പുതിയ ഫിലിപ്സ് ടി‌വിഎസ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് ടിവി ഓരോ വീടിനും അത്യാവശ്യമായ വാങ്ങലാണ്. ഫിലിപ്സ് വ്യത്യസ്ത വില ശ്രേണികൾ‌, സ്‌ക്രീൻ‌ വലുപ്പങ്ങൾ‌, തരങ്ങൾ‌, സവിശേഷതകൾ‌ എന്നിവയിൽ‌ വാങ്ങുന്നവർ‌ക്കായി നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ടെലിവിഷന്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ‌ ഡിജിറ്റിൽ‌ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ‌ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയും, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ‌ ഏറ്റവും പുതിയത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഫിലിപ്സ് ടിവി മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ ഫിലിപ്സ് ടിവി വില പട്ടിക. ഈ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിലയ്‌ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ ഫിലിപ്സ് ടിവികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ സമ്പൂർണ്ണ സവിശേഷതകൾ, സവിശേഷതകൾ സ്കോർ, വില ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിൽ 2022 അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച ഫിലിപ്സ് ടിവികളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
43 Results Found

ഫിലിപ്സ് 70 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (70PUT7906/94)

Market Status: Launched ₹189990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 70
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹189990

ഫിലിപ്സ് 55 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (55PUT7906/94)

Market Status: Launched ₹99990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 55
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹99990

PHILIPS 8100 55 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (55PUT8115/94)

Market Status: Launched ₹47900
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 55
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹47900

ഫിലിപ്സ് 65 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (65PUT7906/94)

Market Status: Launched ₹149990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 65
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹149990

Phillips 32 ഇഞ്ച് HD LED ടി‌വി (32PHT6815/94)

Market Status: Launched ₹21990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹21990

ഫിലിപ്സ് 43 ഇഞ്ച് LED Full HD ടി‌വി (43PFT6915)

Market Status: Launched ₹31999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications Buy now on Croma ₹31999
Advertisements

ഫിലിപ്സ് 50 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹45999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 50
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹45999

Phillips 50 ഇഞ്ച് UHD LED ടി‌വി (50PUT8215/94)

Market Status: Launched ₹79990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 50
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹79990

ഫിലിപ്സ് 50 ഇഞ്ചുകൾ Smart Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹67000
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 50
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹67000
Advertisements

ഫിലിപ്സ് 32 Inches HD Ready LED ടി‌വി (2021)

Market Status: Launched ₹20990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications Buy now on amazon ₹20990

ഫിലിപ്സ് 19PFL4738

Market Status: Launched ₹9500
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 19
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9500

ഫിലിപ്സ് 32PFL3738

Market Status: Launched ₹19990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹19990
Advertisements

Phillips 65 ഇഞ്ച് 4K UHD LED ടി‌വി (65PUT8215/94)

Market Status: Launched ₹82990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 65
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on Croma ₹82990

ഫിലിപ്സ് 32PFL4738

Market Status: Launched ₹20990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹20990

ഫിലിപ്സ് 22PFL3459

Market Status: Launched ₹13150
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 22
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹13150
Advertisements

ഫിലിപ്സ് 58-inch 4K UHD LED Smart ടി‌വി (58PUT6604/94)

Market Status: Launched ₹44999 See more prices

Buy now on amazon ₹46999

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 58
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv 4K Ultra HD LED
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹44999

ഫിലിപ്സ് 55 ഇഞ്ചുകൾ 4K Ultra Slim Smart LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹36999 See more prices

Buy now on amazon ₹43299

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 55
 • Display Type
  Display Type 4K Ultra HD LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 3840 X 2160
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹36999

ഫിലിപ്സ് 40PFL5059

Market Status: Launched ₹33990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 40
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹33990
Advertisements

ഫിലിപ്സ് Ambilight 65PUT6703S

Market Status: Launched
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 65
 • Display Type
  Display Type 4K Ultra HD LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 3840x2160
See Full Specifications

ഫിലിപ്സ് 24PFL3938

Market Status: Launched ₹12290
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 23
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹12290

List Of Philips TVs in India Updated on 06 December 2022

philips TVs സെല്ലർ നിരക്ക്
ഫിലിപ്സ് 70 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (70PUT7906/94) NA NA
ഫിലിപ്സ് 55 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (55PUT7906/94) NA NA
PHILIPS 8100 55 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (55PUT8115/94) flipkart ₹ 47900
ഫിലിപ്സ് 65 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (65PUT7906/94) NA NA
Phillips 32 ഇഞ്ച് HD LED ടി‌വി (32PHT6815/94) NA NA
ഫിലിപ്സ് 43 ഇഞ്ച് LED Full HD ടി‌വി (43PFT6915) Croma ₹ 31999
ഫിലിപ്സ് 50 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി flipkart ₹ 45999
Phillips 50 ഇഞ്ച് UHD LED ടി‌വി (50PUT8215/94) NA NA
ഫിലിപ്സ് 50 ഇഞ്ചുകൾ Smart Full HD LED ടി‌വി flipkart ₹ 67000
ഫിലിപ്സ് 32 Inches HD Ready LED ടി‌വി (2021) amazon ₹ 20990

Philips TVs Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫിലിപ്സ് ടി‌വികൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

Phillips 32 ഇഞ്ച് HD LED ടി‌വി (32PHT6815/94) , ഫിലിപ്സ് 43 ഇഞ്ച് LED Full HD ടി‌വി (43PFT6915) കൂടാതെ ഫിലിപ്സ് 50 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിപ്സ് ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഫിലിപ്സ് 32 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി , ഫിലിപ്സ് 24 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി കൂടാതെ ഫിലിപ്സ് 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED Smart ടി‌വി ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഫിലിപ്സ് ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഫിലിപ്സ് 70 ഇഞ്ച് LED Ultra HD ടി‌വി (70PUT8215) , Phillips 65 ഇഞ്ച് 4K UHD LED ടി‌വി (65PUT8215/94) കൂടാതെ ഫിലിപ്സ് 65PUT6703S/94 വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഫിലിപ്സ് ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഫിലിപ്സ് 70 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (70PUT7906/94) , ഫിലിപ്സ് 65 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (65PUT7906/94) കൂടാതെ ഫിലിപ്സ് 55 ഇഞ്ച് 4K LED ടി‌വി (55PUT7906/94) ഇതാണ് പുതിയ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ