ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില എത്രയെന്നു അറിയണോ ;നോക്കാം

By Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 03 Oct 2022
HIGHLIGHTS
ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില എത്രയെന്നു അറിയണോ ;നോക്കാം

ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 3  )സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുറച്ചു മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു .ഒരുഗ്രാം 22 Carat സ്വർണ്ണത്തിനു കഴിഞ്ഞ ദിവസ്സങ്ങളിൽ 4650   രൂപവരെയായിരുന്നു വില ഉണ്ടായിരുന്നത് .എന്നാൽ  ഇന്ന് ഒരുഗ്രാം 22 Carat സ്വർണ്ണത്തിനു 4685 രൂപയാണ് വില വരുന്നത് .എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസ്സത്തേക്കാൾ ഇന്ന് വിലകുറച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു  .

Advertisements

8 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനു ഇന്ന് വില വരുന്നത്  37480  രൂപയാണ് .എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസ്സങ്ങളിൽ  8 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനു 37200 രൂപവരെ ആയിരുന്നു വിപണിയിൽ  വിലയുണ്ടായിരുന്നത് .10 ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനു ഇന്ന് 46850  രൂപയാണ് വിലവരുന്നത് .

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങ:

ഗോൾഡ് റേറ്റ് ;ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം ഇതാ കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില എത്രയെന്നു നോക്കാം ? ആമസോൺ ഫിനാലെ ഓഫറുകളിൽ ഇന്നത്തെ ഡീലുകൾ
Advertisements

24 കാരറ്റിലേക്കു വരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിനു ഇന്ന് വില വരുന്നത് 5111 രൂപയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ 24 കാരറ്റ് സ്വർണം 8 ഗ്രാമിന് 40888   രൂപയാണ് ഇന്ന് വില വരുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ 10 ഗ്രാം ഗോൾഡിന് ഇന്നത്തെ വിപണി വില വരുന്നത് 51110  രൂപയാണ് .

സിൽവറിലേക്കു വരുകയാണെങ്കിൽ 1 ഗ്രാം സിൽവറിനു ഇന്ന് 62.50 രൂപയാണ് വില വരുന്നത് .ഇന്നലെ  1 ഗ്രാം സിൽവറിനു 62 രൂപതന്നെ ആയിരുന്നു  വില ഉണ്ടായിരുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ 8 ഗ്രാം സിൽവറിനു ഇന്ന് 500 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്.കൂടാതെ 10 ഗ്രാം സിൽവറിനു 625 രൂപയും ആണ് വില വരുന്നത് ഇന്ന് .

Advertisements
Advertisements
Anoop Krishnan

Email Anoop Krishnan

Follow Us

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Gold Rates Kerala
Advertisements

Trending Articles

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements