ജിയോ HAR GHAR TIRANGA ഓഫറുകൾ ഇതാ എത്തി

By Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 16 Aug 2022
HIGHLIGHTS
ജിയോ HAR GHAR TIRANGA ഓഫറുകൾ ഇതാ എത്തി

ജിയോയുടെ പുതിയ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് HAR GHAR JIOFIBER പ്ലാനുകൾ .6 മാസ്സം പുതിയ 12 മാസ്സം വരെയുള്ള പ്ലാനുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് .Rs. 499, Rs. 599, Rs. 799, കൂടാതെ  Rs. 899 എന്നി ഓഫറുകളാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നത് .സൗജന്യ  OTT ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ,അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിംഗ് ,സൗജന്യ ഡാറ്റ എന്നിവയും ഈ HAR GHAR JIOFIBER ഓഫറുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് .റിലയൻസ് ജിയോ നൽകുന്ന മറ്റു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകൾ നോക്കാം .

Advertisements

റിലയൻസ് ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ഓഫറുകളിൽ ഒന്നാണ് ജിയോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകൾ.എല്ലാവർഷവും നല്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദിനത്തിൽ മികച്ച ഓഫറുകൾ ഇതാ റിലയൻസ് ജിയോ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു .ഈ ഓഫറുകളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ അറിയാം .

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങ:

അടുത്ത കാലത്തു കണ്ട മികച്ച ത്രില്ലർ ;OTT യിൽ എത്തി വാട്ട്സ് ആപ്പിൽ നിങ്ങളെ ആരൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ഇതാ ? വെറും 152 രൂപയ്ക്ക് ഇതാ 28 ദിവസ്സത്തെ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാനുകൾ ഇതാ
Advertisements

റിലയൻസ് ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് 2999 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകൾക്ക് ഒപ്പമാണ് .2999 രൂപയുടെ റീച്ചാർജുകളിൽ ജിയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദിവസ്സേന 2.5 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയാണ് .അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സ് കോളിങ്ങും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് .

മുഴുവനായി ഈ പ്ലാനുകളിൽ 912.5 GB ഡാറ്റയാണ് ലഭിക്കുന്നത് .അതുപോലെ തന്നെ 365 ദിവസ്സത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് ഒപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ് .എന്നാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ പ്രമാണിച്ചു ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് ഒപ്പം 75 ജിബിയുടെ ഡാറ്റയും അധികം ലഭിക്കുന്നതാണ് .അതുപോലെ തന്നെ Netmeds നൽകുന്ന ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ് . കൂടാതെ Ixigo നൽകുന്ന 750 രൂപയുടെ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ഓഫറുകളിൽ ജിയോ നൽകുന്നതാണ് .കൂടാതെ Ajio നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണു് .ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രതേകം ശ്രദ്ധിക്കുക TC അനുസരിച്ചു മാത്രമാണ് ജിയോ ഈ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകൾ നൽകുന്നത് .

Advertisements
Advertisements
Anoop Krishnan

Email Anoop Krishnan

Follow Us

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: RELIANCE JIO INDEPENDENCE DAY OFFER
Advertisements

Trending Articles

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements