡിജിറ്റിൽ‌ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ‌ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയും, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ‌ ഏറ്റവും പുതിയത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സലോറ ടിവി മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ സലോറ ടിവി വില പട്ടിക. ഈ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിലയ്‌ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ സലോറ ടിവികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ സമ്പൂർണ്ണ സവിശേഷതകൾ, സവിശേഷതകൾ സ്കോർ, വില ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിൽ 2022 അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച സലോറ ടിവികളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
8 Results Found

സലോറ 31.5 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹13999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 31.5
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹13999

സലോറ 31.5 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹14999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 31.5
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹14999

സലോറ 39 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹19099
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 39
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹19099

സലോറ 24 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹9999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 24
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9999

സലോറ 24 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹9999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 24
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9999

സലോറ 24 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹10999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 24
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10999
Advertisements

സലോറ 38.5 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹23399
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 38.5
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹23399

സലോറ 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹12999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹12999

List Of Salora TVs in India Updated on 04 December 2022

salora TVs സെല്ലർ നിരക്ക്
സലോറ 31.5 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി NA NA
സലോറ 31.5 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി NA NA
സലോറ 39 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി NA NA
സലോറ 24 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി NA NA
സലോറ 24 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി NA NA
സലോറ 24 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി NA NA
സലോറ 38.5 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി NA NA
സലോറ 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി NA NA

Salora TVs Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സലോറ ടി‌വികൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

സലോറ 31.5 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി , സലോറ 31.5 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി കൂടാതെ സലോറ 39 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ സലോറ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സലോറ 39 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി , സലോറ 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി കൂടാതെ സലോറ 31.5 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി ഇതാണ് പുതിയ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ