പുതിയ എൽജി മോണിറ്റർസ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

Price Range
63 Results Found
എൽജി 49.53 cm (19.5") HD (1366 x 768) TN Panel Monitor

എൽജി 49.53 cm (19.5") HD (1366 x 768) TN Panel Monitor

Market Status: Launched ₹7699
 • Screen size
  Screen size ‎19.5 Inches
 • Display Type
  Display Type LCD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7699
എൽജി Ultragear - 32Gn650 Qhd 32 Inch(80 cm)

എൽജി Ultragear - 32Gn650 Qhd 32 Inch(80 cm)

Market Status: Launched ₹25999
 • Screen size
  Screen size ‎32 Inches
 • Display Type
  Display Type LCD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎165 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹25999
എൽജി 87cm Ultra Wide Curved ഗെയിമിംഗ് LCD Monitor 165Hz

എൽജി 87cm Ultra Wide Curved ഗെയിമിംഗ് LCD Monitor 165Hz

Market Status: Launched ₹49500
 • Screen size
  Screen size 86.42 cm
 • Display Type
  Display Type LCD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 160 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹49500
എൽജി Ultrawide 29Wl50S 29 Inches (73 cm) Wfhd LCD 2560 X 1080 പിക്സലുകൾ IPS ഡിസ്പ്ലേ

എൽജി Ultrawide 29Wl50S 29 Inches (73 cm) Wfhd LCD 2560 X 1080 പിക്സലുകൾ IPS ഡിസ്പ്ലേ

Market Status: Launched ₹29000
 • Screen size
  Screen size 73 Centimetres
 • Display Type
  Display Type IPS
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹29000
എൽജി 87 cm (34 Inches) UltraWide Full HD (2560 x 1080) ഡിസ്പ്ലേ

എൽജി 87 cm (34 Inches) UltraWide Full HD (2560 x 1080) ഡിസ്പ്ലേ

Market Status: Launched ₹40000
 • Screen size
  Screen size 34 inches
 • Display Type
  Display Type LCD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹40000
എൽജി 25-inch (64.5 cm) UltraWide Multitasking Monitor with Full HD (2560 x 1080) IPS Panel
Advertisements
എൽജി 27 inch(68.4cm) Ultrafine Ergo 4K-UHD

എൽജി 27 inch(68.4cm) Ultrafine Ergo 4K-UHD

Market Status: Launched ₹39990
 • Screen size
  Screen size ‎27 Inches
 • Display Type
  Display Type NA
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹39990
എൽജി 27 ഇഞ്ച് UHD IPS Monitor (27UL850-W)

എൽജി 27 ഇഞ്ച് UHD IPS Monitor (27UL850-W)

Market Status: Launched ₹44500
 • Screen size
  Screen size 27 inch
 • Display Type
  Display Type UHD IPS
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on amazon ₹44500
എൽജി 23.8 ഇഞ്ച് 4K LED Monitor (24UD58)

എൽജി 23.8 ഇഞ്ച് 4K LED Monitor (24UD58)

Market Status: Launched ₹31500
 • Screen size
  Screen size 23.8 inch
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, VGA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹31500
Advertisements
എൽജി Ultrafine 27 ഇഞ്ച് 5K IPS Monitor (27MD5KL)

എൽജി Ultrafine 27 ഇഞ്ച് 5K IPS Monitor (27MD5KL)

Market Status: Launched ₹101999
 • Screen size
  Screen size 27 inch
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹101999
എൽജി 27ML600 Full HD 27 ഇഞ്ച് IPS Monitor

എൽജി 27ML600 Full HD 27 ഇഞ്ച് IPS Monitor

Market Status: Launched ₹16999
 • Screen size
  Screen size 27 inch
 • Display Type
  Display Type LCD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹16999
എൽജി Ultragear 27 ഇഞ്ച് 2K-QHD Monitor (27GN800)

എൽജി Ultragear 27 ഇഞ്ച് 2K-QHD Monitor (27GN800)

Market Status: Launched ₹30000
 • Screen size
  Screen size 27 inch
 • Display Type
  Display Type QHD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹30000
Advertisements
എൽജി 19-inch HD Ready Monitor (19M38AB)

എൽജി 19-inch HD Ready Monitor (19M38AB)

Market Status: Launched ₹7888
 • Screen size
  Screen size 19 inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type ‎VGA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹7888
എൽജി Ultragear 34 ഇഞ്ച് Curved IPS Monitor (34GL750F)

എൽജി Ultragear 34 ഇഞ്ച് Curved IPS Monitor (34GL750F)

Market Status: Launched ₹46900
 • Screen size
  Screen size 34 inch
 • Display Type
  Display Type WFHD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on amazon ₹46900
എൽജി Ultragear 27GN750 27-Inch 240Hz ഗെയിമിംഗ് monitor

എൽജി Ultragear 27GN750 27-Inch 240Hz ഗെയിമിംഗ് monitor

Market Status: Launched ₹29999
 • Screen size
  Screen size 27 Inch
 • Display Type
  Display Type IPS 1ms
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 240 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹29999
Advertisements
എൽജി 22 ഇഞ്ച് Full HD TN Monitor (22MK400H-B)

എൽജി 22 ഇഞ്ച് Full HD TN Monitor (22MK400H-B)

Market Status: Launched ₹10499
 • Screen size
  Screen size 21.5 inch
 • Display Type
  Display Type Full HD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹10499
എൽജി Ultra-Gear 24 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LCD Monitor (24GL650F)

എൽജി Ultra-Gear 24 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LCD Monitor (24GL650F)

Market Status: Launched ₹13999
 • Screen size
  Screen size 24 inches
 • Display Type
  Display Type LCD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13999
എൽജി 18.5 ഇഞ്ച് HD Monitor (19m38)

എൽജി 18.5 ഇഞ്ച് HD Monitor (19m38)

Market Status: Launched ₹8500
 • Screen size
  Screen size 18.5
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹8500
Advertisements
എൽജി 24 ഇഞ്ച് LED Full HD Monitor (24GL600F)

എൽജി 24 ഇഞ്ച് LED Full HD Monitor (24GL600F)

Market Status: Launched ₹14499
 • Screen size
  Screen size 24 inch
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹14499
എൽജി 23.5 ഇഞ്ച് Full HD Monitor (24M38H)

എൽജി 23.5 ഇഞ്ച് Full HD Monitor (24M38H)

Market Status: Launched ₹12899
 • Screen size
  Screen size 23.5 inch
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, VGA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹12899

List Of Lg Monitors in India Updated on 01 October 2022

lg Monitors സെല്ലർ നിരക്ക്
എൽജി 49.53 cm (19.5") HD (1366 x 768) TN Panel Monitor amazon ₹ 7699
എൽജി Ultragear - 32Gn650 Qhd 32 Inch(80 cm) amazon ₹ 25999
എൽജി 87cm Ultra Wide Curved ഗെയിമിംഗ് LCD Monitor 165Hz NA NA
എൽജി Ultrawide 29Wl50S 29 Inches (73 cm) Wfhd LCD 2560 X 1080 പിക്സലുകൾ IPS ഡിസ്പ്ലേ NA NA
എൽജി 87 cm (34 Inches) UltraWide Full HD (2560 x 1080) ഡിസ്പ്ലേ NA NA
എൽജി 25-inch (64.5 cm) UltraWide Multitasking Monitor with Full HD (2560 x 1080) IPS Panel amazon ₹ 15999
എൽജി 27 inch(68.4cm) Ultrafine Ergo 4K-UHD amazon ₹ 39990
എൽജി 27 ഇഞ്ച് UHD IPS Monitor (27UL850-W) amazon ₹ 44500
എൽജി 23.8 ഇഞ്ച് 4K LED Monitor (24UD58) flipkart ₹ 31500
എൽജി Ultrafine 27 ഇഞ്ച് 5K IPS Monitor (27MD5KL) amazon ₹ 101999
Advertisements
Popular Monitors Brands