പുതിയ Redmi ടി‌വിഎസ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് ടിവി ഓരോ വീടിനും അത്യാവശ്യമായ വാങ്ങലാണ്. Redmi വ്യത്യസ്ത വില ശ്രേണികൾ‌, സ്‌ക്രീൻ‌ വലുപ്പങ്ങൾ‌, തരങ്ങൾ‌, സവിശേഷതകൾ‌ എന്നിവയിൽ‌ വാങ്ങുന്നവർ‌ക്കായി നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ടെലിവിഷന്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ‌ ഡിജിറ്റിൽ‌ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ‌ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയും, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ‌ ഏറ്റവും പുതിയത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ Redmi ടിവി മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ Redmi ടിവി വില പട്ടിക. ഈ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിലയ്‌ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ Redmi ടിവികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ സമ്പൂർണ്ണ സവിശേഷതകൾ, സവിശേഷതകൾ സ്കോർ, വില ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിൽ 2022 അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച Redmi ടിവികളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
6 Results Found

Redmi Smart ടി‌വി X50

Market Status: Launched ₹34999 See more prices

Buy now on amazon ₹39700

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 50
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on Croma ₹34999

Redmi Smart ടി‌വി 32-inch HD Ready ടി‌വി

Market Status: Launched ₹15499 See more prices

Buy now on amazon ₹16999

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications Buy now on Croma ₹15499

Redmi Smart ടി‌വി X65

Market Status: Launched ₹64600
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 65
 • Display Type
  Display Type NA
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on amazon ₹64600

Redmi Smart ടി‌വി X55

Market Status: Launched ₹39999 See more prices

Buy now on amazon ₹49999

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 55
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on Croma ₹39999

Redmi Smart ടി‌വി 43-inch HD Ready ടി‌വി

Market Status: Launched ₹24999 See more prices

Buy now on amazon ₹29990

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications Buy now on Croma ₹24999

Redmi 43-inches Smart ടി‌വി X43

Market Status: Launched ₹28999 See more prices

Buy now on amazon ₹28999

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on Croma ₹28999
Advertisements

List Of Redmi TVs in India Updated on 06 December 2022

redmi TVs സെല്ലർ നിരക്ക്
Redmi Smart ടി‌വി X50 Croma ₹ 34999
Redmi Smart ടി‌വി 32-inch HD Ready ടി‌വി Croma ₹ 15499
Redmi Smart ടി‌വി X65 amazon ₹ 64600
Redmi Smart ടി‌വി X55 Croma ₹ 39999
Redmi Smart ടി‌വി 43-inch HD Ready ടി‌വി Croma ₹ 24999
Redmi 43-inches Smart ടി‌വി X43 Croma ₹ 28999

Redmi TVs Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള Redmi ടി‌വികൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

Redmi Smart ടി‌വി X50 , Redmi Smart ടി‌വി 32-inch HD Ready ടി‌വി കൂടാതെ Redmi Smart ടി‌വി X65 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള Redmi ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Redmi Smart ടി‌വി 32-inch HD Ready ടി‌വി , Redmi Smart ടി‌വി 43-inch HD Ready ടി‌വി കൂടാതെ Redmi 43-inches Smart ടി‌വി X43 ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള Redmi ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Redmi Smart ടി‌വി X65 , Redmi Smart ടി‌വി X55 കൂടാതെ Redmi Smart ടി‌വി X50 വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ Redmi ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Redmi 43-inches Smart ടി‌വി X43 , Redmi Smart ടി‌വി 43-inch HD Ready ടി‌വി കൂടാതെ Redmi Smart ടി‌വി 32-inch HD Ready ടി‌വി ഇതാണ് പുതിയ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ