പുതിയത് Trimmers

English >

ട്രിമ്മറുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റ് തന്നെ നൽകുന്നു . സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഏറ്റവും പുതിയ ട്രിമ്മറുകൾക്ക് സുഗമമായ ഫിനിഷായി റെൻഡർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള രൂപം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. മാത്രമല്ല, അപകടകരമായ മുറിവുകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള റേസറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവ ഉപയോഗിക്കാൻ സുരക്ഷിതമാണ്. നിങ്ങളുടെ താടി ഒരു ട്രിമ്മർ ഉപയോഗിച്ച് ട്രിം ചെയ്ത ശേഷം, ചർമ്മത്തിലെ മൃദുത്വം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. വിപണിയിൽ ട്രെൻഡുചെയ്യുന്ന പുതിയ ട്രിമ്മർ മോഡൽ ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ട്രിമ്മറുകളുടെ വില പട്ടിക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മുഖത്തെ രോമം വെട്ടിമാറ്റുന്നതിന് മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് അനാവശ്യ മുടി നീക്കംചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് ട്രിമ്മറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഏറ്റവും പുതിയ ട്രിമ്മറുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചർമ്മത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനായി നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവും മികച്ച എല്ലാ പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രിമ്മർ വില വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Price Range
323 Results Found
PHILIPS BRT383/15 Trimmer ഇതിനായി Women

PHILIPS BRT383/15 Trimmer ഇതിനായി Women

Market Status: Launched ₹1879 See more prices

₹1879

 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 10 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹1879
MI Cordless Beard Trimmer

MI Cordless Beard Trimmer

Market Status: Launched ₹999 See more prices

₹1195

 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 10 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹999
VGR V-229 Trimmer ഇതിനായി Men

VGR V-229 Trimmer ഇതിനായി Men

Market Status: Launched ₹699
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 3 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹699
VGR vgrv028 Trimmer

VGR vgrv028 Trimmer

Market Status: Launched ₹674 See more prices

₹711

 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 1 - 10 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹674
ഇൻറ്റെക്സ് HT2020 Trimmer ഇതിനായി Men

ഇൻറ്റെക്സ് HT2020 Trimmer ഇതിനായി Men

Market Status: Launched ₹449 See more prices

₹1199

 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 20 mm
 • Washable Head
  Washable Head NA
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹449
Nova Prime Series NHT 1090 Turbo ശക്തി Trimmer

Nova Prime Series NHT 1090 Turbo ശക്തി Trimmer

Market Status: Launched ₹1499
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 10 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings 20
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹1499
Advertisements
SYSKA HT800 Cordless Beard Trimmer

SYSKA HT800 Cordless Beard Trimmer

Market Status: Launched ₹899 See more prices

₹1155

 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 10 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings 20
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹899
NOVA NHT 1046/00 Trimmer ഇതിനായി Men

NOVA NHT 1046/00 Trimmer ഇതിനായി Men

Market Status: Launched ₹329
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.25 - 9 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹329
realme RMH2016 Beard Trimmer

realme RMH2016 Beard Trimmer

Market Status: Launched ₹1299 See more prices

₹1399

 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 10 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1299
Advertisements
Chisel CT_11o3/006 Trimmer ഇതിനായി Men

Chisel CT_11o3/006 Trimmer ഇതിനായി Men

Market Status: Launched ₹449
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 18 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹449
Xmate Juno Corded/Cordless Trimmer

Xmate Juno Corded/Cordless Trimmer

Market Status: Launched ₹1809
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.4mm to 10mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1809
HAVELLS BT5100C Trimmer ഇതിനായി Men

HAVELLS BT5100C Trimmer ഇതിനായി Men

Market Status: Launched ₹797 See more prices

₹949

₹1099

 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 18 mm
 • Washable Head
  Washable Head NA
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹797
Advertisements
vcre NEW FYC 666 TRIMMER

vcre NEW FYC 666 TRIMMER

Market Status: Launched ₹845
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 9 mm
 • Washable Head
  Washable Head NA
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹845
Geemy GM - 6125 Trimmer ഇതിനായി Men

Geemy GM - 6125 Trimmer ഇതിനായി Men

Market Status: Launched ₹699
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 10 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹699
HAVELLS bt5113c Trimmer

HAVELLS bt5113c Trimmer

Market Status: Launched ₹849
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 15 mm
 • Washable Head
  Washable Head NA
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹849
Advertisements
Nova 900/005 Trimmer

Nova 900/005 Trimmer

Market Status: Launched ₹799
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 10 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹799
Nova Prime Series NHT 1088 Trimmer

Nova Prime Series NHT 1088 Trimmer

Market Status: Launched ₹2099
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 10 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings 40
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹2099
ഫിലിപ്സ് BT1210 Cordless Beard Trimmer

ഫിലിപ്സ് BT1210 Cordless Beard Trimmer

Market Status: Launched ₹720 See more prices

₹889

 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 7 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings 3
See Full Specifications Buy now on amazon ₹720
Advertisements
Geemy GM-6050C Trimmer ഇതിനായി Men & Women

Geemy GM-6050C Trimmer ഇതിനായി Men & Women

Market Status: Launched ₹790
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 0.5 - 12 mm
 • Washable Head
  Washable Head No
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹790
പാനാസോണിക് ER 2031k Trimmer

പാനാസോണിക് ER 2031k Trimmer

Market Status: Launched ₹6490
 • Recharge Time
  Recharge Time NA
 • Trimming Range
  Trimming Range 1 - 10 mm
 • Washable Head
  Washable Head Yes
 • Number Of Trimming Settings
  Number Of Trimming Settings 4
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹6490

List Of Trimmers in India Updated on 03 July 2022

Latest Trimmers സെല്ലർ നിരക്ക്
PHILIPS BRT383/15 Trimmer ഇതിനായി Women flipkart ₹ 1879
MI Cordless Beard Trimmer amazon ₹ 999
VGR V-229 Trimmer ഇതിനായി Men flipkart ₹ 699
VGR vgrv028 Trimmer flipkart ₹ 674
ഇൻറ്റെക്സ് HT2020 Trimmer ഇതിനായി Men flipkart ₹ 449
Nova Prime Series NHT 1090 Turbo ശക്തി Trimmer flipkart ₹ 1499
SYSKA HT800 Cordless Beard Trimmer flipkart ₹ 899
NOVA NHT 1046/00 Trimmer ഇതിനായി Men flipkart ₹ 329
realme RMH2016 Beard Trimmer amazon ₹ 1299
Chisel CT_11o3/006 Trimmer ഇതിനായി Men flipkart ₹ 449

Trimmers Faq's

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ Trimmers ബ്രാൻഡുകൾ ഏതാണ്?

ഷവോമി, പാനാസോണിക്, Nova എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ Trimmers ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements
Popular Trimmers Brands
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ
DMCA.com Protection Status