പുതിയത് Pulse Oximeter

English >

നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് അളക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ഉപകരണമാണ് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിൽ നിന്ന് എത്ര ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു ഉപകരണം ഉപകരണം നൽകുന്നു. പുതിയ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വിരൽത്തുമ്പിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ, ഓക്സിജൻ വഹിക്കുന്ന ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ശതമാനം, പൾസ് നിരക്ക് എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ സാധാരണ പരിധി 95–100 ശതമാനമാണ്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് ഒരു ആവശ്യകതയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ താരതമ്യ ഉപകരണവും അവലോകനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തികച്ചും വേദനയില്ലാത്തതിനാൽ ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വില നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് മികച്ച മോഡൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.

Price Range
130 Results Found
ബിപിഎൽ Medical Technologies SMART പ്ലസ് Oximeter

ബിപിഎൽ Medical Technologies SMART പ്ലസ് Oximeter

Market Status: Launched ₹1999 See more prices

₹2599

 • Display Type
  Display Type OLED
 • Dual Direction Display
  Dual Direction Display Yes
 • Blood oxygen saturation (SpO2)
  Blood oxygen saturation (SpO2) Yes
 • Pulse Rate Measurement Range
  Pulse Rate Measurement Range 30-235 BPM
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1999
പ്ലസ് Oximeter Fingertip

പ്ലസ് Oximeter Fingertip

Market Status: Launched ₹1339
 • Display Type
  Display Type OLED
 • Dual Direction Display
  Dual Direction Display NA
 • Blood oxygen saturation (SpO2)
  Blood oxygen saturation (SpO2) NA
 • Pulse Rate Measurement Range
  Pulse Rate Measurement Range 25 BPM ~250 BPM
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹1339
Hesley പ്ലസ് Oximeter

Hesley പ്ലസ് Oximeter

Market Status: Launched ₹2699 See more prices

₹4099

 • Display Type
  Display Type OLED
 • Dual Direction Display
  Dual Direction Display Yes
 • Blood oxygen saturation (SpO2)
  Blood oxygen saturation (SpO2) Yes
 • Pulse Rate Measurement Range
  Pulse Rate Measurement Range 25-250 BPM
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹2699
Mishrit Fingertip പ്ലസ് Oximeter

Mishrit Fingertip പ്ലസ് Oximeter

Market Status: Launched ₹1999
 • Display Type
  Display Type OLED
 • Dual Direction Display
  Dual Direction Display NA
 • Blood oxygen saturation (SpO2)
  Blood oxygen saturation (SpO2) NA
 • Pulse Rate Measurement Range
  Pulse Rate Measurement Range 30 bpm-250 bpm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1999
CELLRISE Combo of 3 Ply Mask and പ്ലസ് Oximeter

CELLRISE Combo of 3 Ply Mask and പ്ലസ് Oximeter

Market Status: Launched ₹1799
 • Display Type
  Display Type OLED
 • Dual Direction Display
  Dual Direction Display Four direction display
 • Blood oxygen saturation (SpO2)
  Blood oxygen saturation (SpO2) NA
 • Pulse Rate Measurement Range
  Pulse Rate Measurement Range 30bpm-250bpm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1799
MEDITIVE Fingertip പ്ലസ് Oximeter

MEDITIVE Fingertip പ്ലസ് Oximeter

Market Status: Launched ₹1390 See more prices

₹1590

 • Display Type
  Display Type OLED
 • Dual Direction Display
  Dual Direction Display Yes
 • Blood oxygen saturation (SpO2)
  Blood oxygen saturation (SpO2) Yes
 • Pulse Rate Measurement Range
  Pulse Rate Measurement Range 30-235 BPM
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1390
Advertisements
Homesoul Finger Tip പ്ലസ് Oximeter

Homesoul Finger Tip പ്ലസ് Oximeter

Market Status: Launched ₹1950
 • Display Type
  Display Type OLED
 • Dual Direction Display
  Dual Direction Display NA
 • Blood oxygen saturation (SpO2)
  Blood oxygen saturation (SpO2) 70-100%
 • Pulse Rate Measurement Range
  Pulse Rate Measurement Range 30-250 bpm
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1950
ബിപിഎൽ Medical Technologies പ്ലസ് 02 Finger പ്ലസ് Oximeter

ബിപിഎൽ Medical Technologies പ്ലസ് 02 Finger പ്ലസ് Oximeter

Market Status: Launched ₹1399 See more prices

₹1445

 • Display Type
  Display Type OLED
 • Dual Direction Display
  Dual Direction Display Yes
 • Blood oxygen saturation (SpO2)
  Blood oxygen saturation (SpO2) Yes
 • Pulse Rate Measurement Range
  Pulse Rate Measurement Range 30-235 BPM
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹1399
ബിപിഎൽ Medical Technologies Smart Oxy പ്ലസ് Oximeter

ബിപിഎൽ Medical Technologies Smart Oxy പ്ലസ് Oximeter

Market Status: Launched ₹1599 See more prices

₹2595

 • Display Type
  Display Type OLED
 • Dual Direction Display
  Dual Direction Display Yes
 • Blood oxygen saturation (SpO2)
  Blood oxygen saturation (SpO2) Yes
 • Pulse Rate Measurement Range
  Pulse Rate Measurement Range 30-235 BPM
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1599
Advertisements
Dr. Trust (USA) Professional Series പ്ലസ് Oximeter

Dr. Trust (USA) Professional Series പ്ലസ് Oximeter

Market Status: Launched ₹1899 See more prices

₹3499

 • Display Type
  Display Type OLED
 • Dual Direction Display
  Dual Direction Display Yes
 • Blood oxygen saturation (SpO2)
  Blood oxygen saturation (SpO2) Yes
 • Pulse Rate Measurement Range
  Pulse Rate Measurement Range 30-235 BPM
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹1899

List Of Pulse Oximeter in India Updated on 20 May 2022

Latest Pulse Oximeter സെല്ലർ നിരക്ക്
ബിപിഎൽ Medical Technologies SMART പ്ലസ് Oximeter amazon ₹ 1999
പ്ലസ് Oximeter Fingertip NA NA
Hesley പ്ലസ് Oximeter flipkart ₹ 2699
Mishrit Fingertip പ്ലസ് Oximeter amazon ₹ 1999
CELLRISE Combo of 3 Ply Mask and പ്ലസ് Oximeter amazon ₹ 1799
MEDITIVE Fingertip പ്ലസ് Oximeter amazon ₹ 1390
Homesoul Finger Tip പ്ലസ് Oximeter amazon ₹ 1950
ബിപിഎൽ Medical Technologies പ്ലസ് 02 Finger പ്ലസ് Oximeter flipkart ₹ 1399
ബിപിഎൽ Medical Technologies Smart Oxy പ്ലസ് Oximeter amazon ₹ 1599
Dr. Trust (USA) Professional Series പ്ലസ് Oximeter flipkart ₹ 1899

Pulse Oximeter Faq's

മീഡിയടെക്, സാൻസ്യൂയി, BPL Medical Technologies എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ Pulse Oximeter ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements

Popular Pulse Oximeter Brands

ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ

https://m.media-amazon.com/images/I/31ar4HlDYiS._SL75_.jpg
Vandelay Pulse Oximeter Fingertip - Blood Oxygen Meter SpO2 & Pulse Monitor - FDA, CE - Oxymeter (Grey)
₹ 2399 | amazon
https://m.media-amazon.com/images/I/51ectL8JVtL._SL75_.jpg
Dr Trust Signature Series Finger Tip Pulse Oximeter With Audio Visual Alarm (Midnight Black)- 201
₹ 2999 | amazon
https://m.media-amazon.com/images/I/51Q3KjbXaUS._SL75_.jpg
DR VAKU® Swadesi Pulse Oximeter Fingertip, Blood Oxygen Saturation Monitor Fingertip, Blood Oxygen Meter Finger Oximeter Finger with Pulse, with Four Color TFT Screen [Battery Included]
₹ 1999 | amazon
https://m.media-amazon.com/images/I/41zO7ukHecL._SL75_.jpg
Hesley Pulse Oximeter Fingertip, Oxygen Saturation Monitor with Plethysmograph and Perfusion Index, Heart Rate and SpO2 Levels Meter with LED Display for Adult (Blue and Black)
₹ 4099 | amazon
DMCA.com Protection Status