പുതിയ Realme(malyalam) മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

റിയൽ‌മെ മൊബൈൽ‌ ഫോണുകൾ‌ സെല്ലുലാർ‌ വ്യവസായത്തിൽ‌ വളരെയധികം മുന്നോട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു . മാത്രമല്ല വിപണിയിലെ മികച്ച ബഡ്ജറ്റ് റെയിഞ്ചിലെ ഒരു ഫോൺ കൂടിയാണിത് . ഈ ഫോണുകൾ മികച്ച വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മികച്ച അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ Read More...

Specs. Score
48
Specs. Score
49
Specs. Score
82
Advertisements
Specs. Score
72
Specs. Score
87
Specs. Score
73
Advertisements
Specs. Score
67
Specs. Score
70
Specs. Score
77
Advertisements
Specs. Score
78
Next >

List Of realme Mobile Phones in India Updated on 23 May 2022

realme Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
Realme C11 amazon ₹ 7740
Realme C20 flipkart ₹ 7499
Realme 7i amazon ₹ 13999
Realme X50 Pro 5G flipkart ₹ 41999
Realme 7 Pro amazon ₹ 19490
Realme X3 SuperZoom amazon ₹ 29490
Realme X50 Pro 5G 128GB 6GB റാം amazon ₹ 39990
Realme 5 128GB flipkart ₹ 11999
Realme X7 flipkart ₹ 19999
Realme 7 flipkart ₹ 14999

realme Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള Realme(malyalam) മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

Realme C11 , Realme C20 കൂടാതെ Realme 7i പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള Realme(malyalam) മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Realme Dizo Star 500 , Realme C1 2019 കൂടാതെ Realme C2 16GB ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള Realme(malyalam) മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Realme X50 Pro 5G , Realme GT 5G 256GB 12GB റാം കൂടാതെ Realme X50 Pro 5G 128GB 6GB റാം വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ Realme(malyalam) മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Realme 9 4G 128GB 8GB റാം , Realme 9 4G കൂടാതെ Realme 9 4G ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest realme Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ