പുതിയ ഈട് ടി‌വിഎസ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു നല്ല ബ്രാൻഡ് ടിവി ഓരോ വീടിനും അത്യാവശ്യമായ വാങ്ങലാണ്. ലൈഫ് വ്യത്യസ്ത വില ശ്രേണികൾ‌, സ്‌ക്രീൻ‌ വലുപ്പങ്ങൾ‌, തരങ്ങൾ‌, സവിശേഷതകൾ‌ എന്നിവയിൽ‌ വാങ്ങുന്നവർ‌ക്കായി നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ‌ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നല്ല ടെലിവിഷന്റെ പ്രാധാന്യം ഞങ്ങൾ‌ ഡിജിറ്റിൽ‌ മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതിനാൽ‌ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ‌ നിങ്ങൾ‌ക്ക് കഴിയും, അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ‌ ഏറ്റവും പുതിയത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ലൈഫ് ടിവി മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് ടിവി വില പട്ടിക. ഈ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിലയ്‌ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ ലൈഫ് ടിവികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ സമ്പൂർണ്ണ സവിശേഷതകൾ, സവിശേഷതകൾ സ്കോർ, വില ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിൽ 2022 അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച ലൈഫ് ടിവികളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
11 Results Found

ലൈഫ് 24 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹9500
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 24
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9500

ലൈഫ് 50 ഇഞ്ചുകൾ 4K LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹60000
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 50
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹60000

ലൈഫ് 40 ഇഞ്ചുകൾ Smart Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹27000
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 40
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹27000

ലൈഫ് 50 ഇഞ്ചുകൾ Smart Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹36000
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 50
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹36000

ലൈഫ് 65 ഇഞ്ചുകൾ Smart 4K LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹90000
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 65
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹90000

ലൈഫ് 17 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹7200
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 17
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹7200
Advertisements

ലൈഫ് 32 ഇഞ്ചുകൾ Smart HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹16500
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16500

ലൈഫ് 50 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹33000
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 50
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹33000

ലൈഫ് 32 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹13500
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹13500
Advertisements

ലൈഫ് 40 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹24000
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 40
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹24000

ലൈഫ് 20 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹8200
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 20
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹8200

List Of Life TVs in India Updated on 06 December 2022

life TVs സെല്ലർ നിരക്ക്
ലൈഫ് 24 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി NA NA
ലൈഫ് 50 ഇഞ്ചുകൾ 4K LED ടി‌വി NA NA
ലൈഫ് 40 ഇഞ്ചുകൾ Smart Full HD LED ടി‌വി NA NA
ലൈഫ് 50 ഇഞ്ചുകൾ Smart Full HD LED ടി‌വി NA NA
ലൈഫ് 65 ഇഞ്ചുകൾ Smart 4K LED ടി‌വി NA NA
ലൈഫ് 17 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി NA NA
ലൈഫ് 32 ഇഞ്ചുകൾ Smart HD LED ടി‌വി NA NA
ലൈഫ് 50 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി NA NA
ലൈഫ് 32 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി NA NA
ലൈഫ് 40 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി NA NA

Life TVs Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈട് ടി‌വികൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ലൈഫ് 24 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി , ലൈഫ് Guard 40 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി കൂടാതെ ലൈഫ് 50 ഇഞ്ചുകൾ 4K LED ടി‌വി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഈട് ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ലൈഫ് 50 ഇഞ്ചുകൾ 4K LED ടി‌വി , ലൈഫ് Guard 40 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി കൂടാതെ ലൈഫ് Guard 24 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി ഇതാണ് പുതിയ ടി‌വികൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ