പുതിയ വിവോ മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

വിവോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മികച്ച വാണിജ്യമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കാരണം വിപണി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മികച്ച മിഡ് റേഞ്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നു. വിവോ ഇലക്ട്രോണിക് കോർപ്പറേഷൻ, ഡോങ്‌ഗുവാൻ, ചൈനയിലെ ഗുവാങ്‌ഡോംഗ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഫോൺ ബ്രാൻഡ് Read More...

Specs. Score
66
Specs. Score
71
Specs. Score
43
Advertisements
Specs. Score
41
Specs. Score
65
Specs. Score
63
Advertisements
Specs. Score
79
Price : ₹ 24990
Specs. Score
71
Specs. Score
41
Advertisements
Specs. Score
50
Next >

List Of vivo Mobile Phones in India Updated on 20 May 2022

vivo Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
VIVO V17 PRO amazon ₹ 28990
വിവോ Y20 Tatacliq ₹ 12990
വിവോ Y12s Tatacliq ₹ 9990
വിവോ Y91 Tatacliq ₹ 8490
വിവോ S1 Pro Tatacliq ₹ 18990
vivo X50 Pro Tatacliq ₹ 49990
വിവോ V20 2021 NA NA
വിവോ Y21T flipkart ₹ 15990
വിവോ U10 32GB amazon ₹ 9990
വിവോ Y55L amazon ₹ 11986

vivo Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വിവോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

VIVO V17 PRO , വിവോ Y20 കൂടാതെ വിവോ Y12s പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വിവോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

വിവോ Y71 16GB , വിവോ Y71i കൂടാതെ വിവോ Y21L ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള വിവോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

വിവോ X70 Pro+ , വിവോ X60 Pro+ 5G 256GB 12GB റാം കൂടാതെ vivo X50 Pro വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

വിവോ T1 128GB 6GB റാം , വിവോ T1 128GB 4GB റാം കൂടാതെ വിവോ Y21T ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest vivo Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ