പുതിയത് IR thermometer

English >

ഐആർ തെർമോമീറ്ററുകൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി. അവ വളരെ ശുചിത്വമുള്ളവയാണ്, മാത്രമല്ല ഉപരിതല താപനിലയെ വേഗത്തിലും ബന്ധപ്പെടാത്ത അളവിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ ഐആർ തെർമോമീറ്റർ എളുപ്പത്തിൽ താപനില അളക്കുന്നത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം വിശ്വസനീയവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമാണ്. ഏതാനും സെന്റിമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് താപനില കൃത്യമായി അളക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. വിവിധ ബിസിനസുകളിലും വർക്ക് ക്രമീകരണങ്ങളിലും ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്ററുകൾ അകലെ നിന്ന് വസ്തുക്കളുടെ താപനില പരിശോധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം, മാംസം, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, അതുപോലെ മറ്റ് ഉപരിതലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ താപനിലയൊന്നും പരിശോധിക്കാതെ അവ പരിശോധിക്കാം. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയതും പുതിയതുമായ ഐആർ തെർമോമീറ്റർ മോഡലുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച മോഡൽ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐആർ തെർമോമീറ്റർ വില ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഐആർ തെർമോമീറ്ററിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച സവിശേഷതകളും സവിശേഷതകളും ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യാനും ഏറ്റവും പുതിയ ഐആർ തെർമോമീറ്റർ വില പട്ടിക പരിശോധിക്കാനും കഴിയും.

Price Range
40 Results Found
AICARE Infrared Forehead Digital Thermometer

AICARE Infrared Forehead Digital Thermometer

Market Status: Launched ₹899 See more prices

₹999

 • Certifications
  Certifications NA
 • Measuring range
  Measuring range 5-10 cm
 • LED indicator
  LED indicator NA
 • No of Reading
  No of Reading 32 readings
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹899
ടിസിഎൽ Non-Touch 3-in-1 Plastic Digital Infrared Thermometer

ടിസിഎൽ Non-Touch 3-in-1 Plastic Digital Infrared Thermometer

Market Status: Launched ₹1999
 • Certifications
  Certifications NA
 • Measuring range
  Measuring range NA
 • LED indicator
  LED indicator Yes
 • No of Reading
  No of Reading 20
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1999
JSTOR Infrared Non Contact Thermometer

JSTOR Infrared Non Contact Thermometer

Market Status: Launched ₹6999
 • Certifications
  Certifications All ROHS & CE Certified
 • Measuring range
  Measuring range 5-15 cm
 • LED indicator
  LED indicator NA
 • No of Reading
  No of Reading NA
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹6999
Omron MC 720 IR Thermometer

Omron MC 720 IR Thermometer

Market Status: Launched ₹1749
 • Certifications
  Certifications NA
 • Measuring range
  Measuring range NA
 • LED indicator
  LED indicator Yes
 • No of Reading
  No of Reading 25
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1749
Segun ലൈഫ് Pro Infrared Forehead Thermometer

Segun ലൈഫ് Pro Infrared Forehead Thermometer

Market Status: Launched ₹2379
 • Certifications
  Certifications NA
 • Measuring range
  Measuring range 1-3 cm
 • LED indicator
  LED indicator NA
 • No of Reading
  No of Reading Store 50 sets of temperature
See Full Specifications Buy now on amazon ₹2379
Vandelay Infrared Thermometer CQR-T800

Vandelay Infrared Thermometer CQR-T800

Market Status: Launched ₹1299
 • Certifications
  Certifications NA
 • Measuring range
  Measuring range 2-5 cm
 • LED indicator
  LED indicator Yes
 • No of Reading
  No of Reading Up to 32
See Full Specifications Buy now on amazon ₹1299
Advertisements
shanol digital infrared thermometer

shanol digital infrared thermometer

Market Status: Launched ₹1749
 • Certifications
  Certifications FDA
 • Measuring range
  Measuring range 1-5 cm
 • LED indicator
  LED indicator NA
 • No of Reading
  No of Reading NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹1749
Wembley Digital Non-Contact Infrared Thermometer

Wembley Digital Non-Contact Infrared Thermometer

Market Status: Launched ₹6999
 • Certifications
  Certifications NA
 • Measuring range
  Measuring range 1-15 cm
 • LED indicator
  LED indicator NA
 • No of Reading
  No of Reading 700 measurement
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹6999
Bione CK-T1501 IR Thermometer

Bione CK-T1501 IR Thermometer

Market Status: Launched ₹1000
 • Certifications
  Certifications CE, FDA
 • Measuring range
  Measuring range 3-5 cm
 • LED indicator
  LED indicator NA
 • No of Reading
  No of Reading NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹1000
Advertisements
XINQI Digital Infrared Thermometer

XINQI Digital Infrared Thermometer

Market Status: Launched ₹721
 • Certifications
  Certifications NA
 • Measuring range
  Measuring range 1-15 cm
 • LED indicator
  LED indicator NA
 • No of Reading
  No of Reading NA
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹721

List Of IR thermometer in India Updated on 20 May 2022

Latest IR thermometer സെല്ലർ നിരക്ക്
AICARE Infrared Forehead Digital Thermometer flipkart ₹ 899
ടിസിഎൽ Non-Touch 3-in-1 Plastic Digital Infrared Thermometer amazon ₹ 1999
JSTOR Infrared Non Contact Thermometer NA NA
Omron MC 720 IR Thermometer amazon ₹ 1749
Segun ലൈഫ് Pro Infrared Forehead Thermometer amazon ₹ 2379
Vandelay Infrared Thermometer CQR-T800 amazon ₹ 1299
shanol digital infrared thermometer flipkart ₹ 1749
Wembley Digital Non-Contact Infrared Thermometer NA NA
Bione CK-T1501 IR Thermometer flipkart ₹ 1000
XINQI Digital Infrared Thermometer flipkart ₹ 721

IR thermometer Faq's

എച്ച്ടിസി, ടിസിഎൽ, Lifelong എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ IR thermometer ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements

Popular IR thermometer Brands

ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ

https://rukminim1.flixcart.com/image/416/416/k8ait8w0/digital-thermometer/j/6/b/htc-scan-ii-infrared-non-contact-human-body-forehead-thermometer-original-imafqcdd6ezfe4x3.jpeg?q=70
HTC Scan II Scan II Infrared Non-Contact Human Body, Forehead Thermometer Temperature Gun Thermometer (White)
₹ 3999 | flipkart
DMCA.com Protection Status