ലൈസൻസ് കൈയ്യിൽ ഉണ്ടോ ;എങ്കിൽ ഇതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം

By Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 26 Jun 2022
HIGHLIGHTS
ലൈസൻസ് കൈയ്യിൽ ഉണ്ടോ ;എങ്കിൽ ഇതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം

വാഹന സംബന്ധമായ ആറ് സർവീസുകൾ ഇപ്പോൾ  ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ ആധാർ ഓതെന്റിക്കേഷനിലൂടെ ലഭ്യമാണ്. ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല. കേരള പോലീസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഫേസ് ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് .ഫേസ് ബുക്കിന്റെ പൂർണ രൂപം കാണാം .

Advertisements

മേൽവിലാസം മാറ്റൽ ,ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റൽ ,ഹൈപ്പോതിക്കേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തൽ ,ഹൈപ്പോതിക്കേഷൻ നീക്കം ചെയ്യൽ ,NOC സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകൽ ,ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആർ സി നൽകൽ എന്നി കാര്യങ്ങൾക്കാണ്‌ ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് .

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങ:

ഡ്രൈവിംഗ് അപ്പ്‌ഡേറ്റ് ;ക്യാമറകൾ സ്ഥലം മാറി വരുംമെന്നു MVD എസ് ബി ഐ ഉപഭോക്താവാണോ ;എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി മാത്രം ? പാസ്സ് പോർട്ട് ഉപഭോക്താവാണോ ;എങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത എത്തുന്നു ? ഡ്രൈവിംഗ് അപ്പ്‌ഡേറ്റ് ;റോഡിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക
Advertisements

 പരിവാഹൻ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ഒഫിഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ  www.mvd.kerala.gov.in വഴിയോ കൂടാതെ കേരള സർക്കാർ ഒഫിഷ്യൽ  വെബ്സൈറ്റ്  www.services.kerala.gov.in വഴിയോ ഈ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇതാ മോട്ടോർ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു .

Advertisements
Anoop Krishnan

Email Anoop Krishnan

Follow Us

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Advertisements

Trending Articles

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements