പുതിയ Redmi മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

റെഡ്മി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വർഷങ്ങളായി വിപണിയിൽ ഒരു പ്രധാന ഉൽ‌പ്പന്നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . റെഡ്മി ഫോണുകൾ വിപണിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മികച്ച സവിശേഷതകളാൽ പവർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ആധികാരിക ആൻഡ്രോയിഡ് അനുഭവം നൽകുന്നു. ഈ ഫോണുകൾ‌ക്ക് മിതമായ വിലയുണ്ടെങ്കിലും ഉപയോക്തൃ അനുഭവത്തിൽ Read More...

Specs. Score
85
Specs. Score
49
Specs. Score
63
Advertisements
Specs. Score
83
Specs. Score
64
Specs. Score
61
Advertisements
Specs. Score
75
Price : ₹ 31990
Specs. Score
65
Specs. Score
63
Advertisements
Specs. Score
72

List Of redmi Mobile Phones in India Updated on 18 May 2022

redmi Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
Redmi 9 ശക്തി amazon ₹ 11999
Redmi 9i Tatacliq ₹ 8944
Redmi 9 ശക്തി 128GB 6GB റാം Tatacliq ₹ 12850
Redmi Note 9 Pro 128GB 6GB റാം Tatacliq ₹ 14499
Redmi Note 10 5G amazon ₹ 15999
ഷവോമി Redmi Note 10 5G (Xiaomi Redmi Note 10T) 64GB 4GB റാം amazon ₹ 14999
Redmi K30 Pro 256GB 12GB റാം NA NA
ഷവോമി Redmi Note 11 Pro+ 5G amazon ₹ 20999
Redmi Note 10 Pro 5G 128GB 8GB റാം Croma ₹ 18499
ഷവോമി Redmi Note 11 Pro amazon ₹ 17999

redmi Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള Redmi മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

Redmi 9 ശക്തി , Redmi 9i കൂടാതെ Redmi 9 ശക്തി 128GB 6GB റാം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള Redmi മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഷവോമി Redmi 9A 32GB 2GB റാം , Redmi 9i കൂടാതെ Redmi 9 Activ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള Redmi മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഷവോമി Redmi Note 11 Pro+ 5G 256GB 8GB റാം , ഷവോമി Redmi Note 11 Pro+ 5G 128GB 8GB റാം കൂടാതെ Redmi Note 10 Pro Max 128GB 8GB റാം വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ Redmi മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

ഷവോമി Redmi 10A 64GB 4GB റാം , ഷവോമി Redmi 10 (2022) 128GB 6GB റാം കൂടാതെ ഷവോമി Redmi Note 11 Pro+ 5G 256GB 8GB റാം ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest redmi Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ