പുതിയത് Vacuum Cleaner

English >

വീട് വൃത്തിയാക്കൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ പൊടിയും ചവറ്റുകുട്ടകളും നീക്കംചെയ്യാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടിനായി വാക്വം ക്ലീനർമാരുടെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കി, നിങ്ങളുടെ ചുമതല എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും പുതിയ വാക്വം ക്ലീനർമാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ വാക്വം ക്ലീനർ മോഡലിന് നിങ്ങളുടെ വീട് പരിധികളില്ലാതെ വൃത്തിയാക്കാനും താമസക്കാർക്ക് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം നൽകാനുമുള്ള നൂതന സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ വാക്വം ക്ലീനർ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് പരവതാനിയിലെ ധാർഷ്ട്യമുള്ള പൊടി പോലും വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് പൊടിയും വൃത്തിയാക്കലും മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും പുതിയ ചില വാക്വം ക്ലീനർമാർക്ക് ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് വീട് മോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതിനാൽ ഏറ്റവും പുതിയ വാക്വം ക്ലീനർ വില പട്ടിക ഇന്ന് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത ബജറ്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച വാക്വം ക്ലീനർ ഞങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വാക്വം ക്ലീനർ വില അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
88 Results Found
Deerma VC20 Cordless Vacuum Cleaner

Deerma VC20 Cordless Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹11999
 • Type
  Type Cordless Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity 0.6L
 • Filters
  Filters HEPA filter
 • Motor Power
  Motor Power NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹11999
ഫിലിപ്സ് FC8444 Dry Vacuum Cleaner

ഫിലിപ്സ് FC8444 Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹7999
 • Type
  Type Dry Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity 3 L
 • Filters
  Filters CleanAir microfilter
 • Motor Power
  Motor Power 1600 w
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹7999
പാനാസോണിക് MC-CL563R145 Dry Vacuum Cleaner

പാനാസോണിക് MC-CL563R145 Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹8499 See more prices

₹9589

 • Type
  Type Dry Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity 2 L
 • Filters
  Filters HEPA
 • Motor Power
  Motor Power 1800 w
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹8499
പാനാസോണിക് MC-CG371A145 Dry Vacuum Cleaner

പാനാസോണിക് MC-CG371A145 Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹6599
 • Type
  Type Dry Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity 1.4 L
 • Filters
  Filters NA
 • Motor Power
  Motor Power 1600 w
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6599
Eureka Forbes Pro Wet & Dry Vacuum Cleaner

Eureka Forbes Pro Wet & Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹6099
 • Type
  Type Wet & Dry Cleaner
 • Capacity
  Capacity 20 L
 • Filters
  Filters HEPA
 • Motor Power
  Motor Power 1400 w
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹6099
Eureka Forbes Euroclean X-Force Dry Vacuum Cleaner

Eureka Forbes Euroclean X-Force Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹10890
 • Type
  Type Dry Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity 3 L
 • Filters
  Filters Dust Bag
 • Motor Power
  Motor Power 1400 w
See Full Specifications Buy now on amazon ₹10890
Advertisements
Black + Decker WDBD15 Vacuum Cleaner

Black + Decker WDBD15 Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹5225
 • Type
  Type Wet and Dry
 • Capacity
  Capacity 15 L
 • Filters
  Filters NA
 • Motor Power
  Motor Power NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹5225
Balzano K-606 Wet and Dry Vacuum Cleaner

Balzano K-606 Wet and Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹8990
 • Type
  Type Wet & Dry
 • Capacity
  Capacity 25 L
 • Filters
  Filters Machine Intake Filter (MIF)
 • Motor Power
  Motor Power 1600 W
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹8990
Kent KSL-153 Dry Vacuum Cleaner

Kent KSL-153 Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹5500
 • Type
  Type Dry Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity NA
 • Filters
  Filters HEPA
 • Motor Power
  Motor Power 1200 w
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹5500
Advertisements
Lifelong LLVC10 Aspire Wet and Dry Vacuum Cleaner

Lifelong LLVC10 Aspire Wet and Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹3599
 • Type
  Type Wet & Dry
 • Capacity
  Capacity 10 L
 • Filters
  Filters NA
 • Motor Power
  Motor Power NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹3599
Eureka Forbes Super Clean Dry Vacuum Cleaner

Eureka Forbes Super Clean Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹2409 See more prices

₹2990

 • Type
  Type Dry Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity 0.5 L
 • Filters
  Filters NA
 • Motor Power
  Motor Power 800 w
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹2409
Eureka Forbes Trendy Steel Dry Vacuum Cleaner

Eureka Forbes Trendy Steel Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹6820 See more prices

₹7490

 • Type
  Type Dry Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity NA
 • Filters
  Filters NA
 • Motor Power
  Motor Power 1300 w
See Full Specifications Buy now on amazon ₹6820
Advertisements
Eureka Forbes Trendy Dx Wet & Dry Vacuum Cleaner

Eureka Forbes Trendy Dx Wet & Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹8220 See more prices

₹8799

 • Type
  Type Wet & Dry Cleaner
 • Capacity
  Capacity water-8 litres and dust-10 litres
 • Filters
  Filters HEPA Filter
 • Motor Power
  Motor Power 1150 w
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹8220
ഡൈസോൺ Cyclone V10 Absolute Pro

ഡൈസോൺ Cyclone V10 Absolute Pro

Market Status: Launched ₹39900
 • Type
  Type Cordless Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity 0.54L
 • Filters
  Filters HEPA media post motor filter
 • Motor Power
  Motor Power 130 AW
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹39900
Lacossi handheld car vacuum cleaner

Lacossi handheld car vacuum cleaner

Market Status: Launched ₹990
 • Type
  Type Handheld
 • Capacity
  Capacity NA
 • Filters
  Filters NA
 • Motor Power
  Motor Power 120 W
See Full Specifications Buy now on amazon ₹990
Advertisements
ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് SmartBuy handheld car vacuum cleaner

ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് SmartBuy handheld car vacuum cleaner

Market Status: Launched ₹2999
 • Type
  Type Car Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity 0.5
 • Filters
  Filters HEPA
 • Motor Power
  Motor Power 106 W(
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹2999
Zemic handheld car vacuum cleaner

Zemic handheld car vacuum cleaner

Market Status: Launched ₹954
 • Type
  Type car vacuum cleaner
 • Capacity
  Capacity NA
 • Filters
  Filters NA
 • Motor Power
  Motor Power NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹954
Kent Cyclonic Vacuum Cleaner

Kent Cyclonic Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹8290
 • Type
  Type Dry Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity NA
 • Filters
  Filters NA
 • Motor Power
  Motor Power 1200 w
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹8290
Advertisements
Inalsa Kardia Cordless Vacuum Cleaner

Inalsa Kardia Cordless Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹8710
 • Type
  Type Cordless Vacuum Cleaner
 • Capacity
  Capacity 1L
 • Filters
  Filters HEPA Filter
 • Motor Power
  Motor Power 130 W
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹8710
AGARO ACE Wet and Dry Vacuum Cleaner

AGARO ACE Wet and Dry Vacuum Cleaner

Market Status: Launched ₹5899
 • Type
  Type Wet & Dry
 • Capacity
  Capacity NA
 • Filters
  Filters NA
 • Motor Power
  Motor Power NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹5899

List Of Vacuum Cleaner in India Updated on 26 June 2022

Latest Vacuum Cleaner സെല്ലർ നിരക്ക്
Deerma VC20 Cordless Vacuum Cleaner flipkart ₹ 11999
ഫിലിപ്സ് FC8444 Dry Vacuum Cleaner flipkart ₹ 7999
പാനാസോണിക് MC-CL563R145 Dry Vacuum Cleaner flipkart ₹ 8499
പാനാസോണിക് MC-CG371A145 Dry Vacuum Cleaner flipkart ₹ 6599
Eureka Forbes Pro Wet & Dry Vacuum Cleaner flipkart ₹ 6099
Eureka Forbes Euroclean X-Force Dry Vacuum Cleaner amazon ₹ 10890
Black + Decker WDBD15 Vacuum Cleaner amazon ₹ 5225
Balzano K-606 Wet and Dry Vacuum Cleaner NA NA
Kent KSL-153 Dry Vacuum Cleaner NA NA
Lifelong LLVC10 Aspire Wet and Dry Vacuum Cleaner flipkart ₹ 3599

Vacuum Cleaner Faq's

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ Vacuum Cleaner ബ്രാൻഡുകൾ ഏതാണ്?

ഫിലിപ്സ്, പാനാസോണിക്, Kent എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ Vacuum Cleaner ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements
Popular Vacuum Cleaner Brands
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status