പുതിയ Poco മൊബൈൽ-ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിലെ വില വിവരങ്ങൾ

English

ഷവോമിയുടെ ബ്രാൻഡിന് കീഴിൽ 2018 ൽ ആരംഭിച്ച പോക്കോ മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് വിപണിയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം ആണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് . സൂപ്പർ-മിനുസമാർന്ന പ്രകടനം, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ഡിസൈൻ, ഇമ്മേഴ്‌സീവ് വിഷ്വൽ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ പോക്കോ മൊബൈലുകൾ എല്ലാ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കും Read More...

Specs. Score
82
Specs. Score
55
Specs. Score
88
Advertisements
Specs. Score
51
Specs. Score
72
Price : ₹ 27003
Specs. Score
56
Advertisements
Specs. Score
77
Specs. Score
56
Specs. Score
67
Advertisements
Specs. Score
59

List Of poco Mobile Phones in India Updated on 29 May 2022

poco Mobile Phones സെല്ലർ നിരക്ക്
Poco M3 amazon ₹ 13420
Poco C3 Tatacliq ₹ 8030
Poco X3 flipkart ₹ 15999
Poco M2 flipkart ₹ 10499
POCO X4 Pro 256GB 8GB റാം NA NA
Poco F3 GT flipkart ₹ 28999
Poco M3 Pro 5G flipkart ₹ 13999
Poco F3 GT 128GB 8GB റാം flipkart ₹ 28999
POCO X4 Pro flipkart ₹ 19999
POCO X2 128GB 6GB റാം flipkart ₹ 19999

poco Mobile Phones Faq's

പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള Poco മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ?

Poco M3 , Poco C3 കൂടാതെ Poco X3 പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള Poco മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

POCO C31 , Poco C3 കൂടാതെ Poco C3 64GB 4GB റാം ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് .

എന്താണ് വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള Poco മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

Poco F3 GT 256GB 8GB റാം , Poco F3 GT കൂടാതെ Poco F3 GT 128GB 8GB റാം വളരെ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ Poco മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് ?

POCO X4 Pro 64GB 6GB റാം , POCO X4 Pro 256GB 8GB റാം കൂടാതെ Poco M4 Pro 5G 128GB 8GB റാം ഇതാണ് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വാങ്ങിക്കാവുന്നത് .

Latest poco Mobile Phones news

Popular Mobile Phones Brands

Advertisements

ഹോട്ട് ഡീൽസ്

വ്യൂ ഓൾ