പുതിയ നോക്കിയ മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

പണ്ടുമുതലേ നോക്കിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സെല്ലുലാർ വ്യവസായത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഈ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ വിപണിയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നുണ്ട്, ഇന്നുവരെ, വിപണിയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ നോക്കിയ മൊബൈൽ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള തിരച്ചിലിൽ അസംഖ്യം വിശ്വസ്തരുണ്ട്. നോക്കിയ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ഫോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു നോക്കിയ പുതിയ ഫോൺ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, ഡിജിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇനിപ്പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മികച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമായിരിക്കും. ഈ പട്ടികയിൽ വിശദമായ നോക്കിയ ഫോണുകളുടെ വില ലിസ്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ നോക്കിയ മൊബൈൽ വില വളരെ ബജറ്റ് റെയിഞ്ചിൽ നിന്നും തന്നെ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് മികച്ച ഫോൺ തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, കൂടാതെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയും.

Price Range
96 Results Found
SPECS.
SCORE
66
നോക്കിയ 7 Plus

നോക്കിയ 7 Plus

Market Status: Launched ₹15999 See more prices

₹25790

₹25990

 • Screen Size
  Screen Size 6" (1080 x 1920)
 • Camera
  Camera 12 + 13 MP | 16 MP
 • Memory
  Memory 64 GB/4 GB
 • Battery
  Battery 3800 mAh
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹15999
നോക്കിയ 1 Plus 16GB

നോക്കിയ 1 Plus 16GB

Market Status: Launched ₹7000
 • Screen Size
  Screen Size 5.45" (480 X 960)
 • Camera
  Camera 8 | 5 MP
 • Memory
  Memory 16GB/1GB
 • Battery
  Battery 2500 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹7000
SPECS.
SCORE
40
നോക്കിയ 2.3

നോക്കിയ 2.3

Market Status: Launched ₹8499 See more prices

₹8699

₹9999

 • Screen Size
  Screen Size 6.20" (720x1520)
 • Camera
  Camera 13 + 2 | 5 MP
 • Memory
  Memory 32 GB/2 GB
 • Battery
  Battery 4000 mAh
See Full Specifications Buy now on amazon ₹8499
SPECS.
SCORE
35
നോക്കിയ C3

നോക്കിയ C3

Market Status: Launched ₹5199 See more prices

₹6730

 • Screen Size
  Screen Size 5.99" (720 x 1440)
 • Camera
  Camera 8 | 5 MP
 • Memory
  Memory 32 GB/3 GB
 • Battery
  Battery 3040 mAh
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5199
SPECS.
SCORE
57
നോക്കിയ 6.2 32GB

നോക്കിയ 6.2 32GB

Market Status: Launched ₹18999
 • Screen Size
  Screen Size 6.3" (1080 X 2280)
 • Camera
  Camera 16 + 8 + 5 | 8 MP
 • Memory
  Memory 32GB/3 GB
 • Battery
  Battery 3500 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹18999
SPECS.
SCORE
19
നോക്കിയ 3310 4G

നോക്കിയ 3310 4G

Market Status: Launched
 • Screen Size
  Screen Size 2.4" (240 x 320)
 • Camera
  Camera 2 | NA MP
 • Memory
  Memory 512 MB/256 MB
 • Battery
  Battery 1200 mAh
See Full Specifications
Advertisements
SPECS.
SCORE
66
നോക്കിയ 7 6GB

നോക്കിയ 7 6GB

Market Status: Launched ₹26500
 • Screen Size
  Screen Size 5.2" (1080 x 1920)
 • Camera
  Camera 16 | 5 MP
 • Memory
  Memory 64 GB/6 GB
 • Battery
  Battery 3000 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹26500
SPECS.
SCORE
39
നോക്കിയ 8110 4G

നോക്കിയ 8110 4G

Market Status: Launched ₹4690 See more prices

₹4799

₹6999

 • Screen Size
  Screen Size 2.45" (240 X 320)
 • Camera
  Camera 2 | NA MP
 • Memory
  Memory 512 MB/4 GB
 • Battery
  Battery 1500 mAh
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹4690
SPECS.
SCORE
16
നോക്കിയ 150

നോക്കിയ 150

Market Status: Launched ₹1500
 • Screen Size
  Screen Size 2.4" (240 x 320)
 • Camera
  Camera .3 | N/A MP
 • Memory
  Memory N/A/N/A
 • Battery
  Battery 1020 mAh
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹1500
Advertisements
SPECS.
SCORE
43
നോക്കിയ 5 2018

നോക്കിയ 5 2018

Market Status: Launched ₹7999 See more prices

₹10700

 • Screen Size
  Screen Size 5.5" (1080 x 2160)
 • Camera
  Camera 16 | 8 MP
 • Memory
  Memory 16 GB/2 GB
 • Battery
  Battery 3000 mAh
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹7999
SPECS.
SCORE
10
നോക്കിയ 210

നോക്കിയ 210

Market Status: Launched
 • Screen Size
  Screen Size 2.4" (240 X 320)
 • Camera
  Camera VGA | NA MP
 • Memory
  Memory 16 MB/ NA
 • Battery
  Battery 1020 mAh
See Full Specifications
SPECS.
SCORE
63
നോക്കിയ 7.2

നോക്കിയ 7.2

Market Status: Launched ₹19599
 • Screen Size
  Screen Size 6.3" (1080 X 2280)
 • Camera
  Camera 48 + 8 + 5 | 20 MP
 • Memory
  Memory 64 GB/6 GB
 • Battery
  Battery 3500 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹19599
Advertisements
SPECS.
SCORE
29
നോക്കിയ C01 Plus

നോക്കിയ C01 Plus

Market Status: Launched ₹6199
 • Screen Size
  Screen Size 5.45" (720 x 1440)
 • Camera
  Camera 5 | 5 MP
 • Memory
  Memory 32 GB/1 GB
 • Battery
  Battery 3000 mAh
See Full Specifications Buy now on Croma ₹6199
SPECS.
SCORE
52
നോക്കിയ 3

നോക്കിയ 3

Market Status: Launched ₹5890 See more prices

₹6499

₹8599

 • Screen Size
  Screen Size 5" (720 x 1280)
 • Camera
  Camera 8 | 8 MP
 • Memory
  Memory 16 GB/2 GB
 • Battery
  Battery 2630 mAh
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5890
SPECS.
SCORE
17
നോക്കിയ 110 (2019)

നോക്കിയ 110 (2019)

Market Status: Launched ₹1857
 • Screen Size
  Screen Size 1.77" (120 X 160)
 • Camera
  Camera NA
 • Memory
  Memory 4 MB/4 MB
 • Battery
  Battery 800 mAh
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹1857
Advertisements
SPECS.
SCORE
72
നോക്കിയ 5.3 64GB 6GB റാം

നോക്കിയ 5.3 64GB 6GB റാം

Market Status: Launched ₹15000
 • Screen Size
  Screen Size 6.55" (720 x 1600)
 • Camera
  Camera 13 + 5 + 2 + 2 | 8 MP
 • Memory
  Memory 64GB/6 GB
 • Battery
  Battery 4000 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15000
SPECS.
SCORE
72
നോക്കിയ 7.2

നോക്കിയ 7.2

Market Status: Launched ₹15500 See more prices

₹16199

 • Screen Size
  Screen Size 6.3" (1080 x 2280)
 • Camera
  Camera 48 + 8 + 5 | 20 MP
 • Memory
  Memory 64GB/4 GB
 • Battery
  Battery 3500 mAh
See Full Specifications Buy now on amazon ₹15500
SPECS.
SCORE
54
നോക്കിയ 6.1

നോക്കിയ 6.1

Market Status: Launched ₹9349 See more prices

₹15999

 • Screen Size
  Screen Size 5.5" (1080 x 2280)
 • Camera
  Camera 16 | 8 MP
 • Memory
  Memory 64 GB/4 GB
 • Battery
  Battery 3000 mAh
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹9349
Advertisements
SPECS.
SCORE
43
നോക്കിയ 1 Plus

നോക്കിയ 1 Plus

Market Status: Launched
 • Screen Size
  Screen Size 5.45" (480 X 960)
 • Camera
  Camera 8 | 5 MP
 • Memory
  Memory 8GB/1GB
 • Battery
  Battery 2500 mAh
See Full Specifications
SPECS.
SCORE
73
നോക്കിയ 8

നോക്കിയ 8

Market Status: Launched ₹18999 See more prices

₹27012

 • Screen Size
  Screen Size 5.3" (1440 x 2560)
 • Camera
  Camera 13 + 13 MP | 13 MP
 • Memory
  Memory 64 GB/4 GB
 • Battery
  Battery 3090 mAh
See Full Specifications Buy now on amazon ₹18999

List Of Nokia Mobile Phones in India Updated on 26 June 2022

nokia Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
നോക്കിയ 7 Plus flipkart ₹ 15999
നോക്കിയ 1 Plus 16GB NA NA
നോക്കിയ 2.3 amazon ₹ 8499
നോക്കിയ C3 flipkart ₹ 5199
നോക്കിയ 6.2 32GB NA NA
നോക്കിയ 3310 4G NA NA
നോക്കിയ 7 6GB NA NA
നോക്കിയ 8110 4G Tatacliq ₹ 4690
നോക്കിയ 150 flipkart ₹ 1500
നോക്കിയ 5 2018 Tatacliq ₹ 7999

Nokia Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള നോക്കിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

നോക്കിയ 7 Plus , നോക്കിയ 1 Plus 16GB കൂടാതെ നോക്കിയ 2.3 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

നോക്കിയ 105 (2019) , നോക്കിയ 105 കൂടാതെ നോക്കിയ 106 (2018) ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള നോക്കിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

നോക്കിയ XR20 , നോക്കിയ 8.1 128GB കൂടാതെ നോക്കിയ 8 വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ നോക്കിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

നോക്കിയ 225 4G , നോക്കിയ 225 4G കൂടാതെ നോക്കിയ 225 4G ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest Nokia Mobile Phones News
Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status