പുതിയ hindware DISHWASHER ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു പുതിയ Hindware ഡിഷ്വാഷർ മോഡലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ <ബ്രാൻഡ്> ഡിഷ്വാഷറുകൾ നോക്കുക. ഇന്ത്യയിലെHindware ഡിഷ്വാഷർ വില മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഒരുHindware ഡിഷ്വാഷർ വില പട്ടിക ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു. മാർക്കറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അവലോകനം നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനായി ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ വിപണിയിൽ 2023 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ചHindware ഡിഷ്വാഷറുകളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
1 ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

Hindware dishwasher (DW100003)

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹41400
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) NA
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 50
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes 6
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹41400

List Of Hindware Dishwasher in India Updated on 30 March 2023

hindware ഏറ്റവും പുതിയ DISHWASHER വിൽപ്പനക്കാരൻ വില
Hindware dishwasher (DW100003) ആമസോൺ ₹ 41400
Advertisements
ജനപ്രിയമായത്/ പ്രശസ്തമായത് DISHWASHER ബ്രാൻഡ്സ്
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ