എൽജി refrigerators

English >

ആധുനിക അടുക്കളയിലെ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫ്രിജറേറ്റർ. സിംഗിൾ ഡോർ / ഡബിൾ ഡോർ / സൈഡ് ബൈ സൈഡ് / മിനി-റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി റഫ്രിജറേറ്റർ തരങ്ങൾ വിപണിയിൽ നിലവിലുണ്ട്, ഏറ്റവും പുതിയ എൽജി റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പ്രീമിയം സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങളുമായി വരുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ എൽജി റഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലിനായി തിരയുകയാണെങ്കിൽ, പുതുതായി ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌ത ഈ റഫ്രിജറേറ്റർ വില ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ എൽജി ഫ്രിഡ്ജ് വിലകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ വലുപ്പവും ബജറ്റും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയ്ക്കുള്ള വിപണിയിൽ 2021 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച എൽജി റഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ വിശദമായ പട്ടിക ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.

94 results found
Price Range
എൽജി GL-205KMG5 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-205KMG5 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
13990
 • Type Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  190
 • Star Rating Star Rating
  5
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   13990
എൽജി 546 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി 546 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
59990
 • Type Type
  Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  546
 • Star Rating Star Rating
  2
 • Compressor Type Compressor Type
  Standard
See Full Specifications
എൽജി GL-B282 SLCL 255 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-B282 SLCL 255 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
25490
 • Type Type
  Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  255
 • Star Rating Star Rating
  4
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   25490
Advertisements
എൽജി GL-M302RLTL 285 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-M302RLTL 285 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
30490
 • Type Type
  Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  285
 • Star Rating Star Rating
  4
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   30490
എൽജി GL-245BNDE5 235 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-245BNDE5 235 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
21490
 • Type Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  235
 • Star Rating Star Rating
  4
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   21490
എൽജി GL-M472GSHM(SV) 420 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-M472GSHM(SV) 420 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
56190
 • Type Type
  Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  420
 • Star Rating Star Rating
  4
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   56190
Advertisements
എൽജി GL-285BMG5 270 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-285BMG5 270 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
21990
 • Type Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  270
 • Star Rating Star Rating
  4
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   21990
എൽജി 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
17990
 • Type Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  190
 • Star Rating Star Rating
  3
 • Compressor Type Compressor Type
  Standard
See Full Specifications
എൽജി GL-205KMG4 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി GL-205KMG4 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
13390
 • Type Type
  Single Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  190
 • Star Rating Star Rating
  3
 • Compressor Type Compressor Type
  NA
See Full Specifications
Price:   13390
Advertisements
എൽജി 335 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

എൽജി 335 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ

Market Status: Launched
36690
 • Type Type
  Double Door
 • Capacity (Ltrs.) Capacity (Ltrs.)
  335
 • Star Rating Star Rating
  4
 • Compressor Type Compressor Type
  Standard
See Full Specifications
logo  Filters Clear All

List Of lg Refrigerators in India Updated on 21 June 2021

lg Refrigerators സെല്ലർ നിരക്ക്
എൽജി GL-205KMG5 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി 546 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ flipkart ₹ 59990
എൽജി GL-B282 SLCL 255 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി GL-M302RLTL 285 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി GL-245BNDE5 235 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി GL-M472GSHM(SV) 420 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി GL-285BMG5 270 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി 190 L Direct Cool Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ Tatacliq ₹ 17990
എൽജി GL-205KMG4 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ NA NA
എൽജി 335 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ flipkart ₹ 36690

lg Refrigerators Faq's

എൽജി GL-205KMG5 190 L Single Door രെഫ്രിജറെറ്റർ , എൽജി 546 L Frost Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ കൂടാതെ എൽജി GL-B282 SLCL 255 L Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .
എൽജി 45 L NA Direct-cool രെഫ്രിജറെറ്റർ , എൽജി 45 L 1 Star Direct-Cool Single Door Desktop Fridge (GL-B051RSWB) കൂടാതെ എൽജി 92 L 2 Star Direct-Cool Single-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .
എൽജി 668L INVERTER LINEAR SIDE BY SIDE REFRIGERATOR GC-X247CSAV , എൽജി 687L INVERTER LINEAR SIDE BY SIDE REFRIGERATOR GC-B247SVUV കൂടാതെ എൽജി 675 L Frost Free Side by Side രെഫ്രിജറെറ്റർ വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .
എൽജി 45 L 1 Star Direct-Cool Single Door Desktop Fridge (GL-B051RSWB) , എൽജി 284 L 2 Star Inverter Frost-Free Double Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-T302RPZY) കൂടാതെ എൽജി 335L 4 Star Frost-Free Double-Door രെഫ്രിജറെറ്റർ (GL-T372JBLN) ഇതാണ് പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .
Advertisements

Popular Refrigerators Brands

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/415FvY6GhhL._SL75_.jpg
LG 92 L 2 Star Direct Cool Single Door Refrigerator(GL-B131RDSV.DDSZPST, Dazzle Steel)
₹ 10990 | amazon
https://m.media-amazon.com/images/I/31R7kitFPqL._SL75_.jpg
Haier 52 L 3 Star ( 2019 ) Direct Cool Single Door Refrigerator(HR-62VS, Silver)
₹ 10000 | amazon
https://m.media-amazon.com/images/I/31NH-4C10WL._SL75_.jpg
Whirlpool 190 L 3 Star ( 2019 ) Direct Cool Single Door Refrigerator(WDE 205 CLS 3S BLUE-E, Blue)
₹ 11290 | amazon
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Gpw6B%2BuAL._SL1500_.jpg
BPL 564 L Frost-Free Side-by-Side Refrigerator
₹ 49990 | amazon
https://rukminim1.flixcart.com/image/400/400/refrigerator-new/a/v/g/samsung-rt30k3983sl-nl-original-imaeh8x2gc22vjf8.jpeg?q=90
Samsung 257 L Frost Free Double Door Refrigerator(Real Stainless, RT30K3983SL/NL)
₹ 30890 | flipkart

Digit caters to the largest community of tech buyers, users and enthusiasts in India. The all new Digit in continues the legacy of Thinkdigit.com as one of the largest portals in India committed to technology users and buyers. Digit is also one of the most trusted names when it comes to technology reviews and buying advice and is home to the Digit Test Lab, India's most proficient center for testing and reviewing technology products.

We are about leadership — the 9.9 kind Building a leading media company out of India. And, grooming new leaders for this promising industry

DMCA.com Protection Status