പുതിയ gigabyte മോണിറ്റർസ് ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English >

Price Range
4 Results Found
GIGABYTE M28U 28 ഇഞ്ച് SS IPS ഡിസ്പ്ലേ ഗെയിമിംഗ് Monitor
GIGABYTE G32QC 32-Inch 165Hz ഗെയിമിംഗ് Monitor

GIGABYTE G32QC 32-Inch 165Hz ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹31499
 • Screen size
  Screen size 32 inch
 • Display Type
  Display Type VESA Display HDR400
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 165 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹31499
ജിഗാബൈറ്റ് G27Q 27-Inch 144Hz ഗെയിമിംഗ് Monitor

ജിഗാബൈറ്റ് G27Q 27-Inch 144Hz ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹30101
 • Screen size
  Screen size 27 Inch
 • Display Type
  Display Type VESA Display HDR400
 • Refresh Rate
  Refresh Rate 144 Hz
 • Connector Type
  Connector Type NA
See Full Specifications Buy now on amazon ₹30101
GIGABYTE G32QC A 32 ഇഞ്ച് ഗെയിമിംഗ് Monitor

GIGABYTE G32QC A 32 ഇഞ്ച് ഗെയിമിംഗ് Monitor

Market Status: Launched ₹29009
 • Screen size
  Screen size 31.5 Inches
 • Display Type
  Display Type QHD
 • Refresh Rate
  Refresh Rate NA
 • Connector Type
  Connector Type HDMI, USB
See Full Specifications Buy now on amazon ₹29009

List Of Gigabyte Monitors in India Updated on 27 September 2022

gigabyte Monitors സെല്ലർ നിരക്ക്
GIGABYTE M28U 28 ഇഞ്ച് SS IPS ഡിസ്പ്ലേ ഗെയിമിംഗ് Monitor amazon ₹ 66900
GIGABYTE G32QC 32-Inch 165Hz ഗെയിമിംഗ് Monitor amazon ₹ 31499
ജിഗാബൈറ്റ് G27Q 27-Inch 144Hz ഗെയിമിംഗ് Monitor amazon ₹ 30101
GIGABYTE G32QC A 32 ഇഞ്ച് ഗെയിമിംഗ് Monitor amazon ₹ 29009
Advertisements
Popular Monitors Brands