പുതിയത് മോണിറ്റർസ്

English >
Price Range
390 Results Found
SPOX എപ്സൺ inkjet X-Ray Film Printer

SPOX എപ്സൺ inkjet X-Ray Film Printer

Market Status: Launched ₹17999
 • Screen size
  Screen size NA
 • Display Type
  Display Type NA
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17999
BenQ MOBIUZ 81.28cm (32 Inches) Ultra HD 4K Flat Panel ഗെയിമിംഗ് Monitor

BenQ MOBIUZ 81.28cm (32 Inches) Ultra HD 4K Flat Panel ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹29990
 • Screen size
  Screen size ‎32 Inches
 • Display Type
  Display Type LCD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on croma ₹29990
സാംസങ് G5 68.58cm (27 Inches) WQHD QLED ഗെയിമിംഗ് Monitor

സാംസങ് G5 68.58cm (27 Inches) WQHD QLED ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹22499
 • Screen size
  Screen size ‎27 Inches
 • Display Type
  Display Type NA
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on croma ₹22499
ലെനോവോ D-Series 54.61 cm (22 inch) FHD VA 3-Side NearEdgeless Monitor

ലെനോവോ D-Series 54.61 cm (22 inch) FHD VA 3-Side NearEdgeless Monitor

Market Status: Launched ₹14090
 • Screen size
  Screen size 21.45 Inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹14090
2021 Newest Dell_S Series 27-Inch IPS LED Monitor

2021 Newest Dell_S Series 27-Inch IPS LED Monitor

Market Status: Launched ₹30000
 • Screen size
  Screen size 27 Inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹30000
Advertisements
Viewsonic Omni ഗെയിമിംഗ് Curved Monitor Vx2719-Pc-Mhd 27 ഇഞ്ച്

Viewsonic Omni ഗെയിമിംഗ് Curved Monitor Vx2719-Pc-Mhd 27 ഇഞ്ച്

Market Status: Launched ₹34500
 • Screen size
  Screen size ‎27 Inches
 • Display Type
  Display Type LCD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 240 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹34500
BenQ El2870U 28-Inch (71.12 cm) Led 3840 x 2160 പിക്സലുകൾ Uhd 4K എച്ച്ഡിആർ

BenQ El2870U 28-Inch (71.12 cm) Led 3840 x 2160 പിക്സലുകൾ Uhd 4K എച്ച്ഡിആർ

Market Status: Launched ₹29999
 • Screen size
  Screen size 27 Inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹29999
സെബ്രോണിക്സ് 19.5 ഇഞ്ച് Monitor(49.5CM) with Anti Glare

സെബ്രോണിക്സ് 19.5 ഇഞ്ച് Monitor(49.5CM) with Anti Glare

Market Status: Launched ₹9499
 • Screen size
  Screen size NA
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9499
Advertisements
സാംസങ് LS24R350FHWXXL 24 ഇഞ്ച് FHD Monitor

സാംസങ് LS24R350FHWXXL 24 ഇഞ്ച് FHD Monitor

Market Status: Launched ₹13574
 • Screen size
  Screen size 24
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13574
എംഎസ്ഐ Optix 24 ഇഞ്ചുകൾ LED Curved Monitor (G24C4)

എംഎസ്ഐ Optix 24 ഇഞ്ചുകൾ LED Curved Monitor (G24C4)

Market Status: Launched ₹17399
 • Screen size
  Screen size 24 inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17399
Frontech FT-1995 17 ഇഞ്ചുകൾ LED Monitor

Frontech FT-1995 17 ഇഞ്ചുകൾ LED Monitor

Market Status: Launched ₹4900
 • Screen size
  Screen size 17
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type ‎VGA, HDMI
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹4900
Advertisements
വ്യൂ സോണിക്ക് ക്രോസ്ഓവർ 24-inches IPS Monitor (VX2481-MH)

വ്യൂ സോണിക്ക് ക്രോസ്ഓവർ 24-inches IPS Monitor (VX2481-MH)

Market Status: Launched ₹14016
 • Screen size
  Screen size 24
 • Display Type
  Display Type ‎LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎75 Hz
 • Connector Type
  Connector Type ‎VGA, HDMI
See Full Specifications Buy now on amazon ₹14016
BenQ MOBIUZ EX3210R 2കെ 165Hz 1000R ഗെയിമിംഗ് Monitor

BenQ MOBIUZ EX3210R 2കെ 165Hz 1000R ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹46500
 • Screen size
  Screen size 31.5 Inches
 • Display Type
  Display Type QHD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 165 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on amazon ₹46500
എഒ‌സി 24G2U/BK 23.8 ഇഞ്ച് FHD ഗെയിമിംഗ് Monitor

എഒ‌സി 24G2U/BK 23.8 ഇഞ്ച് FHD ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹17999
 • Screen size
  Screen size 23.8 Inches
 • Display Type
  Display Type FHD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹17999
Advertisements
ഏസർ XZ396Q 38.5 ഇഞ്ച് Monitor

ഏസർ XZ396Q 38.5 ഇഞ്ച് Monitor

Market Status: Launched ₹44999
 • Screen size
  Screen size 38.5
 • Display Type
  Display Type NA
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 170 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹44999
ഏസർ WUXGA 24 ഇഞ്ച് LED Monitor (B246WL)

ഏസർ WUXGA 24 ഇഞ്ച് LED Monitor (B246WL)

Market Status: Launched ₹17999
 • Screen size
  Screen size 24 inch
 • Display Type
  Display Type LCD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹17999
എൽജി 27 ഇഞ്ച് UHD IPS Monitor (27UL850-W)

എൽജി 27 ഇഞ്ച് UHD IPS Monitor (27UL850-W)

Market Status: Launched ₹44500
 • Screen size
  Screen size 27 inch
 • Display Type
  Display Type UHD IPS
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on amazon ₹44500
Advertisements
സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് ബിസിനസ്സ് Monitor (LS24R358FZWXXL)

സാംസങ് 24 ഇഞ്ച് ബിസിനസ്സ് Monitor (LS24R358FZWXXL)

Market Status: Launched ₹39500
 • Screen size
  Screen size ‎32 Inches
 • Display Type
  Display Type UHD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on amazon ₹39500
എച്പി G3 23.8-inch Full HD IPS Monitor (Z24f)

എച്പി G3 23.8-inch Full HD IPS Monitor (Z24f)

Market Status: Launched ₹29999
 • Screen size
  Screen size 23.8 Inches
 • Display Type
  Display Type FHD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type ‎DisplayPort, USB, HDMI
See Full Specifications Buy now on amazon ₹29999

List Of Monitors in India Updated on 07 October 2022

Latest Monitors സെല്ലർ നിരക്ക്
SPOX എപ്സൺ inkjet X-Ray Film Printer amazon ₹ 17999
BenQ MOBIUZ 81.28cm (32 Inches) Ultra HD 4K Flat Panel ഗെയിമിംഗ് Monitor croma ₹ 29990
സാംസങ് G5 68.58cm (27 Inches) WQHD QLED ഗെയിമിംഗ് Monitor croma ₹ 22499
ASUS TUF ഗെയിമിംഗ് 71.12cm (28 Inches) Ultra HD 4K Flat Panel ഗെയിമിംഗ് Monitor croma ₹ 71399
ലെനോവോ D-Series 54.61 cm (22 inch) FHD VA 3-Side NearEdgeless Monitor NA NA
2021 Newest Dell_S Series 27-Inch IPS LED Monitor NA NA
Viewsonic Omni ഗെയിമിംഗ് Curved Monitor Vx2719-Pc-Mhd 27 ഇഞ്ച് NA NA
BenQ El2870U 28-Inch (71.12 cm) Led 3840 x 2160 പിക്സലുകൾ Uhd 4K എച്ച്ഡിആർ NA NA
സെബ്രോണിക്സ് 19.5 ഇഞ്ച് Monitor(49.5CM) with Anti Glare NA NA
സാംസങ് LS24R350FHWXXL 24 ഇഞ്ച് FHD Monitor amazon ₹ 13574

Monitors Faq's

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ Monitors ബ്രാൻഡുകൾ ഏതാണ്?

ജിഗാബൈറ്റ്, എച്പി, എൽജി എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ Monitors ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements
Popular Monitors Brands