പുതിയത് CPUs & Motherboards

English >
Price Range
16 Results Found
എഎംഡി Ryzen 5 3600X

എഎംഡി Ryzen 5 3600X

Market Status: Launched ₹20874
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹20874
എഎംഡി Ryzen 3 3200G

എഎംഡി Ryzen 3 3200G

Market Status: Launched ₹8484
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹8484
എഎംഡി Ryzen 5 3400G
എഎംഡി Ryzen 3 3300X പ്രോസസ്സർ

എഎംഡി Ryzen 3 3300X പ്രോസസ്സർ

Market Status: Launched ₹11300
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹11300
SPECS.
SCORE
51
Centric G3

Centric G3

Market Status: Launched ₹10000
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10000
Advertisements
അസൂസ് ROG Strix Z390-E ഗെയിമിംഗ് Motherboard

അസൂസ് ROG Strix Z390-E ഗെയിമിംഗ് Motherboard

Market Status: Launched ₹28990
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹28990
SPECS.
SCORE
42
Centric A2

Centric A2

Market Status: Launched ₹10000
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹10000
Advertisements
എഎംഡി Ryzen 5 3600

എഎംഡി Ryzen 5 3600

Market Status: Launched ₹17098
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹17098
എംഎസ്ഐ Creator X299 Motherboard

എംഎസ്ഐ Creator X299 Motherboard

Market Status: Launched ₹46000
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹46000
എഎംഡി Ryzen 9 3900X

എഎംഡി Ryzen 9 3900X

Market Status: Launched ₹42468
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹42468
Advertisements
ഇന്റൽ Core i9-10980XE Extrme Edition Processore

ഇന്റൽ Core i9-10980XE Extrme Edition Processore

Market Status: Launched ₹83000
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹83000
SPECS.
SCORE
42
ഹുവാവേ Y5p
എഎംഡി Ryzen 7 3800X

എഎംഡി Ryzen 7 3800X

Market Status: Launched ₹33618
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹33618
Advertisements
എഎംഡി Ryzen 7 3700X

എഎംഡി Ryzen 7 3700X

Market Status: Launched ₹29488
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹29488

List Of CPUs & Motherboards in India Updated on 13 August 2022

Latest CPUs & Motherboards സെല്ലർ നിരക്ക്
എഎംഡി Ryzen 5 3600X NA NA
എഎംഡി Ryzen 3 3200G NA NA
എഎംഡി Ryzen 5 3400G flipkart ₹ 16999
എംഎസ്ഐ MEG Z490 GODLIKE ഗെയിമിംഗ് Motherboard amazon ₹ 91556
എഎംഡി Ryzen 3 3300X പ്രോസസ്സർ NA NA
Centric G3 NA NA
അസൂസ് ROG Strix Z390-E ഗെയിമിംഗ് Motherboard NA NA
Centric A2 NA NA
എഎംഡി Ryzen 3 3100 amazon ₹ 15999
എഎംഡി Ryzen 5 3600 NA NA

CPUs & Motherboards Faq's

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ CPUs & Motherboards ബ്രാൻഡുകൾ ഏതാണ്?

എഎംഡി, അസൂസ്, Centric എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ CPUs & Motherboards ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements
Popular CPUs & Motherboards Brands