സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ഇടിവെട്ട് ഓഫറുകളിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാം

By Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 07 Oct 2022
HIGHLIGHTS
സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ഇടിവെട്ട് ഓഫറുകളിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാം

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ ഇതാ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു .സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ,ലാപ്ടോപ്പുകൾ ,ടെലിവിഷനുകൾ ,ഗൃഹോപകരണ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ  ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു .

Advertisements

boAt Wave Lite

ബഡ്ജറ്റ് റെയ്ഞ്ചിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ boAt Wave Lite Smartwatch with 1.69" HD Display, Sleek Metal Body, HR & SpO2 Level Monitor, 140+ Watch Faces, Activity Tracker, Multiple Sports Modes, IP68 എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങ:

Amazon ദീപാവലി ഡേയ്സ് ഓഫറുകളിൽ ഇതാ ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ Amazon ദീപാവലി ഡേയ്സ് ഓഫറുകളിൽ ഇതാ ഉത്പന്നങ്ങൾ Amazon ദീപാവലി ഡേയ്സ് ഓഫറുകളിൽ ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ മെറ്റ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിടാനൊരുങ്ങുന്നു; സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും വിപണിയിലേക്കില്ല! 10 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഹുവാമിയുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉടനെത്തും
Advertisements

Noise Pulse Go

ബഡ്ജറ്റ് റെയ്ഞ്ചിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ Noise Pulse Go Buzz Smart Watch with Smart Call & Advanced Bluetooth Tech, 1.69" Display, Noise Health Suite, 150+ Cloud Watch Face, 100 Sports Mode with Auto Detection എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

boAt Xtend

ബഡ്ജറ്റ് റെയ്ഞ്ചിൽ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ boAt Xtend Smartwatch with Alexa Built-in, 1.69” HD Display, Multiple Watch Faces, Stress Monitor, Heart & SpO2 Monitoring, 14 Sports Modes, Sleep Monitor, 5 ATM & 7 Days Batter എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Advertisements

Fire-Boltt Ring 3

3000 രൂപയ്ക്ക് താഴെ സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കായി ഇതാ ആമസോണിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ Fire-Boltt Ring 3 Bluetooth Calling Smartwatch 1.8" Biggest Display, Voice Assistance,118 Sports Modes, in Built Calculator & Games, SpO2 എന്ന മോഡലുകൾ നോക്കാവുന്നതാണ് .വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Advertisements
Anoop Krishnan

Email Anoop Krishnan

Follow Us

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Amazon - Deals on Smartwatch
Advertisements

Trending Articles

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements