ആമസോൺ ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ;ഓഫറുകൾ ഇന്നുംകൂടി

By Anoop Krishnan | പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു 10 Aug 2022
HIGHLIGHTS
ആമസോൺ ഫ്രീഡം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ;ഓഫറുകൾ ഇന്നുംകൂടി

ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിൽ വീണ്ടും ഓഫറുകൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു  .ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണു കഴിഞ്ഞ മാസം ആമസോണിൽ പ്രൈം ഡേ ഓഫറുകൾ എത്തിയിരുന്നത് .ഇപ്പോൾ അടുത്ത Amazon Great Freedom Festival 2022 ഓഫറുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു  .ആഗസ്റ്റ് 5 നു പ്രൈം മെമ്പറുകൾക്കും ആഗസ്റ്റ് 6 മുതൽ ആഗസ്റ്റ് 10 വരെ എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ലഭിക്കുന്നതാണ് . സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കൂടാതെ ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ ,ടാബ് ലെറ്റുകൾ ,ടെലിവിഷനുകൾ ,സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ ,ഫാഷൻ ,കിച്ചൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളും ഓഫറുകളിൽ വാങ്ങിക്കാം.നാളെ ആഗസ്റ്റ് 5 നു പ്രൈം ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണ് ഈ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് .

Advertisements

HP 14s 11th Gen

ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിലൂടെ പ്രൈം ഓഫറുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ  വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ ഇപ്പോൾ HP 14s, 11th Gen Intel Core i3, 8GB RAM/512GB SSD 14inch(36.6 cm) FHD,Micro-Edge, IPS Display/Alexa Built-in/Windows 11 Home എന്ന മോഡലുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . കൂടാതെ SBI ബാങ്ക് നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങ:

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫെസ്റ്റിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്ന 10 ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇതാ ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഡീലുകൾ ;ഇന്നത്തെ മികച്ച ലാപ്ടോപ്പ് ഓഫറുകൾ നോക്കാം
Advertisements

Lenovo Ideapad 3 

ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിലൂടെ പ്രൈം ഓഫറുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ  വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ ഇപ്പോൾLenovo Ideapad 3 AMD Ryzen 5 5500U 15.6" (39.62cm) FHD Thin & Light Laptop (8GB/512GB SSD/Windows 11/Office 2021/Backlit Keyboard എന്ന മോഡലുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . കൂടാതെ SBI ബാങ്ക് നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

HP 14s, AMD Ryzen 5

ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിലൂടെ പ്രൈം ഓഫറുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ  വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ ഇപ്പോൾ HP 14s, AMD Ryzen 5-5500U 14 inches(35cm) FHD, IPS, Micro-Edge Display Laptop (8GB RAM/512GB SSD /Radeon Graphicsഎന്ന മോഡലുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ..കൂടാതെ SBI ബാങ്ക് നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

Advertisements

HP 15s- Ryzen 5

ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വെബ് സൈറ്റ് ആയ ആമസോണിലൂടെ പ്രൈം ഓഫറുകളിൽ ലാപ്ടോപ്പുകൾ  വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് .ഓഫറുകളിൽ ഇപ്പോൾ HP 15s- Ryzen 5- 8GB RAM/512GB SSD 15.6 Inches(39cm) FHD, Micro-Edge, Anti-Glare Displayഎന്ന മോഡലുകൾ വാങ്ങിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് . കൂടാതെ SBI ബാങ്ക് നൽകുന്ന ക്യാഷ് ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭിക്കുന്നതാണ്.വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .

 

Advertisements
Anoop Krishnan

Email Anoop Krishnan

Follow Us

About Me: Experienced Social Media And Content Marketing Specialist Read More

Web Title: Amazon Great Freedom Festival'22
Advertisements

Trending Articles

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ
Advertisements