പുതിയത് Water purifiers

English >

വർഷങ്ങളായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ജലാംശം നിലനിർത്തുകയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. രാസമാലിന്യങ്ങൾ, മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മലിനീകരണം, മണ്ണിന്റെ ഒഴുക്ക് മുതലായ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു നല്ല വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ തീയതിയിൽ ആവശ്യമാണ്. ഇത് ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നീക്കംചെയ്യാൻ ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സഹായിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഡിജിറ്റിലുള്ള ഞങ്ങൾ‌ വാട്ടർ‌ പ്യൂരിഫയർ‌ വില പട്ടിക ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌തു, അത് വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാട്ടർ‌ പ്യൂരിഫയറുകൾ‌ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി തുടരാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വില കൂടുതലും ബജറ്റ് സൗഹൃദമാണ് , വിപണിയിലെ മികച്ച സവിശേഷതകളുള്ള ഒന്ന് വാങ്ങാൻ ഈ പട്ടിക നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

Price Range
627 Results Found
Kent SUPREME(11006) 18 L RO + UV +UF Water Purifier (White)

Kent SUPREME(11006) 18 L RO + UV +UF Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹16599
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 18
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 60 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16599
Osmor SUPERB ECO 8 L.PURIFIER RO FILTER 8 L RO Water Purifier (White)

Osmor SUPERB ECO 8 L.PURIFIER RO FILTER 8 L RO Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹8990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 45 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹8990
എൽജി WAW35RW2RP True RO

എൽജി WAW35RW2RP True RO

Market Status: Launched ₹23990
 • Technology Used
  Technology Used True Filtration,Digital Sterilizing Care,Outside Sediment,Sediment,Pre-Carbon,RO,Post Carbon
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 8
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 30W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹23990
Osmor osmo 555 DYNAMIC ECO PLUS Mineral Enhancer RO 9 L RO Water Purifier (White)

Osmor osmo 555 DYNAMIC ECO PLUS Mineral Enhancer RO 9 L RO Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹9990
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 9
 • TDS Range
  TDS Range 1800 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 50 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9990
Hydroshell 12 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Hydroshell 12 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹5449 See more prices

Buy now on amazon ₹5899

 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 12
 • TDS Range
  TDS Range 3000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 150 V - 230 V AC/50 Hz
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5449
Rk Aquafresh India Az-14Stage Transparent 12 L RO + UV +UF Water Purifier (Transparent)

Rk Aquafresh India Az-14Stage Transparent 12 L RO + UV +UF Water Purifier (Transparent)

Market Status: Launched ₹4749
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) NA
 • TDS Range
  TDS Range 1500 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 220 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹4749
Advertisements
Blair Epic 17 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Blair Epic 17 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹4450 See more prices

Buy now on amazon ₹4989

 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 17
 • TDS Range
  TDS Range 2000 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 45 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4450
FABER FWP C-GUARD 7 L RO + UV + MAT Water Purifier

FABER FWP C-GUARD 7 L RO + UV + MAT Water Purifier

Market Status: Launched ₹8990
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + MAT
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 7
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹8990
Aquaguard Classic UV Water Purifier (White)

Aquaguard Classic UV Water Purifier (White)

Market Status: Launched ₹9780
 • Technology Used
  Technology Used NA
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 0
 • TDS Range
  TDS Range NA
 • Power Consumption
  Power Consumption 20 W
See Full Specifications Buy now on amazon ₹9780
Advertisements
Aqua Fresh NYC purix ALKALINE 15 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Aqua Fresh NYC purix ALKALINE 15 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier

Market Status: Launched ₹4899
 • Technology Used
  Technology Used RO + UV + UF + TDS
 • Storage Capacity(litres)
  Storage Capacity(litres) 15
 • TDS Range
  TDS Range 1500 ppm
 • Power Consumption
  Power Consumption 30 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4899

List Of Water purifier in India Updated on 25 May 2022

Latest Water purifier സെല്ലർ നിരക്ക്
Kent SUPREME(11006) 18 L RO + UV +UF Water Purifier (White) NA NA
Osmor SUPERB ECO 8 L.PURIFIER RO FILTER 8 L RO Water Purifier (White) NA NA
എൽജി WAW35RW2RP True RO NA NA
Osmor osmo 555 DYNAMIC ECO PLUS Mineral Enhancer RO 9 L RO Water Purifier (White) NA NA
Hydroshell 12 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier flipkart ₹ 5449
Rk Aquafresh India Az-14Stage Transparent 12 L RO + UV +UF Water Purifier (Transparent) NA NA
Blair Epic 17 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier flipkart ₹ 4450
FABER FWP C-GUARD 7 L RO + UV + MAT Water Purifier flipkart ₹ 8990
Aquaguard Classic UV Water Purifier (White) amazon ₹ 9780
Aqua Fresh NYC purix ALKALINE 15 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier flipkart ₹ 4899

Water purifier Faq's

പാനാസോണിക്, MoonBow, ഷവോമി എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements

Popular Water purifier Brands

ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ

https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/kgiaykw0/water-purifier/a/s/x/konvio-non-electric-stainless-steel-gravity-filter-purifier-original-imafwqdhjfgbjsfe.jpeg?q=70
KONVIO Non Electric Stainless Steel Gravity filter purifier 17 L Gravity Based Water Purifier (Silver)
₹ 1997 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/kkprmvk0/water-purifier/n/n/0/misty-port-15-ltr-grand-plus-original-imagyy67nwfqfc7z.jpeg?q=70
Grand plus Misty port 15 ltr 15 L Gravity Based Water Purifier (Blue)
₹ 1579 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/jziqhzk0/water-purifier/7/9/e/aqua-fresh-aquared-ro-uv-uf-tds-adjuster-15-litres-water-filter-original-imafjhytuwsfxmth.jpeg?q=70
Aqua Fresh RO+UV+UF+TDS Adjuster 15 L RO Water Purifier
₹ 4999 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/kj1r53k0/water-purifier/y/s/s/aquagrand-epic-purify-mineral-ro-uv-uf-tds-15-l-original-imafypctugzzjtja.jpeg?q=70
Aquagrand Epic purify Mineral+ro+uv+uf+tds 15 L 15 L RO + UV + UF + TDS Water Purifier (White, Blue)
₹ 5660 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/kthjy4w0/water-purifier/z/t/8/aristo-blue-star-original-imag6tnpqvffkmzw.jpeg?q=70
Blue Star Aristo RO+UV 7 L RO + UV Water Purifier with Pre Filter (Black)
₹ 9190 | flipkart
DMCA.com Protection Status