പുതിയ ടെക്നോ മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

വിവിധ വില ശ്രേണിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്‌ഫോണിനാണ് നിങ്ങൾ തിരയുന്നതെങ്കിൽ, Tecno മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയ്‌ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായതാണ്, അത് കുറ്റമറ്റ രൂപകൽപ്പനയും എല്ലാ പ്രധാന സവിശേഷതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലിനൊപ്പം നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവ Read More...

Specs. Score
33
Specs. Score
74
Specs. Score
30
Advertisements
Specs. Score
32
Specs. Score
61
Specs. Score
34
Advertisements
Specs. Score
52
Specs. Score
38
Specs. Score
40
Advertisements
Specs. Score
26

List Of tecno Mobile Phones in India Updated on 19 May 2022

tecno Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
Tecno Spark 6 Go 64GB 4GB റാം flipkart ₹ 10480
TECNO Spark ശക്തി 2 flipkart ₹ 9999
Tecno Camon iSky 2 flipkart ₹ 5050
Tecno Camon iClick 2 Tatacliq ₹ 8550
Tecno Pova Neo flipkart ₹ 12490
Tecno Spark ശക്തി 2 Air flipkart ₹ 8499
Tecno Spark 8C amazon ₹ 8099
Tecno Camon iTwin flipkart ₹ 8500
Tecno Camon i Air amazon ₹ 11240
Tecno Pop 5 LTE amazon ₹ 6599

tecno Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

Tecno Spark 6 Go 64GB 4GB റാം , Tecno Camon iSky 2 കൂടാതെ TECNO Spark ശക്തി 2 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Tecno Camon iACE , Tecno Camon i Sky കൂടാതെ Tecno Camon iSky 2 ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ടെക്നോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Tecno Pova 5G , Tecno Camon 12 Air കൂടാതെ Tecno Camon 15 Pro വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ ടെക്നോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Tecno Pova 5G , Tecno Spark 8 pro കൂടാതെ Tecno Spark 8C ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest tecno Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ