പുതിയത് എയർ പ്യൂരിഫയർ

English >

ലോകത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരും സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുടരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് - ശുദ്ധമായ വായു ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം. മലിനീകരണവും വായുവിലൂടെയുള്ള രോഗങ്ങളും വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യജീവിതത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയാണ്, കൂടാതെ ഒരാൾ അവരുടെ വീടുകളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ പോലും സംരക്ഷണം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പുതിയ എയർ പ്യൂരിഫയറിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടിനെ വിഷാംശം വരുത്താനും എല്ലാ വൈറസുകൾ, പൊടി, വായുവിലൂടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യാനും ഒരു എയർ പ്യൂരിഫയർ സഹായിക്കുന്നു, അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. മാർക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എയർ പ്യൂരിഫയറുകൾ‌ മനസ്സിൽ‌ വച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റിന്റെ ഈ പട്ടിക ക്യൂറേറ്റുചെയ്‌തു, കൂടാതെ നിഷ്പക്ഷമായ എയർ പ്യൂരിഫയർ‌ വില പട്ടിക ഉൾ‌ക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടിന് അനുയോജ്യമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ എയർ പ്യൂരിഫയർ വില ബജറ്റ് സൗഹൃദമാണ്, മാത്രമല്ല വിപണിയിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ പുതിയ സവിശേഷതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Price Range
277 Results Found
Honeywell HAC30M1301G Portable Room Air Purifier

Honeywell HAC30M1301G Portable Room Air Purifier

Market Status: Launched ₹13699 See more prices

Buy now on flipkart ₹14400

 • Power Consumption
  Power Consumption 42 W
 • Coverage Area
  Coverage Area 36 Sq. m
 • Noise Level
  Noise Level 18 dB
 • Air Flow Level
  Air Flow Level NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹13699
Winix U450 Super Quality 110 Watt

Winix U450 Super Quality 110 Watt

Market Status: Launched ₹31025
 • Power Consumption
  Power Consumption 110
 • Coverage Area
  Coverage Area 450
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹31025
Glen GL 6031 45-Watt Air Purifier

Glen GL 6031 45-Watt Air Purifier

Market Status: Launched ₹16993
 • Power Consumption
  Power Consumption 45
 • Coverage Area
  Coverage Area 310
 • Noise Level
  Noise Level 44
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹16993
Besgeer Intelligent Sterilization House Air Purifier

Besgeer Intelligent Sterilization House Air Purifier

Market Status: Launched ₹7217
 • Power Consumption
  Power Consumption N/A
 • Coverage Area
  Coverage Area N/A
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹7217
Taciturn Handy

Taciturn Handy

Market Status: Launched ₹15000
 • Power Consumption
  Power Consumption N/A
 • Coverage Area
  Coverage Area N/A
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹15000
Tefal Intense Pure Air PU4015O1 Portable Room Air Purifier

Tefal Intense Pure Air PU4015O1 Portable Room Air Purifier

Market Status: Launched ₹4299 See more prices

Buy now on amazon ₹14990

 • Power Consumption
  Power Consumption 35 W
 • Coverage Area
  Coverage Area 377 sqft
 • Noise Level
  Noise Level NA
 • Air Flow Level
  Air Flow Level 150 CMH
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹4299
Advertisements
Atlanta Healthcare Healthcare Gama 501 58-Watt Air Purifier

Atlanta Healthcare Healthcare Gama 501 58-Watt Air Purifier

Market Status: Launched ₹37950
 • Power Consumption
  Power Consumption 58
 • Coverage Area
  Coverage Area 500
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹37950
പാനാസോണിക് F-VXF35MAU(D) 41-Watt Humidifying Air Purifier

പാനാസോണിക് F-VXF35MAU(D) 41-Watt Humidifying Air Purifier

Market Status: Launched ₹21399
 • Power Consumption
  Power Consumption 49
 • Coverage Area
  Coverage Area 283
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹21399
Lasko AP110 Portable Room Air Purifier

Lasko AP110 Portable Room Air Purifier

Market Status: Launched ₹4445
 • Power Consumption
  Power Consumption N/A
 • Coverage Area
  Coverage Area 3
 • Noise Level
  Noise Level N/A
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹4445
Advertisements
ഹിറ്റാച്ചി EP-A6000 60-Watt Air Purifier

ഹിറ്റാച്ചി EP-A6000 60-Watt Air Purifier

Market Status: Launched
 • Power Consumption
  Power Consumption 60
 • Coverage Area
  Coverage Area N/A
 • Noise Level
  Noise Level 52
 • Air Flow Level
  Air Flow Level N/A
See Full Specifications

List Of Air Purifier in India Updated on 20 May 2022

Latest Air Purifier സെല്ലർ നിരക്ക്
Honeywell HAC30M1301G Portable Room Air Purifier amazon ₹ 13699
Winix U450 Super Quality 110 Watt NA NA
Glen GL 6031 45-Watt Air Purifier NA NA
Besgeer Intelligent Sterilization House Air Purifier NA NA
Taciturn Handy NA NA
Tefal Intense Pure Air PU4015O1 Portable Room Air Purifier flipkart ₹ 4299
Atlanta Healthcare Healthcare Gama 501 58-Watt Air Purifier NA NA
പാനാസോണിക് F-VXF35MAU(D) 41-Watt Humidifying Air Purifier NA NA
Lasko AP110 Portable Room Air Purifier NA NA
ഹിറ്റാച്ചി EP-A6000 60-Watt Air Purifier NA NA

Air Purifier Faq's

Blueair, ഷവോമി, Dr Air എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ Air Purifier ബ്രാൻഡുകൾ.

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ

https://rukminim1.flixcart.com/image/200/200/k0flmkw0/air-purifier/9/u/m/ac0820-20-philips-original-imafk8btnaceazhf.jpeg?q=90
PHILIPS AC0820/20 Portable Room Air Purifier(White)
₹ 7299 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/200/200/air-purifier/q/y/g/philips-ac4025-original-imaebwzwvpvbhqzz.jpeg?q=90
Philips AC4025/10 Air Purifier
₹ 13560 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/200/200/kyvvtzk0/air-purifier/f/5/7/17-purewave-33-4-agaro-original-imagbyk6agsrhqqn.jpeg?q=90
AGARO Purewave Room Air Purifier(White)
₹ 5999 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/200/200/air-purifier/f/c/2/eureka-forbes-aerogaurd-original-imae7gtdrzaz5ugx.jpeg?q=90
EUREKA FORBES Aerogaurd Portable Room Air Purifier(Silver, Black)
₹ 13690 | flipkart
https://rukminim1.flixcart.com/image/200/200/ku79vgw0/air-purifier/z/r/k/bs-ap490lan-blue-star-original-imag7dqvk6xgnzsp.jpeg?q=90
Blue Star BS-AP490LAN Portable Room Air Purifier(White)
₹ 12500 | flipkart
DMCA.com Protection Status