പുതിയ സോണി മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ, 5 ജി യുടെ സ്പീഡിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും അതിവേഗ വേഗത കൈവരിക്കുന്നതുമായ ഏറ്റവും പുതിയ സോണി മൊബൈലിന്റെ ഒരു നിര നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സ്റ്റൈലിഷ്, മെലിഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഉപയോഗിച്ച്, സോണി പുതിയ ഫോൺ മോഡൽ വിപണിയിൽ വാണിജ്യമാണ് Read More...

Specs. Score
68
Specs. Score
68
Price : ₹ 49990
Advertisements
Specs. Score
58
Price : ₹ 334990
Specs. Score
63
Advertisements
Specs. Score
66
Specs. Score
34
Specs. Score
52
Advertisements
Specs. Score
63

List Of sony Mobile Phones in India Updated on 22 May 2022

sony Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
സോണി Xperia 5 II NA NA
സോണി Xperia XZs flipkart ₹ 29990
സോണി Xperia XZs 64GB NA NA
സോണി Xperia XA2 NA NA
സോണി Alpha A9 NA NA
സോണി Xperia R1 Plus amazon ₹ 10999
സോണി Xperia X Dual സിം amazon ₹ 19990
സോണി Xperia 8 Lite NA NA
സോണി Xperia 10 III NA NA
സോണി Xperia XA2 Ultra 64GB amazon ₹ 74164

sony Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സോണി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

സോണി Xperia 5 II , സോണി Xperia XZs കൂടാതെ സോണി Xperia XZs 64GB പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സോണി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സോണി Xperia R1 , സോണി Xperia XA കൂടാതെ സോണി Xperia XA Ultra ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള സോണി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സോണി XA1 Ultra 64GB , സോണി Xperia XA2 Ultra 64GB കൂടാതെ സോണി Xperia XZ വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ സോണി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

സോണി Xperia 5 III , സോണി Xperia 1 III കൂടാതെ സോണി Xperia Pro ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest sony Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ