പുതിയ hafele DISHWASHER ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

ഒരു പുതിയ Hafele ഡിഷ്വാഷർ മോഡലിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വിപണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ <ബ്രാൻഡ്> ഡിഷ്വാഷറുകൾ നോക്കുക. ഇന്ത്യയിലെHafele ഡിഷ്വാഷർ വില മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഒരുHafele ഡിഷ്വാഷർ വില പട്ടിക ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്തു. മാർക്കറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അവലോകനം നൽകുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനായി ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. അതിനാൽ വിപണിയിൽ 2023 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ചHafele ഡിഷ്വാഷറുകളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
2 ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

Hafele Aqua 14XL Dishwasher

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹45423 കൂടുതൽ വിലവിവരം കാണുക

₹45423

 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 14
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 11
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) NA
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes NA
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on Tatacliq ₹45423

Hafele Aqua 12S Dishwasher

മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ്: ലോഞ്ച്ഡ് ₹28490
 • Number of Place Settings
  Number of Place Settings 12
 • Water Consumption (L)
  Water Consumption (L) 11
 • Noise Level (dB)
  Noise Level (dB) 49
 • Number of wash programmes
  Number of wash programmes NA
മുഴുവൻ സവിശേഷതകളും കാണുക Buy now on amazon ₹28490

List Of Hafele Dishwasher in India Updated on 21 March 2023

hafele ഏറ്റവും പുതിയ DISHWASHER വിൽപ്പനക്കാരൻ വില
Hafele Aqua 14XL Dishwasher ടാറ്റക്ലിക് ₹ 45423
Hafele Aqua 12S Dishwasher ആമസോൺ ₹ 28490
Advertisements
ജനപ്രിയമായത്/ പ്രശസ്തമായത് DISHWASHER ബ്രാൻഡ്സ്
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ