ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫെസ്റ്റ്ആരംഭിച്ചു ;ഈ ഓഫറുകൾ മിസ്സ് ചെയ്യരുത്

By Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 22 Sep 2022
HIGHLIGHTS
ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫെസ്റ്റ്ആരംഭിച്ചു ;ഈ ഓഫറുകൾ മിസ്സ് ചെയ്യരുത്

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ ഇതാ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു .സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ,ലാപ്ടോപ്പുകൾ ,ടെലിവിഷനുകൾ ,ഗൃഹോപകരണ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ SBI നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .കൂടാതെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .ഇപ്പോൾ ഓഫറുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാങ്ങിക്കാം .ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള സൗകര്യവും ലഭിക്കുന്നതാണ് .

Advertisements

HP 14s 11th Gen

ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിലൂടെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓഫറുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ  വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ ഇപ്പോൾ HP 14s, 11th Gen Intel Core i3, 8GB RAM/512GB SSD 14inch(36.6 cm) FHD,Micro-Edge, IPS Display/Alexa Built-in/Windows 11 Home എന്ന മോഡലുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . കൂടാതെ SBI ബാങ്ക് നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങ:

Amazon ദീപാവലി ഡേയ്സ് ഓഫറുകളിൽ ഇതാ ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ Amazon ദീപാവലി ഡേയ്സ് ഓഫറുകളിൽ ഇതാ ഉത്പന്നങ്ങൾ Amazon ദീപാവലി ഡേയ്സ് ഓഫറുകളിൽ ഈ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ ഇതാ അടുത്ത മൊബൈൽ ഓഫറുകൾ എത്തി ആമസോൺ പ്രൈം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ചെറിയ പ്ലാനുകൾ
Advertisements

Lenovo Ideapad 3 

ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിലൂടെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓഫറുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ  വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ ഇപ്പോൾLenovo Ideapad 3 AMD Ryzen 5 5500U 15.6" (39.62cm) FHD Thin & Light Laptop (8GB/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/Backlit Keyboard എന്ന മോഡലുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . കൂടാതെ SBI ബാങ്ക് നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

HP 14s, AMD Ryzen 5

ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിലൂടെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓഫറുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ  വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ ഇപ്പോൾ HP 14s, AMD Ryzen 5-5500U 14 inches(35cm) FHD, IPS, Micro-Edge Display Laptop (8GB RAM/512GB SSD /Radeon Graphicsഎന്ന മോഡലുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ..കൂടാതെ SBI ബാങ്ക് നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Advertisements

HP 15s- Ryzen 5

ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിലൂടെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓഫറുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ  വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ ഇപ്പോൾ HP 15s- Ryzen 5- 8GB RAM/512GB SSD 15.6 Inches(39cm) FHD, Micro-Edge, Anti-Glare Displayഎന്ന മോഡലുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . കൂടാതെ SBI ബാങ്ക് നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

 

 

 

 

Advertisements
Anoop Krishnan

Email Anoop Krishnan

Follow Us

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Amazon Great Indian Festival
Advertisements

Trending Articles

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements