പുതിയ ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

വിവിധ വില ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്‌ഫോണിനാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ്, അത് കുറ്റമറ്റ രൂപകൽപ്പനയും എല്ലാ പ്രധാന സവിശേഷതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിനൊപ്പം നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ പോലുള്ള എല്ലാ സവിശേഷതകളുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഡിജിറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്.ഗൂഗിൾ പുതിയ ഫോൺ മോഡൽ എല്ലാത്തരം ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ വിലയുടെ ഒരു ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോണിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഗൂഗിൾ ഫോണുകളുടെ വില പട്ടിക വിപണിയിലെ സവിശേഷതകൾ, രൂപകൽപ്പന, ഉപയോക്തൃ ആവശ്യം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പൂർണ്ണ സവിശേഷതകളും സവിശേഷതകളും സ്കോർ, വില ലിസ്റ്റുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് 2022 ൽ അടുത്തിടെ സമാരംഭിച്ച ഗൂഗിൾ ഫോണുകളുടെ വിശദമായ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുക.

Price Range
20 Results Found
SPECS.
SCORE
64
ഗൂഗിൾ Pixel 6a

ഗൂഗിൾ Pixel 6a

Market Status: Launched ₹43999
 • Screen Size
  Screen Size 6.14" (1080 x 2400)
 • Camera
  Camera 12.2 + 12 | 8 MP
 • Memory
  Memory 128 GB/6 GB
 • Battery
  Battery 4410 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹43999
SPECS.
SCORE
69
ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL

ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL

Market Status: Launched ₹22720 See more prices

₹54490

 • Screen Size
  Screen Size 6.3" (1440 x 2960)
 • Camera
  Camera 12.2 | 8 + 8 MP
 • Memory
  Memory 64 GB/4GB
 • Battery
  Battery 3430 mAh
See Full Specifications Buy now on amazon ₹22720
SPECS.
SCORE
67
ഗൂഗിൾ Pixel 2

ഗൂഗിൾ Pixel 2

Market Status: Launched ₹16990
 • Screen Size
  Screen Size 5" (1080 x 1920)
 • Camera
  Camera 12.2 | 8 MP
 • Memory
  Memory 64GB & 128GB/4 GB
 • Battery
  Battery 2700 mAh
See Full Specifications Buy now on amazon ₹16990
SPECS.
SCORE
62
ഗൂഗിൾ Pixel 4

ഗൂഗിൾ Pixel 4

Market Status: Launched ₹57000
 • Screen Size
  Screen Size 5.7" (1080 x 2280)
 • Camera
  Camera 12.2 = 16 | 8 + TOF 3D MP
 • Memory
  Memory 128GB/6 GB
 • Battery
  Battery 2800 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹57000
SPECS.
SCORE
68
ഗൂഗിൾ Pixel 3a

ഗൂഗിൾ Pixel 3a

Market Status: Launched ₹30999 See more prices

₹33950

 • Screen Size
  Screen Size 5.6" (2220 X 1080)
 • Camera
  Camera 12.2 | 8 MP
 • Memory
  Memory 64 GB/4GB
 • Battery
  Battery 3000 mAh
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹30999
SPECS.
SCORE
37
ഗൂഗിൾ Pixel 4 XL

ഗൂഗിൾ Pixel 4 XL

Market Status: Launched ₹47000
 • Screen Size
  Screen Size 6.3" (1440 x 3040)
 • Camera
  Camera 12.2 + 16 | 8 + TOF 3D MP
 • Memory
  Memory 128GB/6GB
 • Battery
  Battery 3700 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹47000
Advertisements
SPECS.
SCORE
63
ഗൂഗിൾ Pixel 2 XL 128GB

ഗൂഗിൾ Pixel 2 XL 128GB

Market Status: Launched ₹32000 See more prices

₹82000

 • Screen Size
  Screen Size 6" (1440 x 2880)
 • Camera
  Camera 12.2 | 8 MP
 • Memory
  Memory 128GB/4 GB
 • Battery
  Battery 3520 mAh
See Full Specifications Buy now on amazon ₹32000
SPECS.
SCORE
39
ഗൂഗിൾ Pixel 3a XL

ഗൂഗിൾ Pixel 3a XL

Market Status: Launched ₹34999
 • Screen Size
  Screen Size 6" (1080 X 2160)
 • Camera
  Camera 12.2 | 8 MP
 • Memory
  Memory 64 GB/4GB
 • Battery
  Battery 3700 mAh
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹34999
SPECS.
SCORE
52
ഗൂഗിൾ Pixel 5

ഗൂഗിൾ Pixel 5

Market Status: Launched
 • Screen Size
  Screen Size 5.8" (1080 x 2340)
 • Camera
  Camera 12.2 + 8 | 8 MP
 • Memory
  Memory 128 GB/8 GB
 • Battery
  Battery 4000 mAh
See Full Specifications
Advertisements
SPECS.
SCORE
60
ഗൂഗിൾ Pixel 4a 5G

ഗൂഗിൾ Pixel 4a 5G

Market Status: Launched ₹31999
 • Screen Size
  Screen Size 6.2" (1080 x 2340)
 • Camera
  Camera 12.2 + 16 | 8 MP
 • Memory
  Memory 128 GB/6 GB
 • Battery
  Battery 3800 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹31999
SPECS.
SCORE
69
ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL 128GB

ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL 128GB

Market Status: Launched ₹51999
 • Screen Size
  Screen Size 6.3" (1440 x 2960)
 • Camera
  Camera 12.2 | 8 + 8 MP
 • Memory
  Memory 128GB/4GB
 • Battery
  Battery 3430 mAh
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹51999
SPECS.
SCORE
65
ഗൂഗിൾ Pixel 3 128GB

ഗൂഗിൾ Pixel 3 128GB

Market Status: Launched ₹58330 See more prices

₹80000

 • Screen Size
  Screen Size 5.5" (1080 x 2160)
 • Camera
  Camera 12.2 | 8 + 8 MP
 • Memory
  Memory 128GB/4GB
 • Battery
  Battery 2915 mAh
See Full Specifications Buy now on Tatacliq ₹58330
Advertisements

ഗൂഗിൾ Pixel 4 XL 64GB

Market Status: Launched ₹47000
 • Screen Size
  Screen Size 6.3" (1440 x 3040)
 • Camera
  Camera 12.2 + 16 | 8 + TOF 3D MP
 • Memory
  Memory 64GB/6GB
 • Battery
  Battery 3700 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹47000
SPECS.
SCORE
63
ഗൂഗിൾ Pixel XL2

ഗൂഗിൾ Pixel XL2

Market Status: Launched ₹20999 See more prices

₹39999

 • Screen Size
  Screen Size 6" (1440 x 2880)
 • Camera
  Camera 12.2 | 8 MP
 • Memory
  Memory 64 GB/4 GB
 • Battery
  Battery 3520 mAh
See Full Specifications Buy now on amazon ₹20999
SPECS.
SCORE
60
Pixel 3

Pixel 3

Market Status: Launched ₹25500 See more prices

₹44999

₹49999

 • Screen Size
  Screen Size 5.5" (1080 x 2160)
 • Camera
  Camera 12.2 | 8 + 8 MP
 • Memory
  Memory 64 GB/4GB
 • Battery
  Battery 2915 mAh
See Full Specifications Buy now on amazon ₹25500
Advertisements
SPECS.
SCORE
59
ഗൂഗിൾ Pixel 4a

ഗൂഗിൾ Pixel 4a

Market Status: Launched ₹31999 See more prices

₹32999

 • Screen Size
  Screen Size 5.81" (1080x2340)
 • Camera
  Camera 12 | 8 MP
 • Memory
  Memory 128 GB/6 GB
 • Battery
  Battery 3140 mAh
See Full Specifications Buy now on flipkart ₹31999
SPECS.
SCORE
62
ഗൂഗിൾ Pixel XL 128GB

ഗൂഗിൾ Pixel XL 128GB

Market Status: Launched ₹67000
 • Screen Size
  Screen Size 5.5" (2560 x 1440)
 • Camera
  Camera 12 | 8 MP
 • Memory
  Memory 128GB/4 GB
 • Battery
  Battery 3450 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹67000

ഗൂഗിൾ Pixel 4 64GB

Market Status: Launched ₹57000
 • Screen Size
  Screen Size 5.7" (1080 x 2280)
 • Camera
  Camera 12.2 = 16 | 8 + TOF 3D MP
 • Memory
  Memory 64GB/6 GB
 • Battery
  Battery 2800 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹57000
Advertisements
SPECS.
SCORE
48
ഗൂഗിൾ Nexus 6P

ഗൂഗിൾ Nexus 6P

Market Status: Launched ₹24499
 • Screen Size
  Screen Size 5.70" (1440 x 2560)
 • Camera
  Camera 12.3 | 8 MP
 • Memory
  Memory 32 GB/3 GB
 • Battery
  Battery 3450 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹24499
SPECS.
SCORE
60
ഗൂഗിൾ Pixel 128GB

ഗൂഗിൾ Pixel 128GB

Market Status: Launched ₹57000
 • Screen Size
  Screen Size 5" (1080 x 1920)
 • Camera
  Camera 12 | 8 MP
 • Memory
  Memory 128GB/4 GB
 • Battery
  Battery 2770 mAh
See Full Specifications
നിരക്ക്: ₹57000

List Of Google Mobile Phones in India Updated on 09 December 2022

google Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
ഗൂഗിൾ Pixel 6a NA NA
ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL amazon ₹ 22720
ഗൂഗിൾ Pixel 2 amazon ₹ 16990
ഗൂഗിൾ Pixel 4 NA NA
ഗൂഗിൾ Pixel 3a flipkart ₹ 30999
ഗൂഗിൾ Pixel 4 XL NA NA
ഗൂഗിൾ Pixel 2 XL 128GB amazon ₹ 32000
ഗൂഗിൾ Pixel 3a XL flipkart ₹ 34999
ഗൂഗിൾ Pixel 5 NA NA
ഗൂഗിൾ Pixel 4a 5G NA NA

Google Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL , ഗൂഗിൾ Pixel 2 കൂടാതെ ഗൂഗിൾ Pixel 4 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഗൂഗിൾ Pixel 2 , ഗൂഗിൾ Pixel XL2 കൂടാതെ ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഗൂഗിൾ Pixel 3 128GB , ഗൂഗിൾ Pixel 3 XL 128GB കൂടാതെ ഗൂഗിൾ Pixel 3a XL വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഗൂഗിൾ Pixel 6a , ഗൂഗിൾ Nexus 6P കൂടാതെ ഗൂഗിൾ Pixel 4a 5G ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest Google Mobile Phones News
Advertisements
ഹോട്ട് ഡീൽസ് വ്യൂ ഓൾ