പുതിയത് ടി‌വിഎസ്

English >
Price Range
1379 Results Found
സോണി 32 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി

സോണി 32 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹21500
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹21500
പാനാസോണിക് FX650 Series 108cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart ടി‌വി (TH-43FX650D)

പാനാസോണിക് FX650 Series 108cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart ടി‌വി (TH-43FX650D)

Market Status: Launched ₹73900
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type Ultra HD 4K
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 3840 x 2160
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹73900
എൽജി 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി

എൽജി 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹17499
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹17499
സാംസങ് 32 ഇഞ്ചുകൾ Smart Full HD LED ടി‌വി

സാംസങ് 32 ഇഞ്ചുകൾ Smart Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹21900
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv HD Ready LED
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications Buy now on amazon ₹21900
TCL L43P1US 43 ഇഞ്ച് P1 Flat Ultra HD ടി‌വി

TCL L43P1US 43 ഇഞ്ച് P1 Flat Ultra HD ടി‌വി

Market Status: Launched ₹31990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type NA
 • Smart Tv
  Smart Tv Ultra HD
 • Screen Resolution
  Screen Resolution NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹31990
OnePlus 32-Inch Y-Series HD ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി

OnePlus 32-Inch Y-Series HD ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി

Market Status: Launched ₹15799 See more prices

Buy now on Croma ₹16499

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications Buy now on amazon ₹15799
Advertisements
ടിസിഎൽ 43 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

ടിസിഎൽ 43 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹22999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹22999
Mi 32 ഇഞ്ച് 4A (Horizon Edition)

Mi 32 ഇഞ്ച് 4A (Horizon Edition)

Market Status: Launched ₹15999 See more prices

Buy now on Croma ₹16999

Buy now on amazon ₹18499

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹15999
സോണി Bravia 32 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED Smart ടി‌വി (KLV-32W672G)

സോണി Bravia 32 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED Smart ടി‌വി (KLV-32W672G)

Market Status: Launched ₹29499 See more prices

Buy now on flipkart ₹31099

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications Buy now on amazon ₹29499
Advertisements
I Grasp 32 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

I Grasp 32 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹17000
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹17000
Longway 32 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Longway 32 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹11990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹11990
ടിസിഎൽ 28 Inches HD Ready LED ടി‌വി 28D3000

ടിസിഎൽ 28 Inches HD Ready LED ടി‌വി 28D3000

Market Status: Launched ₹13400 See more prices

Buy now on amazon ₹15590

 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 28
 • Display Type
  Display Type HD Ready
 • Smart Tv
  Smart Tv TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 1366 x 768
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹13400
Advertisements
Phillips 32 ഇഞ്ച് HD LED ടി‌വി (32PHT6815/94)

Phillips 32 ഇഞ്ച് HD LED ടി‌വി (32PHT6815/94)

Market Status: Launched ₹21990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹21990
ബിപിഎൽ 32 ഇഞ്ച് HD Ready LED ടി‌വി (32H-A4301)

ബിപിഎൽ 32 ഇഞ്ച് HD Ready LED ടി‌വി (32H-A4301)

Market Status: Launched ₹15450
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 32
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution HD Ready
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹15450
തോഷിബ 55-inch 4K LED Smart ടി‌വി (55U7980)

തോഷിബ 55-inch 4K LED Smart ടി‌വി (55U7980)

Market Status: Launched ₹46999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 55
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv 4K
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Ultra HD (4K)
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹46999
Advertisements
എൽജി C1 77-inch 4K OLED ടി‌വി

എൽജി C1 77-inch 4K OLED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹533490
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 77
 • Display Type
  Display Type OLED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications Buy now on Croma ₹533490
ഫിലിപ്സ് 43 ഇഞ്ച് LED Full HD ടി‌വി (43PFT6915)

ഫിലിപ്സ് 43 ഇഞ്ച് LED Full HD ടി‌വി (43PFT6915)

Market Status: Launched ₹31999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution Full HD
See Full Specifications Buy now on Croma ₹31999
മോട്ടറോള 43-inch HD Ready LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി

മോട്ടറോള 43-inch HD Ready LED Smart ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി

Market Status: Launched ₹29999
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 43
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 3840 x 2160
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹29999
Advertisements
ഹെയർ S8 55-inch 4K LED ടി‌വി

ഹെയർ S8 55-inch 4K LED ടി‌വി

Market Status: Launched ₹110990
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 55
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv Smart TV
 • Screen Resolution
  Screen Resolution 4K
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹110990
തോഷിബ 19S2400

തോഷിബ 19S2400

Market Status: Launched ₹9490
 • Screen Size (inch)
  Screen Size (inch) 19
 • Display Type
  Display Type LED
 • Smart Tv
  Smart Tv NA
 • Screen Resolution
  Screen Resolution NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9490

List Of TVs in India Updated on 03 July 2022

Latest TVs സെല്ലർ നിരക്ക്
സോണി 32 ഇഞ്ചുകൾ HD LED ടി‌വി flipkart ₹ 21500
പാനാസോണിക് FX650 Series 108cm (43 inch) Ultra HD (4K) LED Smart ടി‌വി (TH-43FX650D) NA NA
എൽജി 32 ഇഞ്ചുകൾ HD Ready LED ടി‌വി NA NA
സാംസങ് 32 ഇഞ്ചുകൾ Smart Full HD LED ടി‌വി amazon ₹ 21900
TCL L43P1US 43 ഇഞ്ച് P1 Flat Ultra HD ടി‌വി NA NA
OnePlus 32-Inch Y-Series HD ആൻഡ്രോയിഡ് ടി‌വി amazon ₹ 15799
ടിസിഎൽ 43 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി NA NA
Mi 32 ഇഞ്ച് 4A (Horizon Edition) flipkart ₹ 15999
സോണി Bravia 32 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED Smart ടി‌വി (KLV-32W672G) amazon ₹ 29499
I Grasp 32 ഇഞ്ചുകൾ Full HD LED ടി‌വി NA NA

TVs Faq's

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ടി‌വികൾ ബ്രാൻഡുകൾ ഏതാണ്?

എൽജി, വു, മൈക്രോമാക്സ് എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ടി‌വികൾ ബ്രാൻഡുകൾ.

Latest TVs News
Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status