പുതിയത് ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്ങ്സ്

English >
Price Range
18 Results Found

AMAZON ECHO SHOW 8

Market Status: Launched ₹9407
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹9407

Echo Auto - add Alexa to your car

Market Status: Launched ₹4999
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹4999
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ഗൂഗിൾ Nest Hub

Market Status: Launched ₹9999 See more prices

Buy now on amazon ₹11990

See Full Specifications Buy now on flipkart ₹9999
Advertisements
Advertisements

List Of Internet of Things in India Updated on 09 December 2022

Latest Internet of Things സെല്ലർ നിരക്ക്
ആമസോൺ Echo Show amazon ₹ 18399
ആമസോൺ Echo Plus (2018) amazon ₹ 11999
AMAZON ECHO SHOW 8 NA NA
Echo Auto - add Alexa to your car NA NA
ആമസോൺ Echo Dot 4th Gen amazon ₹ 3499
Echo ഇൻപുട്ട് Portable Smart സ്പീക്കർ amazon ₹ 3499
ഗൂഗിൾ Nest Mini flipkart ₹ 4499
ആമസോൺ Echo ഇൻപുട്ട് amazon ₹ 2999
ആമസോൺ Echo Plus amazon ₹ 10999
ആമസോൺ Echo Dot amazon ₹ 3999

Internet of Things Faq's

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ Internet of Things ബ്രാൻഡുകൾ ഏതാണ്?

ആമസോൺ, ഗൂഗിൾ, നൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ Internet of Things ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements