പുതിയത് Washing Machines

English >

ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വ്യാപകമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൊന്നാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത്, ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട് കാണുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലോൺ‌ഡ്രി കഴുകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗണ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതിന് ഈ ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി. കാലങ്ങളായി, ഇത് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വഴി കണ്ടെത്തി, ഒരു ആടബരാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു കേവല ആവശ്യകതയിലേക്ക് മാറി. മികച്ച സവിശേഷതകളും വിലനിർണ്ണയവുമുള്ള ഒരു പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ മോഡലിന് പരിഹാരം കാണാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വില ലിസ്റ്റിനൊപ്പം വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഡിജിറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഈ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വിലകളെ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തരങ്ങളുടെ ഒരു നിരയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ഞങ്ങൾ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ താരതമ്യ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

Price Range
532 Results Found
വേൾപൂൾ 6.5 Kg Fully Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Load Washing Machine (Whitemagic Classic 652SD)

വേൾപൂൾ 6.5 Kg Fully Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Load Washing Machine (Whitemagic Classic 652SD)

Market Status: Launched ₹14250 See more prices

₹14490

₹15498

 • Power Cosumption(watts)
  Power Cosumption(watts) 360 W
 • Maximum RPM
  Maximum RPM 740
 • Capacity(Kg.)
  Capacity(Kg.) 6.5 Kgs
 • Type
  Type Fully Automatic Top Load
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14250
വേൾപൂൾ 7 kg Fully-Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Loading Washing Machine (WM Royal Plus 7.0 5YMW)
എൽജി 9 Fully Automatic Front Load Washing Machine Silver (FH4G6VDNL42)

എൽജി 9 Fully Automatic Front Load Washing Machine Silver (FH4G6VDNL42)

Market Status: Launched ₹47990
 • Power Cosumption(watts)
  Power Cosumption(watts) 2100 Watts
 • Maximum RPM
  Maximum RPM 1400
 • Capacity(Kg.)
  Capacity(Kg.) 9 Kg
 • Type
  Type Front load fully automatic
See Full Specifications Buy now on amazon ₹47990
എൽജി 6 kg Inverter Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (FHM1006ADW)

എൽജി 6 kg Inverter Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (FHM1006ADW)

Market Status: Launched ₹23990 See more prices

₹24490

 • Power Cosumption(watts)
  Power Cosumption(watts) NA
 • Maximum RPM
  Maximum RPM 1000 RPM
 • Capacity(Kg.)
  Capacity(Kg.) 6.0 kg
 • Type
  Type Fully-Automatic Front Loading
See Full Specifications Buy now on amazon ₹23990
വോൾട്ടാസ് Beko 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFL6512VTMP,)

വോൾട്ടാസ് Beko 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFL6512VTMP,)

Market Status: Launched ₹26990
 • Power Cosumption(watts)
  Power Cosumption(watts) NA
 • Maximum RPM
  Maximum RPM 1200 rpm
 • Capacity(Kg.)
  Capacity(Kg.) 6.5 kg
 • Type
  Type Fully Automatic Front Load
See Full Specifications Buy now on Croma ₹26990
ഐഎഫ്ബി 6.5 kg ത്രീ ഡി Wash Fully Automatic മുൻനിരയിലുള്ള load washing machine (TL-REW Aqua)

ഐഎഫ്ബി 6.5 kg ത്രീ ഡി Wash Fully Automatic മുൻനിരയിലുള്ള load washing machine (TL-REW Aqua)

Market Status: Launched ₹16590 See more prices

₹20400

 • Power Cosumption(watts)
  Power Cosumption(watts) NA
 • Maximum RPM
  Maximum RPM 720 rpm
 • Capacity(Kg.)
  Capacity(Kg.) 6.5 kg
 • Type
  Type Fully Automatic Top Load
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹16590
Advertisements
ബിപിഎൽ 6.2 Fully-Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Loading Washing Machine (BFATL62K1, Grey)

ബിപിഎൽ 6.2 Fully-Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Loading Washing Machine (BFATL62K1, Grey)

Market Status: Launched ₹9990
 • Power Cosumption(watts)
  Power Cosumption(watts) 210 Watts
 • Maximum RPM
  Maximum RPM 750
 • Capacity(Kg.)
  Capacity(Kg.) 6.2 Kg
 • Type
  Type Top load fully automatic
See Full Specifications Buy now on amazon ₹9990
ഗോദ്റെജ് 6 Fully Automatic Front Load Washing Machine White (WF Eon 600 PAE)

ഗോദ്റെജ് 6 Fully Automatic Front Load Washing Machine White (WF Eon 600 PAE)

Market Status: Launched ₹29900
 • Power Cosumption(watts)
  Power Cosumption(watts) 600 Watts
 • Maximum RPM
  Maximum RPM 800
 • Capacity(Kg.)
  Capacity(Kg.) 6 Kg
 • Type
  Type Front load fully automatic
See Full Specifications Buy now on amazon ₹29900
Thomson 7.5 kg Semi Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Load Washing machine (SA97500)

Thomson 7.5 kg Semi Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Load Washing machine (SA97500)

Market Status: Launched ₹8199
 • Power Cosumption(watts)
  Power Cosumption(watts) NA
 • Maximum RPM
  Maximum RPM 1400 rpm
 • Capacity(Kg.)
  Capacity(Kg.) 7.5 kg
 • Type
  Type Semi Automatic Top Load
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹8199
Advertisements
BOSCH 8 kg Front-Load Washing Machine (WAJ2426PIN)

BOSCH 8 kg Front-Load Washing Machine (WAJ2426PIN)

Market Status: Launched ₹34990
 • Power Cosumption(watts)
  Power Cosumption(watts) NA
 • Maximum RPM
  Maximum RPM 1200 RPM
 • Capacity(Kg.)
  Capacity(Kg.) 8 kg
 • Type
  Type Fully Automatic Front Load
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹34990

List Of Washing Machine in India Updated on 20 May 2022

Latest Washing Machine സെല്ലർ നിരക്ക്
വേൾപൂൾ 6.5 Kg Fully Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Load Washing Machine (Whitemagic Classic 652SD) amazon ₹ 14250
വേൾപൂൾ 7 kg Fully-Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Loading Washing Machine (WM Royal Plus 7.0 5YMW) amazon ₹ 17990
എൽജി 9 Fully Automatic Front Load Washing Machine Silver (FH4G6VDNL42) amazon ₹ 47990
എൽജി 6 kg Inverter Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (FHM1006ADW) amazon ₹ 23990
വോൾട്ടാസ് Beko 6.5 Kg 5 Star Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFL6512VTMP,) Croma ₹ 26990
ഐഎഫ്ബി 6.5 kg ത്രീ ഡി Wash Fully Automatic മുൻനിരയിലുള്ള load washing machine (TL-REW Aqua) flipkart ₹ 16590
ബിപിഎൽ 6.2 Fully-Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Loading Washing Machine (BFATL62K1, Grey) amazon ₹ 9990
ഗോദ്റെജ് 6 Fully Automatic Front Load Washing Machine White (WF Eon 600 PAE) amazon ₹ 29900
Thomson 7.5 kg Semi Automatic മുൻനിരയിലുള്ള Load Washing machine (SA97500) flipkart ₹ 8199
BOSCH 8 kg Front-Load Washing Machine (WAJ2426PIN) flipkart ₹ 34990

Washing Machine Faq's

Siemens, ഇൻറ്റെക്സ്, വേൾപൂൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ

https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/kd7pevk0/washing-machine-new/r/y/b/wd70m4443jw-tl-samsung-original-imafu5exq2v5wzfk.jpeg?q=70
SAMSUNG 7/5 kg Inverter motor and Bubble Soak Technology Washer with Dryer White (WD70M4443JW/TL)
₹ 37490 | flipkart
https://m.media-amazon.com/images/I/51899BALeCL._SL1474_.jpg
Lloyd 6.0 kg Fully Automatic Front Load Washing Machine (GLWMF60WC1, White)
₹ 22990 | amazon
https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/kd4uj680/washing-machine-new/g/q/x/fhm1006adw-abwqeil-lg-original-imafu3tacyg25agu.jpeg?q=70
LG 6 kg 5 Star Fully Automatic Front Load with In-built Heater White (FHM1006ADW)
₹ 24490 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/ktlu9ow0/washing-machine-new/k/l/g/senator-plus-sx-ifb-original-imag6x2yky3vkc4c.jpeg?q=70
IFB 8 kg 5 Star 3D Wash Technology, Aqua Energie, Anti- Allergen, In-built heater Fully Automatic Front Load with In-built Heater Silver (Senator Plus SX)
₹ 36500 | flipkart
https://m.media-amazon.com/images/I/411TFyz4OFL._SL75_.jpg
Bosch 7 kg Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAK24168IN, Silver, Inbuilt Heater)
₹ 30990 | amazon
DMCA.com Protection Status