പുതിയത് മോണിറ്റർസ്

English >
Price Range
342 Results Found
BenQ 60.96cm (24 Inches) IPS Photo Editing Monitor

BenQ 60.96cm (24 Inches) IPS Photo Editing Monitor

Market Status: Launched ₹30999
 • Screen size
  Screen size 24 Inches
 • Display Type
  Display Type IPS
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on croma ₹30999
BenQ MOBIUZ 81.28cm (32 Inches) 4K Ultra HD IPS ഗെയിമിംഗ് Monitor

BenQ MOBIUZ 81.28cm (32 Inches) 4K Ultra HD IPS ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹79990
 • Screen size
  Screen size ‎32 Inches
 • Display Type
  Display Type IPS
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on croma ₹79990
ലെനോവോ L-Series 60.45 cm (24 inch) FHD IPS Ultraslim Monitor

ലെനോവോ L-Series 60.45 cm (24 inch) FHD IPS Ultraslim Monitor

Market Status: Launched ₹18890
 • Screen size
  Screen size ‎23.8 Inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹18890
വ്യൂ സോണിക്ക് 60.96cm (24 Inches) Full HD Flat Panel Monitor

വ്യൂ സോണിക്ക് 60.96cm (24 Inches) Full HD Flat Panel Monitor

Market Status: Launched ₹16669
 • Screen size
  Screen size 24 Inches
 • Display Type
  Display Type IPS
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 165 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16669
വ്യൂ സോണിക്ക് 68.58cm (27 Inches) Full HD LED Monitor

വ്യൂ സോണിക്ക് 68.58cm (27 Inches) Full HD LED Monitor

Market Status: Launched ₹17819
 • Screen size
  Screen size ‎27 Inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 165 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹17819
വ്യൂ സോണിക്ക് 68.58cm (27 Inches) Full HD IPS സ്ക്രീൻ Monitor

വ്യൂ സോണിക്ക് 68.58cm (27 Inches) Full HD IPS സ്ക്രീൻ Monitor

Market Status: Launched ₹20999
 • Screen size
  Screen size ‎27 Inches
 • Display Type
  Display Type IPS
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹20999
Advertisements
ഡെൽ U4021QW UltraSharp 40-inch Curved WUHD Monitor

ഡെൽ U4021QW UltraSharp 40-inch Curved WUHD Monitor

Market Status: Launched ₹195000
 • Screen size
  Screen size 40 inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹195000
കാനോൻ MF Laserjet Printer (MF232W, Black)

കാനോൻ MF Laserjet Printer (MF232W, Black)

Market Status: Launched ₹17799
 • Screen size
  Screen size NA
 • Display Type
  Display Type NA
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on croma ₹17799
എഒ‌സി 24B2XHM 60.45 cm (23.8") Ultra Slim Monitor with 3 Sided Frameless ഡിസൈൻ
Advertisements
BenQ Pd2700Q 27 ഇഞ്ച് (68.58Cm) Designvue Designer Led IPS Monitor

BenQ Pd2700Q 27 ഇഞ്ച് (68.58Cm) Designvue Designer Led IPS Monitor

Market Status: Launched ₹34990
 • Screen size
  Screen size ‎27 Inches
 • Display Type
  Display Type NA
 • Refresh Rate
  Refresh Rate ‎60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹34990
എച്പി DeskJet Plus 4123 Multi-function WiFi കളർ Printer

എച്പി DeskJet Plus 4123 Multi-function WiFi കളർ Printer

Market Status: Launched ₹8773
 • Screen size
  Screen size NA
 • Display Type
  Display Type NA
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹8773
Advertisements
ഏസർ 27 ഇഞ്ച് (68.58 cm) LCD Monitor

ഏസർ 27 ഇഞ്ച് (68.58 cm) LCD Monitor

Market Status: Launched ₹39466
 • Screen size
  Screen size ‎27 Inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹39466
വ്യൂ സോണിക്ക് 60.96 cm (24 Inches) Full HD IPS സ്ക്രീൻ ഗെയിമിംഗ് Monitor

വ്യൂ സോണിക്ക് 60.96 cm (24 Inches) Full HD IPS സ്ക്രീൻ ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹18999
 • Screen size
  Screen size 24 Inches
 • Display Type
  Display Type IPS
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹18999
Advertisements
ഡെൽ S2421H 60.96cm (24 Inches) Full HD LCD Monitor

ഡെൽ S2421H 60.96cm (24 Inches) Full HD LCD Monitor

Market Status: Launched ₹14751
 • Screen size
  Screen size 24 Inches
 • Display Type
  Display Type LCD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on croma ₹14751
ഡെൽ 59.94cm (23.6 Inches) Full HD LED-Backlit ഗെയിമിംഗ് Monitor

ഡെൽ 59.94cm (23.6 Inches) Full HD LED-Backlit ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹13049
 • Screen size
  Screen size 23.6 Inches
 • Display Type
  Display Type LED
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 165 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on croma ₹13049
ഡെൽ E2722H 68.58cm (27 Inches) Full HD Flat Panel Monitor

ഡെൽ E2722H 68.58cm (27 Inches) Full HD Flat Panel Monitor

Market Status: Launched ₹16299
 • Screen size
  Screen size ‎27 Inches
 • Display Type
  Display Type IPS
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 60 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on croma ₹16299
Advertisements
വ്യൂ സോണിക്ക് XG2431 24-inch 240 Hz IPS ഗെയിമിംഗ് Monitor

വ്യൂ സോണിക്ക് XG2431 24-inch 240 Hz IPS ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹33300
 • Screen size
  Screen size 24-inch (23.8 viewable)
 • Display Type
  Display Type IPS (Fast IPS)
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 240 Hz
 • Connector Type
  Connector Type HDMI 2.0, DP
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹33300
acer 21.5 ഇഞ്ച് Full HD IPS Panel White കളർ Ultra Slim Monitor (HA220Q)

acer 21.5 ഇഞ്ച് Full HD IPS Panel White കളർ Ultra Slim Monitor (HA220Q)

Market Status: Launched ₹15700
 • Screen size
  Screen size 21.5 inch
 • Display Type
  Display Type 21.5 inch
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 75 hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15700

List Of Monitors in India Updated on 25 September 2022

Latest Monitors സെല്ലർ നിരക്ക്
BenQ 60.96cm (24 Inches) IPS Photo Editing Monitor croma ₹ 30999
BenQ MOBIUZ 81.28cm (32 Inches) 4K Ultra HD IPS ഗെയിമിംഗ് Monitor croma ₹ 79990
ലെനോവോ L-Series 60.45 cm (24 inch) FHD IPS Ultraslim Monitor NA NA
വ്യൂ സോണിക്ക് 60.96cm (24 Inches) Full HD Flat Panel Monitor NA NA
വ്യൂ സോണിക്ക് 68.58cm (27 Inches) Full HD LED Monitor NA NA
വ്യൂ സോണിക്ക് 68.58cm (27 Inches) Full HD IPS സ്ക്രീൻ Monitor NA NA
ഡെൽ U4021QW UltraSharp 40-inch Curved WUHD Monitor NA NA
കാനോൻ MF Laserjet Printer (MF232W, Black) croma ₹ 17799
എഒ‌സി 24B2XHM 60.45 cm (23.8") Ultra Slim Monitor with 3 Sided Frameless ഡിസൈൻ amazon ₹ 12199
സെബ്രോണിക്സ് ZEB-A27FHD Slim ഗെയിമിംഗ് LED Monitor with 68.5cm (27”) Wide സ്ക്രീൻ amazon ₹ 12499

Monitors Faq's

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ Monitors ബ്രാൻഡുകൾ ഏതാണ്?

ജിഗാബൈറ്റ്, എച്പി, എൽജി എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ Monitors ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements
Popular Monitors Brands