പുതിയ നോക്കിയ ടി‌വിഎസ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് ടിവി ഓരോ വീടിനും അത്യാവശ്യമായ വാങ്ങലാണ്. നോക്കിയ വ്യത്യസ്ത വില ശ്രേണികൾ‌, സ്‌ക്രീൻ‌ വലുപ്പങ്ങൾ‌, തരങ്ങൾ‌, സവിശേഷതകൾ‌ എന്നിവയിൽ‌ വാങ്ങുന്നവർ‌ക്കായി നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ടെലിവിഷന്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ‌ ഡിജിറ്റിൽ‌ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ‌ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയും, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ‌ ഏറ്റവും പുതിയത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ നോക്കിയ ടിവി മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയ ടിവി വില പട്ടിക. ഈ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിലയ്‌ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ നോക്കിയ ടിവികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ സമ്പൂർണ്ണ സവിശേഷതകൾ, സവിശേഷതകൾ സ്കോർ, വില ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിൽ 2022 അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച നോക്കിയ ടിവികളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
9 Results Found

നോക്കിയ 50 ഇഞ്ച് 4K QLED Smart TV(50UHDAQNDT5Q)

Market Status: Launched ₹44999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 50
 • Display Type
  Display Type QLED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4k
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹44999

നോക്കിയ 65-inch 4K LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (65TAUHDN)

Market Status: Launched ₹57999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 65
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart Android TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4k
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹57999

നോക്കിയ 43-inch Smart ടി‌വി

Market Status: Launched ₹32999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv SMART TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K Resolution
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹32999

നോക്കിയ 55 ഇഞ്ച് UHD (4K) LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (55CAUHDN)

Market Status: Launched ₹43999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 55
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Ultra HD (4K), 3840 x 2160
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹43999
Advertisements

നോക്കിയ 43-inch Full HD LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (43TAFHDN)

Market Status: Launched ₹22999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4k
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹22999
Advertisements

List Of Nokia TVs in India Updated on 30 November 2022

nokia TVs സെല്ലർ നിരക്ക്
നോക്കിയ 50 ഇഞ്ച് 4K QLED Smart TV(50UHDAQNDT5Q) flipkart ₹ 44999
നോക്കിയ 65-inch 4K LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (65TAUHDN) flipkart ₹ 57999
നോക്കിയ 55-inch 4K LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (55TAUHDN) flipkart ₹ 41999
നോക്കിയ 43-inch Smart ടി‌വി flipkart ₹ 32999
നോക്കിയ 50-inch 4K LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (50TAUHDN) flipkart ₹ 37999
നോക്കിയ 55 ഇഞ്ച് UHD (4K) LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (55CAUHDN) flipkart ₹ 43999
നോക്കിയ 43-inch 4K LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (43TAUHDN) flipkart ₹ 29999
നോക്കിയ 43-inch Full HD LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (43TAFHDN) NA NA
നോക്കിയ 32-inch HD LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (32TAHDN) flipkart ₹ 16999

Nokia TVs Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള നോക്കിയ ടി‌വികൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

നോക്കിയ 65-inch 4K LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (65TAUHDN) , നോക്കിയ 55-inch 4K LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (55TAUHDN) കൂടാതെ നോക്കിയ 43-inch Smart ടി‌വി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കിയ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

നോക്കിയ 32-inch HD LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (32TAHDN) , നോക്കിയ 43-inch 4K LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (43TAUHDN) കൂടാതെ നോക്കിയ 43-inch Smart ടി‌വി ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള നോക്കിയ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

നോക്കിയ 65-inch 4K LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (65TAUHDN) , നോക്കിയ 50 ഇഞ്ച് 4K QLED Smart TV(50UHDAQNDT5Q) കൂടാതെ നോക്കിയ 55 ഇഞ്ച് UHD (4K) LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (55CAUHDN) വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ നോക്കിയ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

നോക്കിയ 50 ഇഞ്ച് 4K QLED Smart TV(50UHDAQNDT5Q) , നോക്കിയ 43-inch Full HD LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (43TAFHDN) കൂടാതെ നോക്കിയ 43-inch 4K LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി (43TAUHDN) ഇതാണ് പുതിയ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ