ആധാറിലെ അഡ്രസ്സ്,ഫോട്ടോ,പേര് എന്നിവ മാറ്റാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ?

By Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 21 May 2022
HIGHLIGHTS
ആധാറിലെ അഡ്രസ്സ്,ഫോട്ടോ,പേര് എന്നിവ മാറ്റാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ?

അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രേശ്നമാണ് ആധാർ കാർഡിലെ തെറ്റുകൾ  .ആധാർ കാർഡുകളിൽ ഫോൺ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ ആണ് നൽകിയത് എങ്കിൽ  ഒരുപാടു പ്രെശ്നം നേരിടേണ്ടി വരും .

Advertisements

ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ PF ഓൺലൈൻ വഴി പിൻ വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ OTP പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആധാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പറുകളിൽ ആയിരിക്കും .എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പറുകൾ ഓൺലൈൻ വഴി മാറ്റുവാനും സാധിക്കുകയില്ല .അതിന്നായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം . 

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങ:

വാട്ട്സ് ആപ്പ് ഫോട്ടോ ആരൊക്കെ നോക്കിയെന്നു എളുപ്പത്തിൽ അറിയാം ആധാർ കാർഡിലെ പേര് ,ഫോട്ടോ ,അഡ്രസ് എന്നിവ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ പേര് ,അഡ്രസ്സ് ,ഫോട്ടോ എന്നിവ മാറ്റുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്
Advertisements

1.നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആധാർ സെന്റർ സന്ദർശിക്കുക 

2.ആധാർ അപ്‌ഡേറ്റ് ഫോറം ഫിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കുക 

3.ആ ഫോറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ എഴുതുക 

4.എന്നാൽ പഴയ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതേണ്ട ആവിശ്യമില്ല 

5.ഒരു പ്രൂഫും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവിശ്യമില്ല 

6.അതിനു ശേഷം എക്സിക്യൂട്ടീവ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് 

Advertisements

7.നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്ലിപ് നൽകുന്നതാണ് 

8.ഈ സർവീസുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പേയ്മെന്റ് നൽകേണ്ടതാണ് 

ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് ,അഡ്രസ് ,ഫോൺ നമ്പർ കൂടാതെ ഫോട്ടോ എന്നിവ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .

 

Advertisements
Anoop Krishnan

Email Anoop Krishnan

Follow Us

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: How to change mobile number in Aadhaar card
Advertisements

Trending Articles

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements