ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I

English >
അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു ഓൺ 29-Apr-2020
മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് : LAUNCHED
Release Date : 27 Apr, 2020
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് : ബോഷ്

പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

 • Number of Place Settings

  Number of Place Settings

  12

 • Water Consumption (L)

  Water Consumption (L)

  9.5

 • Noise Level (dB)

  Noise Level (dB)

  52

 • Number of wash programmes

  Number of wash programmes

  6

ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I ഇന്ത്യയിലെ വില: ₹ 36,999 ( മുതൽ )

അവൈലബിൾ അറ്റ് 3 സ്റ്റോർ (See All prices)
വില ഡ്രോപ്പ് അലേർട്ട് സജ്ജീകരിക്കുക See All Prices

ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I ഇന്ത്യയിലെ വില

As on 29th Apr 2020, The best price of ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I is Rs. 36,999 on Flipkart, which is 4% less than the cost of ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I on Amazon Rs.38,599.

 • വ്യാപാരിയുടെ പേര് ലഭ്യത വില Go to Store

Disclaimer: The price & specs shown may vary. Please confirm on the e-commerce site before purchasing. Error in pricing: Please let us know.

ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I Full Specifications

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര് : Bosch Dishwasher
മോഡൽ : SMS66GW01I
Construction Type : Free-Standing
Number of Place Settings : 12
Third Rack for Cutlery : Yes
Water Consumption (L) : 9.5
അളവുകൾ, ഡൈമൻഷൻസ് : 84.5x60x60 cm
ഭാരം (കിലോ) : 45
ഡിസ്പ്ലേ
Display Type : LED display
Rinse Aid Light Indicator : Yes
Salt Light Indicator : Yes
സെൻസർ ഫീച്ചേർസ്
Antibacterial System : Yes
Noise Level (dB) : 52
Number of wash programmes : 6
Quick Wash Support : Yes
Half Load : Yes
Power Features
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം : 1020 W
Voltage (V) : 220-240

എറർ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സിങ് ഇൻഫർമേഷൻ? ദയവായി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കൂ

ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I ഇന്ത്യയിലെ വില അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്തു on 29th Apr 2020

 • സ്റ്റോർ ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് വില

Disclaimer: Digit, like all other media houses, gives you links to online stores which contain embedded affiliate information, which allows us to get a tiny percentage of your purchase back from the online store. We urge all our readers to use our Buy button links to make their purchases as a way of supporting our work. If you are a user who already does this, thank you for supporting and keeping unbiased technology journalism alive in India.

ജനപ്രിയമായത്/ പ്രശസ്തമായത് bosch DISHWASHER

ബോഷ് Dishwasher SMS66GW01I ഉപയോക്തൃ അവലോകനങ്ങൾ

Welcome to Digit comments! Please keep conversations courteous and on-topic. We reserve the right to remove any comment that doesn't comply with our Terms of Service
Overall Rating
0/5
Based on 0 Ratings View Detail
Write your review
write review